УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
дев’ятнадцята сесія районної ради
сьомого скликання
РІШЕННЯ

від 21.12. 2017
м. Галич

 

Про затвердження
районної цільової програми
покращення житлових умов
окремих категорій громадян району
на 2018 рік

 

Відповідно до п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада вирішила:
1. Затвердити районну цільову програму покращення житлових умов окремих категорій громадян району на 2018 рік.
2. Доручити начальникам управлінь та відділів районної державної адміністрації забезпечити виконання заходів програми.
3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Н.Гойсан), виходячи з можливостей дохідної частини районного бюджету, забезпечити належне фінансування заходів програми.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, праці та соціального захисту (О.Тарасевич).

 

Голова районної ради                                                  Павло Андрусяк

Програма

 

 

                                                       
УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
дев’ятнадцята сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

від 21.12.2017
м. Галич

Про уточнення
районного бюджету на 2017 рік

Керуючисть статтею 78 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада вирішила:
1. Враховуючи виконання дохідної частини загального фонду районного бюджету за результатами одинадцяти місяців 2017, внести зміни до планових показників в розрізі платежів збільшивши їх в загальному обсязі на суму 4893700 грн., в тому числі по кодах:
ККД Назва Зміни
(+,-), грн.

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати +5 148 207
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами +153 740
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата -310 000
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування -43 000
11010900 Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України -40 982
11020200
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності
-4 000
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету -895
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань +6 320
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень +3 600
22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних посл -2 000
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності -20 000
22130000 Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами +710
24060300 Інші надходження +2 000
Всього +4 893 700

які направити на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ:
- Галицькій районні раді – 72940 грн.,
- відділу освіти Галицької РДА – 2129570 грн.,
- Галицькій РДА (КЗ «Галицька ЦРЛ») – 2009300 грн.,
- відділу культури Галицької РДА – 381170 грн.,
- Галицькій РДА (для районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді) – 42500 грн.,
- Територіальному центру надання соціальних послуг – 209550 грн.,
- відділу агропромислового розвитку:
ДЮСШ «Колос» - 34760 грн.,
РО ВФСТ «Колос» - 13910 грн.
2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Н.Гойсан) внести відповідні зміни до розпису районного бюджету.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради Л.Гордійчук та постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (Н.Бабак) .

 

Голова районної ради                                                 Павло Андрусяк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
дев’ятнадцята сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

від 21.12. 2017
м. Галич

 

Про затвердження Програми
«Фонд районної ради на виконання
депутатських повноважень
на 2016 – 2020 роки»
в новій редакції

 

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і частини 2,3,6 статті 30 Закону України « Про статус депутатів місцевих рад», районна рада вирішила:
1. Затвердити Програму «Фонд районної ради на виконання депутатських повноважень на 2016 – 2020 роки» в новій редакції (додається).
2. Вважати таким, що втратив чинність пункт перший рішення третьої сесії районної ради сьомого скликання від 19.02.2016 «Про затвердження Програми та Положення «Фонд районної ради на виконання депутатських повноважень на 2016 – 2020 роки».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної ради Л.Гордійчук .

 

Голова районної ради                                          Павло Андрусяк

Програма


                                           

УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
дев’ятнадцята сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

від 21.12. 2017
м. Галич

Про затвердження
районної цільової програми
удосконалення системи
управління виконавчої
влади на 2018 рік

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» районна рада вирішила:
1. Затвердити районну цільову програму удосконалення системи управління виконавчої влади на 2018 рік.
2. Доручити начальникам управлінь та відділів районної державної адміністрації забезпечити виконання заходів Програми.
3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Н.Гойсан), виходячи з можливостей дохідної частини районного бюджету, забезпечити належне фінансування заходів Програми.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної ради Л.Гордійчук та постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, дорожнього господарства, підприємництва, туризму, розвитку малого та середнього бізнесу (М.Коржак).

 

Голова районної ради                                     Павло Андрусяк

Програма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
дев’ятнадцята сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

від 21.12. 2017
м. Галич

Про безкоштовне харчування учнів 1-4 класів,
вихованців дошкільних
та учнів загальноосвітніх навчальних
закладів району, батьки яких є учасниками
АТО, дітей – інвалідів та дітей
переселенців із зони АТО

З метою соціальної підтримки учнів 1-4 класів, дітей учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих під час проведення АТО, дітей – інвалідів району, дітей переселенців із зони АТО, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
1. Відділу освіти Галицької районної державної адміністрації (І. Матейко) організувати безкоштовне харчування учнів 1-4 класів, вихованців дошкільних та учнів загальноосвітніх навчальних закладів району, батьки яких є учасниками АТО, дітей – інвалідів району, дітей переселенців із зони АТО.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (Н. Бабак) і з питань освіти, культури, спорту, національного та духовного відродження (О. Ріжко).

