У зв'язку з великим поширенням кредитних операцій, учасниками в яких виступають банківські, фінансові установи та фізичні, а також юридичні особи дуже часто стала виникати потреба в реструктуризації заборгованості.

 

Суттю даної процедури є перегляд кредитором пунктів договору щодо рівня щомісячних виплат за позикою. Різні організації в залежності від типу кредитування можуть запропонувати різні способи, які включає в себе реструктуризація заборгованості. До найбільш поширеного способу можна віднести, так звані, кредитні канікули, суть яких полягає в наданні певної відстрочки щодо сум, які належать до самого тіла кредиту. У цьому випадку позичальник отримує збільшення загальної суми, пов'язаної з переплатою.

Також деякі установи застосовують метод пролонгації в процесі реструктуризації заборгованості, що означає певне збільшення загального терміну на який розраховано дію кредитного договору. Тут також у результаті буде переслідуватися загальне збільшення вартості виплат.

Постановою Правління Національного Банку України від 06.08.2009 року № 461 «Про заходи щодо забезпечення погашення кредитів» схвалено Рекомендації щодо роботи банків з позичальниками – фізичними особами, які мають заборгованість за споживчими кредитами та потрапили у скрутне фінансове становище. Цим документом банкам рекомендовано коректно та з розумінням ставитися до позичальника, який потрапив у скрутне фінансове становище. Окрім того, НБУ рекомендує банкам використовувати ці Рекомендації під час роботи з позичальниками - фізичними особами, які потрапили в скрутне фінансове становище внаслідок настання непередбачених обставин, що спричинили негативний вплив на їх здатність забезпечувати своєчасне та в повному обсязі виконання своїх зобов'язань за споживчими кредитами (далі - позичальник, який потрапив у скрутне фінансове становище).

Непередбаченими обставинами, що спричинили негативний вплив на здатність позичальника забезпечувати своєчасне та в повному обсязі виконання своїх зобов'язань за споживчим кредитом, можуть бути: зменшення заробітної плати та/або інших надходжень; втрата пільг, роботи; тяжке захворювання та/або отримання інвалідності; розлучення; смерть членів сім'ї або інше, якщо ці обставини спричинили втрату доходів або їх зниження до рівня, за яким щомісячні сукупні платежі за кредитом перевищують 30% місячного доходу позичальника.

Банкам рекомендовано розглядати позичальника як такого, що потрапив у скрутне фінансове становище у разі наявності підтверджених відповідними достовірними документами (довідка з місця роботи, довідка з державної служби зайнятості тощо) об'єктивних та беззаперечних доказів того, що позичальник не в змозі своєчасно та в повному обсязі виконувати умови кредитного договору у зв'язку з настанням непередбачених обставин.

Положення ч. 12 ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів» передбачає, що кредитодавець має право за погодженням зі споживачем на реструктуризацію заборгованості за договором про надання споживчого кредиту. Реструктуризація може здійснюватись шляхом зміни механізму нарахування відсотків таким чином, щоб частина щомісячних платежів з обслуговування кредитів не перевищувала 35 відсотків сукупного місячного доходу сім’ї.

Крім цього, Галицьке бюро правової допомоги інформує про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!», що реалізується Міністерством юстиції України у співпраці з системою безоплатної правової допомоги, територіальними органами юстиції.

Реалізувати своє право на безоплатну правову допомогу можна через відділ «Галицьке бюро правової допомоги», яке знаходиться за адресою м. Галич, площа Волі, 1, каб. 8 (приміщення Галицької районної ради).Телефони: (03431) 2-10-50, (067) 98-19-290.