Відповідно до ухваленого закону, з 1 жовтня 2017 року буде перераховано та осучаснено всі раніше призначені пенсії за єдиними правилами обрахунку.

Основними положеннями пенсійної реформи можна виділити наступне:

1) додатково звертатися — не потрібно!

Всі раніше призначені пенсії буде перераховано та осучаснено за єдиними правилами обрахунку пенсії незалежно від того, в якому році було призначено пенсію за матеріалами пенсійних справ із використанням:

• єдиного показника середньої зарплати за останні —3 роки (2014—2016) у розмірі 3764,4 грн;

• показника прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян, встановленого на 01.12.2017 року, збільшеного на 79 грн замість такого показника станом на 01.10.2017 року (1312 грн).

 

2) індексація —відбуватиметься щорічно!

Друге важливе рішення — запровадження постійної щорічної індексації (пере-рахунку) пенсій. Щорічна (опосередкована) індексація пенсій з 2021 року відбуватиметься шляхом збільшення (перерахунку) середньої зарплати, з якої обчислено пенсію, на 50% зростання середньої зарплати за 3 попередні роки та на 50% зростання індексу споживчих цін за попередній рік.
У 2019—2020 роках показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, який застосовується для перерахунку пенсій, збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік і 50% показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за рік, що передує року, в якому проводиться збільшення, порівняно з роком, що передує року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.

3) страховий стаж — це важливо!
Третім важливим рішенням посилюється роль страхового стажу для визначення права на пенсію.
Людина, яка не працювала або працювала на себе (не сплачувала страхових внесків), більше не отримуватиме пенсію за рахунок інших і вийде на пенсію пізніше — запропоновано залишити мінімальний страховий стаж для права на пенсію на рівні 15 років (після досягнення 65 років).
Це запроваджується в тих умовах, що особам, які працюють у тіньовому секторі, секторі неформальної зайнятості або за кордоном, передбачені всі можливості для добровільної участі в пенсійній системі і сплачувати страхові внески.
Передбачено можливість одноразової сплати страхових внесків. Можна придбати стаж за період, коли особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок, помножений на коефіцієнт 2.
Зберігається право на достроковий вихід на пенсію для матерів, які виховали 5 дітей або інвалідів з дитинства (у 50 років); військових — учасників бойових дій (55 років); ліліпутів та диспропорційних карликів (40/45 років); артистів (за наявності вислуги від 20 до 35 років); журналістів у разі поранення, контузії, каліцтва під час виконання службових обов’язків у місцях надзвичайних подій; чорнобильців (із зниженням пенсійного віку).

4) скасовано обмеження виплати пенсій для пенсіонерів, які працюють!
Пенсіонер, який заробив собі пенсію, з 1 жовтня 2017 р. отримуватиме її в повному обсязі, продовжуючи сплачувати внески до Пенсійного фонду та податки до державного бюджету.
Скасовано зменшення розміру пенсії жінкам, що скористалися правом дострокового виходу на пенсію по досягненні 55 років. Пенсію їм виплачуватимуть у повному розмірі після досягнення ними віку, який перевищує пенсійний на кількість місяців дострокового виходу на пенсію.

5) позбавлення солідарної пенсійної системи невластивих видатків!
Для зменшення, а в перспективі ліквідації дефіциту коштів Пенсійного фонду всі невластиві видатки системи передаються до державного бюджету.
Тимчасову державну соціальну допомогу з 01.01.2018 р. по 31.12.2020 р. призначатимуть особам, які не працюють, що досягли встановленого пенсійного віку, мають страховий стаж не менш як 15 років, але не набули права на пенсійну виплату, на період до набуття права на пенсію за віком у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Розмір пенсії в Україні (у тому числі і після осучаснення з 1 жовтня 2017 року) розраховується за нормами статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» за формулою:

Розмір пенсії = Сз × Ікз × Кс
де:
Сз – розмір середньої заробітної плати в Україні за три роки перед зверненням за призначенням пенсії (при перерахунку з 1 жовтня — 3 764,40 гривні – середня зарплата за 2014, 2015 і 2016 роки).
Ікз – індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (сума коефіцієнтів заробітної плати за кожний місяць за період, який увійшов в розрахунок, поділена на кількість місяців в цьому періоді, тобто середній показник).
Кс – коефіцієнт страхового стажу, який визначається як множник тривалості років стажу роботи особи на величину оцінки одного року страхового стажу. Величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1,35, а з 1 січня 2018 року і при осучасненні пенсій з 1 жовтня- становить 1.
Індивідуальний коефіцієнт заробітної плати
Ікз=Ск : К
де:
Ск - сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кожний місяць (Кз1 + Кз2 + Кз3 + ... + Кзn );
К - страховий стаж за місяці, які враховано для визначення коефіцієнта заробітної плати (доходу) застрахованої особи
Місяці, які враховують для визначення коефіцієнта Ікз: весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року та за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв. (дозволяється виключити до 10% «невигідних» місяців з розрахунку).

Коефіцієнт страхового стажу
Для обчислення пенсії розраховується коефіцієнт страхового стажу, який напряму залежить від кількості відпрацьованих особою місяців.
Формула розрахунку коефіцієнту страхового стажу:

Кс= См хВс / 100% х 12
де:
Кс – коефіцієнт страхового стажу,
См – сума місяців страхового стажу,
Вс - визначена величина оцінки одного року страхового стажу (у відсотках, до кінця 2017 року – 1,35%, починаючи з 1 січня 2018 року і при осучасненні пенсій – 1%).

Приклад

Людина має страховий стаж 40 років.
Коефіцієнт стажу з величиною оцінки одного року 1,35% = (480 (місяців) х 1,35 %)/(100 % х 12 (місяців) = 0,54.
При перерахунку з 1 жовтня = (480х1%)/(100%х12) = 0,4.
Отож, якщо у Вас 15 років стажу, то коефіцієнт для осучаснення пенсії становитиме 0,15; 25 років – 0,25, а якщо, до прикладу 20 років і 8 місяців, то –0,20667 (округлюється до 5 знаків після коми).