 

Голова районної ради                                             Павло Андрусяк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
дев’ятнадцята сесія районної ради
сьомого скликання
РІШЕННЯ


від 21.12. 2017
м. Галич

Про затвердження Програми
соціально-економічного та
культурного розвитку району на 2018рік

Програма соціально-економічного та культурного розвитку району на 2018 рік визначає цілі, пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку та прогнозні показники на 2018 рік, а також заходи, спрямовані на забезпечення необхідних умов для стабілізації економіки та запобігання економічному спаду. Реалізацію намічених заходів та досягнення прогнозних показників передбачається здійснювати через економічні важелі державного регулювання та шляхом виконання місцевих цільових програм. Фінансування заходів цих програм здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей районного бюджету.

Прогнозні показники соціально-економічного розвитку району на 2018 рік сформовано за розрахунками структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

Враховуючи вищенаведене, районна рада вирішила:

  1.  Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку району на 2018 рік (додається).
  2. Основним координатором виконання Програми визначити управління економічного розвитку, туризму та житлово-комунального господарства райдержадміністрації (М.Чемеринська).
  3. Головним розпорядником коштів на реалізацію заходів Програми визначити районну державну адміністрацію.
  4. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Н.Гойсан), виходячи з можливостей дохідної частини районного бюджету, забезпечити належне фінансування заходів Програми.
  5. Координатору виконання Програми звітувати районній раді про хід виконання заходів Програми щопіврічно.
  6. Затвердити техніко-економічне обгрунтування «Будівництво водопровідних мереж з метою забезпечення централізованим водопостачанням населених пунктів Галицького району Івано-Франківської області, а саме: міста Бурштина та сіл: Поплавники, Демешківці, Придністров’я, Німшин, Слобідка-Більшівцівська, Бовшів, Задністрянське та смт.Більшівці (з врахуванням можливості подальшого підключення гілки водогону в напрямку населених пунктів Тустань, Дубівці, Лани, Маріямпіль)»
  7. 7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної  ради Л.Гордійчук і постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, дорожнього господарства, підприємництва, туризму, розвитку малого та середнього бізнесу  (М.Коржак).

Голова районної ради                                                         Павло Андрусяк

Програма

 

                                          
УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
дев’ятнадцята сесія районної ради
сьомого скликання
РІШЕННЯ

від 21.12. 2017
м. Галич

Про затвердження районної цільової
програми надання пільг на
житлово-комунальні послуги, тверде паливо,
скраплений газ, зв'язок учасникам бойових
дій ОУН-УПА , інвалідам по зору І-ІІ групи,
дітям інвалідам по зору,
реабілітованим громадянам згідно
статті 3 Закону України
“Про реабілітацію жертв
політичних репресій на Україні”,
та сім'ям військовослужбовців,
які загинули в Афганістані, учасникам АТО
та членам їх сімей на 2018 рік

 

Відповідно до п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада вирішила:
1. Затвердити районну цільову програму надання пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо, скраплений газ, зв'язок учасникам бойових дій ОУН-УПА , інвалідам по зору І-ІІ групи, дітям інвалідам по зору, реабілітованим громадянам згідно статті 3 Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”, та сім'ям військовослужбовців, які загинули в Афганістані, учасникам АТО та членам їх сімей на 2018 рік
2. Доручити начальникам управлінь та відділів районної державної адміністрації забезпечити виконання заходів програми.
3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Н.Гойсан), виходячи з можливостей дохідної частини районного бюджету, забезпечити належне фінансування заходів програми.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, праці та соціального захисту (О.Тарасевич).

 

Голова районної ради                                  Павло Андрусяк

Програма

                                           
УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
дев’ятнадцята сесія районної ради
сьомого скликання
РІШЕННЯ

від 21.12. 2017
м. Галич

 

Про затвердження районної
цільової програми соціальної
підтримки та реабілітації інвалідів
зору на 2018 рік

Відповідно до п. 16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада вирішила:
1. Затвердити районну цільову програму соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору на 2018 рік.
2. Доручити начальникам управлінь та відділів районної державної адміністрації забезпечити виконання заходів програми.
3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Н.Гойсан), виходячи з можливостей дохідної частини районного бюджету, забезпечити належне фінансування заходів програми.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, праці та соціального захисту (О.Тарасевич).

