Довіреність

Довіреність – це документ, що свідчить про право людини на яку написана довіреність (повірений) представляти інтереси особи яка видала довіреність (довіритель).
Цей документ обов’язково повинен бути складений у письмовій формі та посвідчений відповідальною особою (нотаріус, уповноважені особи органів місцевого самоврядування і т.д.).
Довіреність повинна мати всі необхідні реквізити: місце і дату складання, строк дії (прописом), прізвище, ім'я, по батькові довірителя та довіреної особи (повну назву юридичної особи), місце проживання (місцезнаходження юридичної особи) представника та особи, яку представляють, а за необхідності - посаду, яку вони обіймають, коло повноважень.
Одним з головних складових довіреності є її дата та строк – він встановлюється у самій довіреності та зазначається літерами. Також, строк чинності довіреності – це право, а не обов’язок довірителя. А от дата укладення – обов’язкова. Довіреність без дати укладення вважається нікчемною, тобто – не має юридичної сили.

 

Представництво за довіреністю припиняється у разі:
1) закінчення строку довіреності;
2) скасування довіреності особою, яка її видала;
3) відмови представника від вчинення дій, що були визначені довіреністю;
4) припинення юридичної особи, яка видала довіреність;
5) припинення юридичної особи, якій видана довіреність;
6) смерті особи, яка видала довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності.

Скасовуючи довіреність, довіритель зобов'язаний повідомити про це довірену особу, а також зацікавлених третіх осіб, оскільки права та обов'язки, що передбачені довіреністю, зберігають силу для довіреної особи доти, доки вона не дізнається (або повинна була дізнатися) про припинення дії довіреності. У разі припинення дії довіреності представник або його правонаступник зобов'язаний негайно повернути довіреність.
Відмовитися від вчинення дій, які були визначені довіреністю, може і представник. Проте, реалізуючи своє право на відмову від вчинення правочинів, визначених довіреністю, представник зобов'язаний:
• негайно повідомити про це довірителя;
• завершити вчинення дій, передбачених довіреністю, якщо ці дії є невідкладними або такими, що спрямовані на запобігання завданню збитків особі, яку він представляє, чи іншим особам.
Особа, якій видана довіреність, повинна особисто вчинити ті дії, які передбачені повноваженням. Проте законодавець передбачає випадки, коли довірена особа може передоручити здійснення наданих їй повноважень іншій особі, а саме:
- якщо передоручення передбачене в довіреності. При цьому зміст передоручення не може виходити за межі довіреності. У передорученні не може бути надано більше повноважень, ніж у довіреності. Але передоручення може бути за обсягом більш вузьким, ніж довіреність (часткове передоручення);
- якщо передоручення необхідне для охорони інтересів особи, яка видала довіреність. При цьому довірена особа не має змоги сповістити довірителя й отримати його згоду на передоручення.

Крім цього, Галицьке бюро правової допомоги інформує про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!» всеукраїнську правопросвітницьку кампанію «Чесна платіжка», що реалізуються Міністерством юстиції України у співпраці з системою безоплатної правової допомоги, територіальними органами юстиції.
Реалізувати своє право на безоплатну правову допомогу можна через відділ «Галицьке бюро правової допомоги», яке знаходиться за адресою м. Галич, площа Волі, 1, каб. 8 (приміщення Галицької районної Ради). Телефони:(03431) 2-10-50, (067) 98-19-290.