УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
десята (позачергова) сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

від 11.01.2017
м. Галич

Про внесення змін до рішення
дев’ятої сесії районної ради від 25.12.2016
«Про районний бюджет на 2017 рік»

Районна рада вирішила:
Внести зміни до рішення дев’ятої сесії районної ради (друге пленарне засідання) від 25.12.2016 «Про районний бюджет на 2017 рік», виклавши його в наступній редакції:
1. Визначити на 2017 рік:
– доходи районного бюджету в сумі 334151,2 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 332096,5 тис. гривень, доходи спеціального фонду районного бюджету – 2054,7 тис. гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
– видатки районного бюджету в сумі 334121,2 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 331996,5 тис. гривень, видатки спеціального фонду районного бюджету – 2124,7 тис. гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;
– повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету в сумі 34,0 тис. гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;
– надання кредитів з районного бюджету в сумі 64,0 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду районного бюджету  30,0 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету  34,0 тис. гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;
– профіцит загального фонду районного бюджету в сумі 70,0 тис. гривень та дефіцит спеціального фонду районного бюджету – 70,0 тис. гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду – 331996,5 тис. гривень та спеціальному фонду – 2124,7 тис. гривень згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету в сумі 25,0 тис. гривень.
4. Затвердити міжбюджетні трансферти згідно з додатками 5,8 до цього рішення:
іншої субвенції із загального фонду районного бюджету:
- на виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки – 250,0 тис. гривень;

іншої субвенції із спеціального фонду районного бюджету:

- на виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки – 849,4 тис. гривень.
5. Затвердити резервний фонд районного бюджету в сумі 300,0 тис. гривень.
6. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік, а саме на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду районного бюджету.
7. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм на загальну суму 2047,8 тис. гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
8. Згідно з пунктом 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати дозвіл фінансовому управлінню районної державної адміністрації (С. Канюка) в межах поточного бюджетного періоду за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (Н. Бабак) здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозити відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду.
9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації (С. Канюка) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
10. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
11. Установити, що до доходів загального фонду районного бюджету на 2017 рік належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також трансферти, що надаються з Державного бюджету України районному бюджету та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів:
інші субвенції з обласного бюджету — 402,1 тис. гривень, з них на:
— додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА — 108,0 тис. гривень ;
— поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій та інвалідів війни — 19,0 тис. гривень.;
— пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи — 25,1 тис. гривень;
— виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки — 250,0 тис. гривень.
Установити, що частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань (засновником яких є районна рада), що вилучається до бюджету, зараховується до районного бюджету в розмірі 15 відсотків за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2017 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.
12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів:
— інші субвенції з обласного бюджету на виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки — 849,4 тис. гривень.
Джерелами формування спеціального фонду в частині фінансування є кошти, які передаються з іншої частини бюджету.
Джерелами формування в частині кредитування є повернення кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам.
13. Надати право районній державній адміністрації (М. Попович) за погодженням з районною радою (П. Андрусяк) та відповідно до рішення постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (Н. Бабак) у міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків районного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій між місцевими бюджетами з подальшим затвердженням на сесії районної ради.
Уповноважити голову районної ради П. Андрусяка у випадках, передбачених першим абзацом цього пункту, укладати договори про міжбюджетні трансферти з відповідними місцевими радами.
14. Надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації (С. Канюка) за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (Н. Бабак) при внесенні змін та доповнень до класифікації доходів, відомчої та типової програмної класифікації видатків та кредитування приводити у відповідність до неї доходи, видатки, фінансування та кредитування районного бюджету з подальшим затвердженням на сесії районної ради.
15. Надати пільги учасникам бойових дій ОУН-УПА, інвалідам по зору І-ІІ групи, дітям-інвалідам по зору:
— 50 відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах встановлених державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування відповідно до постанови КМУ від 06.08.2014 року №409;
— 50 відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами), твердим паливом в межах встановлених державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування відповідно до постанови КМУ від 06.08.2014 року № 409;
— 50 відсоткова знижка абонементної плати за користування телефоном.
16. Надати пільги реабілітованим громадянам згідно статті 3 Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" на житлово-комунальні послуги в розмірі 25 відсотків та тверде паливо в розмірі 50 відсотків в межах встановлених державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування відповідно до постанови КМУ від 06.08.2014 року №409.
17. Надати пільги учасникам АТО та членам їх сімей, а також сім’ям загиблих учасників АТО до встановлення статусу, який дає право на пільги, що фінансуються з державного бюджету:
— 50 відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах встановлених державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування;
— 50 відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах встановлених державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування;
— 50 відсоткова знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.
До членів сім’ї пільговика належать: дружина (чоловік), неповнолітні діти (до 18 років), неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства І та ІІ групи, або інвалідами І групи, непрацездатні батьки, особа, яка знаходиться під опікою та піклуванням.
18. Надати пільги на житлово-комунальні послуги сім’ям військовослужбовців, які загинули в Афганістані в розмірі 100 відсотків знижки в межах норм передбачених законодавством.
19. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
20. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою і постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (Н.Бабак).

 

Голова районної ради                                                          Павло Андрусяк

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додатки 5,6,8

Додаток 7