 

Голова районної ради                           Павло Андрусяк

Програма

 

 

 

 

Проект
УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
дев’ятнадцята сесія районної ради
сьомого скликання
РІШЕННЯ

від 21.12. 2017
м. Галич

 

Про затвердження
районної цільової програми
надання одноразової грошової
допомоги незахищеним верствам
населення, онкохворим дітям та
дітям з важкими захворюваннями,
дітям-інвалідам , учасникам АТО
та членам їх сімей на 2018 рік

 

Відповідно до п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада вирішила:
1. Затвердити районну цільову програму надання одноразової грошової допомоги незахищеним верствам населення, онкохворим дітям та дітям з важкими захворюваннями, дітям-інвалідам, учасникам АТО та членам їх сімей на 2018 рік.
2. Доручити начальникам управлінь та відділів районної державної адміністрації забезпечити виконання заходів програми.
3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Н.Гойсан), виходячи з можливостей дохідної частини районного бюджету, забезпечити належне фінансування заходів програми.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, праці та соціального захисту (О.Тарасевич).


Голова районної ради                                      Павло Андрусяк

Програма

 

                                                     Проект
УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
дев’ятнадцята сесія районної ради
сьомого скликання
РІШЕННЯ

від 21.12. 2017
м. Галич

 

Про затвердження районної
цільової програми надання
додаткових виплат учасникам
бойових дій ОУН-УПА
на 2018 рік

 

Відповідно до п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада вирішила:
1. Затвердити районну цільову програму надання додаткових виплат учасникам бойових дій ОУН- УПА на 2018 рік.
2. Доручити начальникам управлінь та відділів районної державної адміністрації забезпечити виконання заходів програми.
3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Н.Гойсан), виходячи з можливостей дохідної частини районного бюджету, забезпечити належне фінансування заходів програми.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, праці та соціального захисту (О.Тарасевич).

 

Голова районної ради                                         Павло Андрусяк

Програма

 


                                                      
УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
дев’ятнадцята сесія районної ради
сьомого скликання
РІШЕННЯ

від 21.12. 2017
м. Галич

Про затвердження
районної цільової програми
по наданню допомоги хворим з
хронічною нирковою недостатністю,
які проживають на території району та
отримують програмний гемодіаліз
на 2018рік

 

Відповідно до п.16 ч.1 ст.43 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада вирішила:
1. Затвердити районну цільову програму по наданню допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території району та отримують програмний гемодіаліз на 2018 рік.
2. Доручити начальникам управлінь та відділів районної державної адміністрації забезпечити виконання заходів програми.
3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Н.Гойсан), виходячи з можливостей дохідної частини районного бюджету, забезпечити належне фінансування заходів програми.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, праці та соціального захисту (О.Тарасевич).

 

Голова районної ради                                                       Павло Андрусяк

Програма

 

 


УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
дев’ятнадцята сесія районної ради
сьомого скликання
РІШЕННЯ

від 21.12. 2017
м. Галич

 

Про затвердження
районної цільової програми
фінансової підтримки діяльності
громадських організацій інвалідів
і ветеранів на 2018 рік

 

Відповідно до п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада вирішила:
1. Затвердити районну цільову програму фінансової підтримки діяльності громадських організацій інвалідів і ветеранів на 2018 рік.
2. Доручити начальникам управлінь та відділів районної державної адміністрації забезпечити виконання заходів програми.
3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Н.Гойсан), виходячи з можливостей дохідної частини районного бюджету, забезпечити належне фінансування заходів програми.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, праці та соціального захисту (О.Тарасевич).

 

Голова районної ради                                     Павло Андрусяк

Програма

 

 

                                          
УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
дев’ятнадцята сесія районної ради
сьомого скликання
РІШЕННЯ

від 21.12. 2017
м. Галич

Про затвердження розпоряджень
голови районної ради та протоколів засідань
постійної комісії районної ради
з питань бюджету, фінансів,
податків та інвестицій

 

