УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
десята (позачергова) сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

від 11.01. 2017
м. Галич

Про затвердження
районної цільової програми
підтримки діяльності громадських
організацій інвалідів і ветеранів на 2017 рік

 

Відповідно до п.16, ч.1, ст.43 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада вирішила:
1. Затвердити районну цільову програму підтримки діяльності громадських організацій інвалідів і ветеранів на 2017 рік.
2. Доручити начальникам управлінь та відділів районної державної адміністрації забезпечити виконання заходів програми.
3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (C. Канюка), виходячи з можливостей дохідної частини районного бюджету, забезпечити належне фінансування заходів програми.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, праці та соціального захисту (О.Тарасевич).

 

Голова районної ради                                                                                        Павло Андрусяк

 

СХВАЛЕНО                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови                                                                         рішенням 10 (позачергової) сесії
районної державної                                                                              районної ради 7 скликання
адміністрації                                                                                           від 11.01. 2017
від ____________р. №

РАЙОННА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
фінансової підтримки діяльності громадських організацій інвалідів і ветеранів на 2017 рік

Замовник програми
Управління соціального захисту
населення районної державної адміністрації                                                       Ж.Басовська

Керівник програми
Перший заступник голови
районної державної адміністрації                                                                      М.Попович

ПОГОДЖЕНО

Управління економічного розвитку,
туризму та житлово-комунального
господарства районної державної адміністрації                                          З.Орловська

Фінансове управління
районної державної адміністрації                                                                 С.Канюка

Юридичний сектор апарату
районної державної адміністрації                                                               Л.Маланюк

Паспорт
районної цільової програми фінансової підтримки діяльності громадських організацій інвалідів і ветеранів на 2017 рік

1. Ініціатор розроблення програми (замовник):
- управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

2. Розробник програми:
- управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

3. Термін реалізації програми : 2017 рік

4. Етапи фінансування програми : 2017рік

5. Обсяг фінансування програми : 80000,00гривень
Для підтримки статної діяльності громадських організацій.

6. Очікувані результати виконання програми :

Реалізація Програми буде сприяти підтримці та розвитку діяльності громадських організацій на 2017рік.

Замовник програми
управління соціального
захисту населення
районної державної адміністрації                                                        Жанна Басовська

Керівник програми
Перший заступник голови районної
державної адміністрації                                                                     Микола Попович

РАЙОННА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
ПІДТРИМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА 2017 РІК

Одним з основних завдань районної програми підтримки громадських організацій є допомога громадським організаціям для здійснення ними статутної діяльності та надання допомоги найбільш незахищеним громадянам з числа пільгової категорії населення.
ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМИ
Мета програми полягає в соціальній підтримці інвалідів, у створенні умов діяльності громадських організацій: районній організації ветеранів України, районній громадській організації спілці ветеранів Афганістану, комітету “Діти Чорнобиля”, районній організації «Спілка Чорнобиль», районній організації учасників бойових дій на території інших держав (чехи), районній організації “Галицьке районне об'єднання воїнів АТО”, а також для реалізації державної політики по підтримці громадських організацій, районного товариства інвалідів.
Враховуючи соціально-економічну ситуацію, яка склалася, та виходячи з потреб суспільства, програма передбачає підтримку та розвиток діяльності громадських організацій в таких напрямках:
- для реєстрації статуту,
- для організації діяльності,
- на поховання з почестями,
- на відвідування хворих на дому,
- на відрядні,
- на придбання конвертів та листівок,
- на надання допомог важкохворим,
- для проведення заходів з їхньою діяльністю,
- для проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи.
ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
1. Передбачити підтримку та розвиток діяльності громадських організацій на 2017 рік.
2. Передбачити соціальну підтримку ветеранів війни та інвалідів у створенні умов діяльності громадських організацій .
3. Забезпечення комплексу реабілітаційних послуг відповідно до потреб ветеранів війни, інвалідів, дітей інвалідів та людей похилого віку.
ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ
Діяльність районних громадських організацій здійснюється відповідно до чинних нормативних документів та фінансується з відповідних джерел.
Виконання програми дасть можливість забезпечити надання комплексу реабілітаційних послуг відповідно до потреб інвалідів, дітей інвалідів та ветеранів.
Заходи, передбачені даною програмою, фінансуються за рахунок коштів районного бюджету та залучених спонсорів, меценатів й інших джерел фінансування.