Як зняти з реєстрації особу, яка зареєстрована у житловому приміщенні (будинку або квартирі).


Якщо особа, яка не є членом сім’ї власника, не погоджується на добровільне звернення із заявою про зняття з реєстрації місця проживання, ви, як власник житлового приміщення, можете звернутись до виконавчого органу сільської, селищної або міської ради, за місцезнаходженням житлового приміщення, або до центру надання адміністративних послуг за місцезнаходженням житлового приміщення, в якому зареєстрована особа із заявою та документами, які підтверджують що саме ви є власником житлового приміщення (свідоцтво про право власності на нерухоме майно, інформаційна довідка та ін.).


Необхідно пам’ятати, що особа, яку без її згоди було знято з реєстрації місця проживання, може звернутись до суду за захистом своїх прав та інтересів. Отже, позасудовий порядок зняття з реєстрації місця проживання на забезпечує стовідсоткову гарантію у остаточному знятті особи з реєстрації.
Відповідно до ч.1 ст.319 Цивільного кодексу власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд.
Згідно із ч.1 ст.321 ЦК право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. При цьому відповідно до ст.391 ЦК власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном.
За змістом ч.1 ст.16 ЦК кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.
Аналіз наведених вище норм цивільного законодавства дає підстави для висновку про те, що у разі будь-яких обмежень у здійсненні права користування та розпорядження своїм майном власник має право вимагати усунення відповідних перешкод, у тому числі шляхом звернення до суду за захистом свого майнового права, зокрема, із позовом про усунення перешкод у користуванні власністю.
Отже, у разі будь-яких обмежень у здійсненні права користування та розпорядження своїм майном власник має право вимагати усунення відповідних перешкод, зокрема, шляхом зняття особи з реєстрації місця проживання, пред’явивши разом з тим одну із таких вимог:
1) про позбавлення права власності на житлове приміщення;
2) про позбавлення права користування житловим приміщенням;
3) про визнання особи безвісно відсутньою;
4) про оголошення фізичної особи померлою.
Можливість позбавлення особи права на користування житловим приміщенням та зняття з реєстрації в судовому порядку залежить від того, чи належить така особа до членів сім’ї власника житлового приміщення.
Якщо особа, яку власник майна бажає позбавити права користування житловим приміщенням (зняти з реєстрації) є членом його сім’ї. У відповідностідо норм Житлового кодексу України, до членів сім’ї власника житлового приміщення належать:
 чоловік або дружина власника, їх діти та батьки.
 членами сім’ї власника жилого приміщення може бути визнано й інших осіб, якщо вони постійно проживають разом з наймачем і ведуть з ним спільне господарство.
Таку особу може бути позбавлено права на користування житловим приміщенням у випадку, коли вона не проживає у цьому житловому приміщенні без поважних причин понад одного року, якщо інше не встановлено домовленістю із власником житлового приміщення.
В такому разі власник житлового приміщення, після спливу 1 року (якщо житлове приміщення знаходиться у приватній власності) або 6 місяців (якщо житлове приміщення знаходиться у комунальній або державній власності) з моменту припинення проживання члена його сім’ї у цьому житловому приміщенні, має право звернутись до суду з позовом про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням та зняття з реєстрації.До позовної заяви необхідно долучити акти, які складає представник балансоутримувача, таких актів повинно бути не менше 3-х протягом 6 місяців у випадку, коли квартира не приватизована. У випадку приватизованої – 4-5 актів протягом 1 року.
Однак, суд, в кожному конкретному випадку на власний розсуд встановлює наявність або відсутність поважних причин у особи, яка не проживала у житловому приміщенні понад встановленого строку.
У випадку коли особа, яку власник житла бажає позбавити права на користування житловим приміщенням, не є членом його сім’ї, власник житлового приміщення в будь-який час може звернутись до суду з позовом про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням та зняття з реєстрації.
Після набрання судового рішення законної сили, власнику житлового приміщення необхідно звернутись з цим рішенням та заявою про зняття з реєстрації місця проживання особи до органів реєстрації: до виконавчого органу сільської, селищної або міської ради, за місцезнаходженням житлового приміщення, або до центру надання адміністративних послуг за місцезнаходженням житлового приміщення, в якому зареєстрована особа.
Реалізувати своє право на безоплатну правову допомогу можна через відділ «Галицьке бюро правової допомоги», яке знаходиться за адресою м. Галич, площа Волі, 1, каб. 8 (приміщення Галицької районної ради).Телефони: (03431) 2-10-50, (067) 98-19-290.