Відповідно до ст. 43, 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
1. Затвердити розпорядження голови районної ради від 12.12.2017 №164 «Про розподіл видатків екологічного фонду районного бюджету»; від 13.12.2017 № 165 «Про фінансування природоохоронних заходів»; від 13.12.2017 № 167 «Про внесення змін до розпоряджень від 22.06.2017 № 51 та від 18.09.2017 № 98 «Про розподіл видатків екологічного фонду районного бюджету»; від 13.12.2017 №168 «Про внесення змін до розпорядження від 30.11.2017 № 155 «Про фінансування природоохоронних заходів»; від 14.12.2017 № 169 «Про розподіл видатків екологічного фонду районного бюджету»; від 14.12.2017 № 170 «Про фінансування природоохоронних заходів»; від 15.12.2017 № 171 «Про внесення змін до розпорядження від 12.12.2017 №164 «Про розподіл видатків екологічного фонду районного бюджету»; від 15.12.2017 № 172 «Про внесення змін до розпорядження від 12.12.2017 №165 «Про фінансування природоохоронних заходів»; від 15.12.2017 № 173 «Про розподіл видатків екологічного фонду районного бюджету»; від 15.12.2017 № 174 «Про фінансування природоохоронних заходів»; від 18.12.2017 № 176 «Про внесення змін до розпорядження від 22.06.2017 №51 «Про розподіл видатків екологічного фонду районного бюджету»; від 18.12.2017 № 177 «Про внесення змін до розпорядження від 23.06.2017 №52 «Про фінансування природоохоронних заходів»; від 19.12.2017 № 179«Про внесення змін до розпоряджень від 30.11.2017 №154 «Про розподіл видатків екологічного фонду районного бюджету»; від 19.12.2017 № 180 «Про внесення змін до розпорядження від 30.11.2017 № 155 «Про фінансування природоохоронних заходів».
2. Затвердити протоколи засідання постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 12.12.2017 № 49, від 14.12.2017 № 50, від 15.12.2017 № 51, від 18.12.2017 № 52.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (Н.Бабак) та з питань екології та рекреації (Т.Гречух).

 

Голова районної ради                                                   Павло Андрусяк

 


                                           

УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
дев’ятнадцята сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

від 21.12. 2017
м. Галич

Про депутатський запит
Я.Возняка

 

Відповідно до частини 7,8 статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», районна рада вирішила:
1. Підтримати депутатський запит Я.Возняка щодо збереження костелу як архітектурної пам’ятки в с.Кукільники (додається).
2. Доручити голові районної ради Павлу Андрусяку розглянути даний запит.
3. Відповідь на запит надати депутату Я.Возняку у місячний термін.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної ради Л.Гордійчук.

 

Голова районної ради Павло Андрусяк

 

 

 

 

 

 


УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
Депутат районної ради

 

20.12.2017  Голові районної ради
                    П.Андрусяку

 

Депутатський запит

До мене, як до депутата районної ради, звернулися жителі с.Кукільники щодо збереження і запобіганню подальшій руйнації костелу, який знаходиться в даному населеному пункті.
Кілька разів до села приїжджали поляки, оглядали пам’ятку історії, фотографували, проте, на жаль, про ніяку реставрацію костелу мови не йшлося. Тому прошу направити звернення до єпископату римо - католицької церкви в Польщі з метою вивчення питання по збереженню нашої спільної святині.
Всі необхідні матеріали додаю.

 

З повагою
депутат районної ради                      Я.Возняк

 

                                                                Проект

УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
дев’ятнадцята сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

від 21.12. 2017
м. Галич

Про затвердження порядку денного
дев’ятнадцятої сесії
районної ради сьомого скликання

 

Відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
1. Затвердити порядок денний дев’ятнадцятої сесії районної ради сьомого скликання (додається).

 

 

Голова районної ради                                                   Павло Андрусяк

 

  

Порядок денний дев’ятнадцятої сесії районної ради

1. Про затвердження порядку денного.
Доповідає: Павло Андрусяк – голова районної ради.
2. Про депутатський запит Я.Возняка.
Доповідає: Любов Гордійчук – заступник голови районної ради.
3. Про затвердження розпоряджень голови районної ради та протоколів засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій.
Доповідає: Любов Гордійчук – заступник голови районної ради

4. Про внесення змін до тринадцятої (позачергової) сесії районної ради сьомого скликання від 17.05.2017 «Про виділення коштів на співфінансування інвестиційних проектів у 2017 році»
Доповідає: Надія Гойсан – заступник начальника фінансового управління районної державної адміністрації.

5. Про списання дебіторської заборгованості.
Доповідає: Надія Гойсан – заступник начальника фінансового управління районної державної адміністрації.

6. Про уточнення районного бюджету на 2017 рік.
Доповідає: Надія Гойсан – заступник начальника фінансового управління районної державної адміністрації.

7. Про безкоштовне харчування учнів 1-4 класів, вихованців дошкільних та учнів загальноосвітніх навчальних закладів району, батьки яких є учасниками АТО, дітей – інвалідів та дітей переселенців із зони АТО
Доповідає: Іван Матейко – начальник відділу освіти Галицької РДА.

