У відповідності до ЗУ "Про оцінку впливу на довкілля" Галицька районна рада виконала оцінку впливу на довкілля (ОВД) для своєї планованої діяльності, а саме: "Нове будівництво мереж централізованого водопостачання та споруд на них для населених пунктів Галицького району та м. Бурштин Івано-Франківської області" (реєстраційний номер справи – 201911184823).
Результатом пройденої процедури ОВД стало отримання висновку з оцінки впливу на довкілля №03-04/27 від 05.05.2020 р., згідно якого Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської облдержадміністрації вважає допустимим провадження планованої діяльності за умови виконання екологічних умов, наведених у висновку.