Інформація Дем’янівської сільської ради про проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів.

 

1.Мета проведення робіт :
відбір виконавця послуг з проведення земельних торгів з продажу права власності земельної ділянки несільськогосподарського призначення комунальної власності.

2.Дані про земельну ділянку:
Земельна ділянка комунальної власності для будівництва і обслуговування торгового об’єкту , кадастровий номер -2621282001:01:001:1447 площа 0,1395 місце розташування :Івано-Франківська область ,Галицький район ,с.Дем’янів вул.Львівська б/н

3.Умови конкурсу:
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті ,на якому ,крім поштових реквізитів ,робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів» із зазначенням об’єкта та дата проведення конкурсу.
У конверті мають міститися підтверджені документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.
Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат ,пов’язаних з виконанням робіт ,а також строк виконання робіт (у календарних днях) .
Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.
У разі неповноти ,невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

-заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів
- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента-фізичної особи-підприємця).
-копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ(для претендента-юридичної особи)
-копія ліцензії;
-згода на обробку персональних даних(для претендента-фізичної особи-підприємця)
- копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;
-інформація про продані лоти:кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною.

5.Строк подання конкурсної документації : до 09.01.2017 року (включно).

6.Поштова адреса, за якою подаються документи: 77131, Івано-Франківська область, Галицький район, с.Дем’янів,вул.1Травня,40.

7.Інформація про проведення конкурсу
Конкурс відбудеться 13.01.2017 року о 10.00 в залі засідань Дем’янівської сільської ради за адресою с.Дем’янів вул.1 Травня,40.

8.Відомості про місце знаходження комісії, контактні телефони
Івано-франківська область, с.Дем’янів вул.1Травня ,40
Телефони для довідок:(0-3438-58-224) факс (03438 56-366)
Контактні особи :Бандоліш Мирослава Михайлівна, Заставнюк Марія Степанівна

 

Голова конкурсної комісії                                                                   В.Комарницький

 

 

Інформація Дем’янівської сільської ради про проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів.

 

 

1.Мета проведення робіт :
відбір виконавця послуг з проведення земельних торгів з продажу права власності земельної ділянки несільськогосподарського призначення комунальної власності.

2.Дані про земельну ділянку:
Земельна ділянка комунальної власності для будівництва і обслуговування торгового об’єкту , кадастровий номер -2621282001:01:001:1448 площа 0,1394 місце розташування :Івано-Франківська область ,Галицький район ,с.Дем’янів вул.Львівська б/н

3.Умови конкурсу:
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті ,на якому ,крім поштових реквізитів ,робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів» із зазначенням об’єкта та дата проведення конкурсу.
У конверті мають міститися підтверджені документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.
Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат ,пов’язаних з виконанням робіт ,а також строк виконання робіт (у календарних днях) .
Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.
У разі неповноти ,невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

-заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів
- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента-фізичної особи-підприємця).
-копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ(для претендента-юридичної особи)
-копія ліцензії;
-згода на обробку персональних даних(для претендента-фізичної особи-підприємця)
- копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;
-інформація про продані лоти:кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною.

5.Строк подання конкурсної документації : до 09.01.2017 року (включно).

6.Поштова адреса, за якою подаються документи: 77131, Івано-Франківська область, Галицький район, с.Дем’янів,вул.1Травня,40.

7.Інформація про проведення конкурсу
Конкурс відбудеться 13.01.2017 року о 10.00 в залі засідань Дем’янівської сільської ради за адресою с.Дем’янів вул.1 Травня,40.

8.Відомості про місце знаходження комісії, контактні телефони
Івано-франківська область, с.Дем’янів вул.1Травня ,40
Телефони для довідок:(0-3438-58-224) факс (03438 56-366)
Контактні особи :Бандоліш Мирослава Михайлівна, Заставнюк Марія Степанівна

 

Голова конкурсної комісії                                                                          В.Комарницький