Поняття «емфітевзис»
Емфітевзис — це право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. Емфітевзис встановлюється за договором між власником земельної ділянки та особою, яка виявила бажання користуватися цією земельною ділянкою. Строк емфітевзису, розмір оплати, її форма, порядок та строки виплати встановлюються договором.
Форма договору


Договір укладається в письмовій формі та, за домовленістю сторін, може бути нотаріально посвідчений. Право користування чужою земельною ділянкою підлягає обов’язковій державній реєстрації.
Строк договору
Договір емфітевзису може бути строковим або безстроковим. Законодавством визначено, що строк такого договору для земельних ділянок, які є державною або комунальною власністю не може перевищувати 50 років. А стосовно земельних ділянок, які знаходяться у приватній власності такий строк є не обмеженим.
Яка плата ?
Розмір плати, її форма, умови, порядок та строки її виплати встановлюються договором емфітевзису. Оплата може здійснюватися як періодично, так і разовим платежем, або ж іншим способом, визначеним сторонами.
Коли можна розірвати договір?
Враховуючи ч.2 ст. 408 Цивільного кодексу України, у разі коли договір про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб укладено на невизначений строк, кожна зі сторін може відмовитися від договору, попередньо попередивши про це другу сторону не менш як за один рік.
Коли договір припиняється?
Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб припиняється у разі:
˗ поєднання в одній особі власника земельної ділянки та землекористувача;
˗ спливу строку, на який було надано право користування;
˗ викупу земельної ділянки у зв'язку із суспільною необхідністю.
Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб може бути припинене за рішенням суду в інших випадках, встановлених законом (Глава 33 Цивільного кодексу України).
У чому полягає відмінність емфітевзису від договору оренди?

Важливою особливістю емфітевзису є те, що право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) може відчужуватися і передаватися у спадок. Але, відчужується право користування, а не право власності на земельну ділянку, тобто, може змінюватися лише користувач, а не власник. Тоді, коли згідно з договором оренди земельної ділянки, орендар має право передавати землю в суборенду лише якщо це передбачено в договорі оренди (коле є на те згода землевласника, зазначена у договорі).
Стосовно плати за користування землею, то на відміну від договору оренди землі, розмір плати за договором емфітевзису не залежить від нормативної грошової оцінки землі. На відміну від договору оренди землі, законодавством не встановлені межі розміру оплати за договором емфітевзису.ЕМФІТЕВЗИС – ВІДМІННОСТІ ВІД ОРЕНДИ

Поняття «емфітевзис»
Емфітевзис — це право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. Емфітевзис встановлюється за договором між власником земельної ділянки та особою, яка виявила бажання користуватися цією земельною ділянкою. Строк емфітевзису, розмір оплати, її форма, порядок та строки виплати встановлюються договором.
Форма договору
Договір укладається в письмовій формі та, за домовленістю сторін, може бути нотаріально посвідчений. Право користування чужою земельною ділянкою підлягає обов’язковій державній реєстрації.
Строк договору
Договір емфітевзису може бути строковим або безстроковим. Законодавством визначено, що строк такого договору для земельних ділянок, які є державною або комунальною власністю не може перевищувати 50 років. А стосовно земельних ділянок, які знаходяться у приватній власності такий строк є не обмеженим.
Яка плата ?
Розмір плати, її форма, умови, порядок та строки її виплати встановлюються договором емфітевзису. Оплата може здійснюватися як періодично, так і разовим платежем, або ж іншим способом, визначеним сторонами.
Коли можна розірвати договір?
Враховуючи ч.2 ст. 408 Цивільного кодексу України, у разі коли договір про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб укладено на невизначений строк, кожна зі сторін може відмовитися від договору, попередньо попередивши про це другу сторону не менш як за один рік.
Коли договір припиняється?
Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб припиняється у разі:
˗ поєднання в одній особі власника земельної ділянки та землекористувача;
˗ спливу строку, на який було надано право користування;
˗ викупу земельної ділянки у зв'язку із суспільною необхідністю.
Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб може бути припинене за рішенням суду в інших випадках, встановлених законом (Глава 33 Цивільного кодексу України).
У чому полягає відмінність емфітевзису від договору оренди?

Важливою особливістю емфітевзису є те, що право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) може відчужуватися і передаватися у спадок. Але, відчужується право користування, а не право власності на земельну ділянку, тобто, може змінюватися лише користувач, а не власник. Тоді, коли згідно з договором оренди земельної ділянки, орендар має право передавати землю в суборенду лише якщо це передбачено в договорі оренди (коле є на те згода землевласника, зазначена у договорі).
Стосовно плати за користування землею, то на відміну від договору оренди землі, розмір плати за договором емфітевзису не залежить від нормативної грошової оцінки землі. На відміну від договору оренди землі, законодавством не встановлені межі розміру оплати за договором емфітевзису.
Також, слід зазначити, що типових договорів емфітевзису в Україні не затвер-джено. Спеціальне законодавство, яке б детально врегульовувало правові відносини, що виникають з договору емфітевзису, також відсутнє. В той час, коли Типовий договір оренди землі, затверджено постановою КМУ (від 3 березня 2004 р. № 220), також такі відносини регулюються Законом України "Про оренду землі".

Також, слід зазначити, що типових договорів емфітевзису в Україні не затвер-джено. Спеціальне законодавство, яке б детально врегульовувало правові відносини, що виникають з договору емфітевзису, також відсутнє. В той час, коли Типовий договір оренди землі, затверджено постановою КМУ (від 3 березня 2004 р. № 220), також такі відносини регулюються Законом України "Про оренду землі".