Інформація

Галицького бюро правової допомоги Івано-Франківського місцевого центру з надання БВПД

Галицьке бюро правової допомоги інформує, що 03 січня 2017 року Петро Порошенко підписав Закон України «Про Вищу раду правосуддя». Цим документом, зокрема, внесені зміни до Закону України «Про безо¬платну правову допомогу» в частині розширення кола осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу та пртеш^щоінф^мува™ працівників Галицької районної ради Івано-Франківської області та розмі¬стити дану інформацію на інформаційному стенді установи!
Метою зазначених законодавчих новацій є посилення соціальних гарантій шляхом розширення кола осіб, які мають право на гарантовану державою безоплатну вторинну правову допомогу.
Внесені зміни враховують об’єктивну потребу у забезпеченні доступу до безоплатної правової допо¬моги особам, які мають дохід, що дорівнює прожитковому мінімуму або навіть більше, проте є недостатнім для самостійної оплати правових послуг. Крім того, прийняті зміни зроблять особу незалежною від доходів інших членів сім’ї у питанні звернення за безоплатною правовою допомогою. Насамперед, це уможливить звернення за такою допомогою осіб, законні інтереси та права яких порушуються в сім’ї.
Отже, повний перелік осіб, які мають право на безоплатного адвоката:
1. Особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не пе¬ревищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до Закону України ’’Про прожитковий мінімум*’ для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, (^пра- цездатні особи - 1600 грн., непрацездатні особи - 1247 грн.)
Необхідні документи: довідка про доходи за останні 6 місяців (довідка про перебування на обліку в центрі зайнятості та проведені виплати, довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи - для фізич¬них осіб-підприємців та самозайнятих осіб).
2. Інваліди, які отримують пенсію або допомог) , що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб (не більше 2494 грн.). Інші доходи осіб визнаних в установленому порядку інвалідами, не враховуються.
Необхідні документи: пенсійне посвідчення або посвідчення, що підтверджує призначення соціаль¬ної допомоги, або довідка медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення інвалідності; довідка про розмір пенсії або довідка про розмір соціальної допомоги, що призначається замість пенсії за останні 6-міся - ців.
3. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, діти, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім’ї.
Необхідні документи: документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі); реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, безпритульної дитини, дитини, яка може стати або стала жертвою насильства в сім’ї (за наявноеті);рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування; заява або повідомлення про вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення, складені в довільній формі - у разі звернення до місцевого центру законних пред¬ставників дітей, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім’ї; спеціальна картка обліку факту вчинення насильства в сім’ї (за наявності);
4. Внутрішньо переміщені особи.
Необхідні документи: довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи встановленого зразка.
5. Громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб, з питань, пов’язаних з отриманням довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, до моменту отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
Необхідні документи: письмова відмова органу соціального захисту про взяття на облік.
6. Особи, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту".
Необхідні документи: довідка про звернення за захистом в Україні; рішення про задоволення/ відхилення/залишення без розгляду скарги на рішення органу міграційної служби про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (у разі наявності).
7. Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
Необхідні документи: посвідчення встановленого зразка.
8. Особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", до моменту прийняття рішення про надання такого статусу.
9. Особи, які мають особливі заслуги (особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, Герої Радянського Союзу, повні кавалери ордена Слави, особи, нагороджені чотирма і більше медалями "За відвагу”, а також Герої Соціалістичної Праці, удостоєні цього звання за працю в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, особи, які мають звання «Мати-героїня», матері, які народили п’ятеро і більше дітей і виховали їх до 6-річного віку) та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною (Герої Соціалістичної Праці, Герої України та повні кавалери ордена Трудової Слави), стосовно питань, пов’язаних з їх соціальним захистом. Ветерани праці та діти війни, не є суб’єктами права на безоплатну вторинну правову допомогу.
Необхідні документи: посвідчення встановленого зразка.
10. Особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань, стосовно питань, пов’язаних з їх соціальним захистом.
Необхідні документи: посвідчення жертви нацистських переслідувань, встановленого зразка.
11. Особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.
Необхідні документи: ухвала суду про відкриття провадження у справі про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною.
12. Особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку.
Необхідні документи: паспорт або інший документ, що посвідчує особу суб’єкта права на безоплатну
вторинну правову допомогу; реєстраційний номер облікової картки платника податків суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу; документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі) - у разі наявності; копія ухвали суду про відкриття провадження у справі.
13. Особи, реабілітовані відповідно до законодавства України, стосовно питань пов’язаних з реабілітацією.
Необхідні документи: посвідчення про право на пільги реабілітованих.
Реалізувати своє право на безоплатну правову допомогу можна через відділ «Галицьке бюро правової
допомоги», яке знаходиться за адресою м. Галич, площа Волі, 1 (приміщення Галицької районної ради).

Години прийому: пн-чт 9:00-18:00
пт 9:00-17:00
сб-нд -вихідні дні
Телефони: (03431) 2-10-50
(03431)2-10-51 
(067) 98-19-290

3 повагою, працівники відділу Галицьке бюро правової допомоги»!

                                                                                                                       Н.В.Холява
24.01.2017 року
Коляджин Марія Ігорівна 2-10-50