УДКСУ у Галицькому районі повідомляє, що з метою своєчасного здійснення розрахунково–касового обслуговування у 2020 році, у зв’язку із запровадженням з 01.01.2020 нового Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203, та на виконання вимог постанови Правління Національного банку України від 28.12.2018 № 162 «Про запровадження міжнародного банківського рахунку (IBAN) в Україні» (із змінами) клієнтам :

 

- до 16.12.2019р. надати мережу розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів на 2020р;
- закрити до 20.12.2019р. рахунки, які не використовувались у поточному році;
- необхідно терміново надати в Управління заяви про відкриття рахунків (додаток 6), заяви про закриття рахунків (додаток 11) Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 22.06.2012 № 758;
- укласти договори про здійснення розрахунково-касового обслуговування та обслуговування через систему СДО «Клієнт казначейства-Казначейство» у зв’язку із відкриття рахунків на балансі казначейства (МФО 820172), надання заявок про доступ до СДО відповідно до наказу ДКСУ від 26.04.2019 №133 «Про затвердження Порядку використання системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства - Казначейство» в органах ДКСУ відповідно до переліку нововідкритих рахунків;
- забезпечити повернення у напрямку зворотньому до отримання коштів наданих як субвенція бюджету якщо інше не передбачене нормативними актами.