У відповідності до частини дев’ятої статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094, рішення тридцять восьмої сесії Галицької районної ради сьомого скликання від 20.12.2019 «Про проведення конкурсу на зайняття 

посади медичного директора комунального некомерційного підприємства
«Галицька лікарня» Галицької районної ради Івано-Франківської області», розпорядження районної ради від 22.01.2020 №5 «Про затвердження складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади медичного директора комунального некомерційного підприємства «Галицька лікарня» Галицької районної ради Івано-Франківської області, Протоколу №1 засідання конкурсної комісії на зайняття посади медичного директора комунального некомерційного підприємства «Галицька лікарня» Галицької районної ради Івано-Франківської області оголошується конкурс на заміщення вакантної посади медичного директора комунального некомерційного підприємства
«Галицька лікарня» Галицької районної ради Івано-Франківської області.

 

Найменування: Комунальне некомерційне підприємство «Галицька лікарня» Галицької районної ради Івано-Франківської області (далі – Заклад).

Юридичне та фактичне місцезнаходження Закладу: 77100, Івано-Франківська область, Галицький район, м. Галич, вул. Н.Вівчаренко, 36.

Основні напрями діяльності Закладу:
Лікарня є лікувально–профілактичною установою, яка створена з метою здійснення функцій і повноважень щодо реалізації на території Галицького району державної політики в галузі охорони здоров’я, впровадження господарської діяльності з медичної практики, організації медичної допомоги населенню.

Статут Закладу: затверджено рішенням тридцять сьомої (позачергової) сесії Галицької районної ради сьомого скликання від 13.12.2019 «Про створення комунального некомерційного підприємства «Галицька лікарня» Галицької районної ради Івано-Франківської області
Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності Закладу:
- оплата праці – 6133700,00 грн.;
- використання товарів і послуг – 420000,00 грн. (з них видатки на відрядження – 18000,00 грн.);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 4350200,00 грн.;
- соціальне забезпечення – 75000,00 грн.

 

Прийом документів для участі в конкурсі буде здійснюватись з 27 січня 2020 року по 21 лютого 2020 року (до 16:00) у загальному відділі виконавчого апарату Галицької районної ради (каб.36), що знаходяться за адресою: м.Галич, площа Волі, 1. Поштою документи для участі в конкурсі можуть бути надіслані з 25 січня 2020 року по 23 лютого 2020 року.
Номер телефона та адреса електронної пошти для довідок: (03431) 2-28-53,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вимоги до претендентів:
- громадянство України;
- вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра та спеціальністю галузі знань «Охорона здоров’я» з наступною спеціалізацією з «Організації і управління охороною здоров’я»;
- стаж роботи: 5 років за основною лікарською спеціальністю;
- високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

Перелік документів, що подаються особисто (надсилаються поштою конкурсній комісії) претендентом для участі у конкурсі:
1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094;
3) резюме у довільній формі;
4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);
5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094;
7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
8) довідку МВС про відсутність судимості;
9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094;
11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094;
12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).
Неподання всіх вищенаведених документів тягне за собою рішення конкурсної комісії про недопущення до участі у конкурсі.
Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:
1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;
2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;
3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Умови оплати праці медичному директору Закладу:
За виконання обов’язків, передбачених контрактом, медичному директору Закладу нараховується заробітна плата відповідно до умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, встановлених чинним законодавством України у межах кошторису витрат і видатків Закладу відповідно до виділених бюджетних асигнувань та згідно із штатним розписом.
Встановлення розміру премій та надбавок медичному директору Закладу здійснюється відповідно до його особистого внеску в загальні результати роботи, рівня трудової та виконавчої дисципліни, інтенсивності, складності праці.

Дата і місце проведення конкурсу:
Інформацію про дату проведення конкурсу буде оприлюднено на офіційних веб-сайтах Галицької районної державної адміністрації і Галицької районної ради та повідомлено претендентів додатково.
Місце проведення конкурсу за адресою: 77100, Івано-Франківська область, Галицький район, м.Галич, площа Волі, 1, зал засідань Галицької районної ради.

Протокол від 24.01.2020 засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття посади медичного директора комунального некомерційного підприємства "Галицька лікарня" Галицької районної ради Івано-Франківської області