УВАГА! Шановні депутати районної ради, суб’єкти декларування!

ЗУ «Про запобігання корупції»:
стаття 3 «Суб’єкти, на яких поширюється дія цього Закону»,
стаття 45 «Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»,
стаття 46 «Інформація, що зазначається в декларації»,
стаття 49 «Встановлення своєчасності подання декларацій»:
{Частину першу статті 49 виключено на підставі Закону № 1022-VIII від 15.03.2016}


2. Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, а також юридичні особи публічного права зобов’язані перевіряти факт подання суб’єктами декларування, які в них працюють (працювали), відповідно до цього Закону декларацій та повідомляти Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку;
до 01.04.2019 зобов’язанні скласти, подати та оприлюднити декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за попередній 2018 рік на сайті НАЗК.

Постійний контроль!!!!

стаття 52 «Додаткові заходи здійснення фінансового контролю», де йдеться про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування (10 днів). Звертаємо Вашу увагу на те, що суб’єкти декларування письмово повідомляють Національне агентство з питань запобігання корупції про суттєві зміни у своєму майновому стані відповідно до статті 52 Закону «Про запобігання корупції» шляхом подання відповідного електронного повідомлення до Реєстру через власний персональний електронний кабінет у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна. Зазначене електронне повідомлення подається шляхом заповнення відповідної електронної форми.
Під суттєвою зміною у майновому стані суб’єкта декларування розуміється отримання ним одноразового доходу або придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Не забувайте про Розділ V
ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