8. Про районний бюджет на 2018 рік.
Доповідає: Надія Гойсан – заступник начальника фінансового управління районної державної адміністрації.

9. Про затвердження районної цільової програми по наданню допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території району та отримують програмний гемодіаліз на 2018 рік.
Доповідає: Надія Бабак – начальник управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.

10. Про затвердження районної цільової програми надання додаткових виплат учасникам бойових дій ОУН- УПА на 2018 рік.
Доповідає: Надія Бабак – начальник управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.

11. Про затвердження районної цільової програми надання одноразової грошової допомоги незахищеним верствам населення, онкохворим дітям та дітям з важкими захворюваннями, дітям-інвалідам, учасникам АТО та членам їх сімей на 2018 рік.
Доповідає: Надія Бабак – начальник управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.

12. Про затвердження районної цільової програми соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору на 2018 рік.
Доповідає: Надія Бабак – начальник управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.

13. Про затвердження районної цільової програми надання пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо, скраплений газ, зв'язок учасникам бойових дій ОУН-УПА , інвалідам по зору І-ІІ групи, дітям інвалідам по зору, реабілітованим громадянам згідно статті 3 Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”, та сім'ям військовослужбовців, які загинули в Афганістані, учасникам АТО та членам їх сімей на 2018 рік
Доповідає: Надія Бабак – начальник управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.

14. Про затвердження районної цільової програми покращення житлових умов окремих категорій громадян району на 2018 рік.
Доповідає: Надія Бабак – начальник управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.

15. Про затвердження районної цільової програми фінансової підтримки діяльності громадських організацій інвалідів і ветеранів на 2018 рік.
Доповідає: Надія Бабак – начальник управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.

16. Про затвердження районної цільової програми фінансування мобілізаційних заходів населення та заходів з територіальної оборони на 2018 рік.
Доповідає: Михайло Лесів - начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи та цивільного захисту апарату районної державної адміністрації .

17. Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2018 рік .
Доповідає: Сергій Канюка – перший заступник голови районної державної адміністрації

18. Про затвердження районної цільової програми «Вдосконалення системи державного управління для забезпечення реалізації бюджетної політики на території району на 2018-2020 роки.
Доповідає: Надія Гойсан – заступник начальника фінансового управління районної державної адміністрації.

19. Про затвердження районної цільової програми забезпечення діяльності Галицької районної ради та удосконалення системи управління місцевого самоврядування на 2018 рік
Доповідає: Любов Гордійчук – заступник голови районної ради.

20. Затвердити Програму «Фонд районної ради на виконання депутатських повноважень на 2016 – 2020 роки» в новій редакції
Доповідає: Любов Гордійчук – заступник голови районної ради.

21. Про затвердження районної цільової програми удосконалення системи управління виконавчої влади на 2018рік.
Доповідає: Сергій Канюка – перший заступник голови районної державної адміністрації

22.Різне.

 

 

                                                       
УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
дев’ятнадцята сесія районної ради
сьомого скликання
РІШЕННЯ

від 21.12.2017
м. Галич

 

Про затвердження районної
цільової програми фінансування
мобілізаційних заходів населення та
заходів з територіальної
оборони на 2018 рік

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада вирішила:
1.Затвердити районну цільову програму фінансування мобілізаційних заходів населення та заходів з територіальної оборони на 2018 рік.
2. Доручити начальникам управлінь та відділів районної державної адміністрації забезпечити виконання заходів програми.
3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Н.Гойсан), виходячи з можливостей дохідної частини районного бюджету, забезпечити належне фінансування заходів програми.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань законності, правопорядку, депутатської етики, регламенту та адміністративно-територіального устрою (Р.Бендяк).

 

Голова районної ради                                          Павло Андрусяк

Програма

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               
УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
дев’ятнадцята сесія районної ради
сьомого скликання
РІШЕННЯ

від 21.12. 2017
м. Галич

Про затвердження районної цільової
програми забезпечення діяльності
Галицької районної ради та
удосконалення системи управління
місцевого самоврядування на 2018 рік

 

З метою створення належних умов для діяльності районної ради та відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 91 Бюджетного кодексу України районна рада вирішила:
1. Затвердити районну цільову програму забезпечення діяльності Галицької районної ради та удосконалення системи управління місцевого самоврядування на 2018 рік/ (додається).
2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Н.Гойсан) врахувати бюджетні запити районної ради на виділення коштів для реалізації Програми та забезпечити її належне фінансування.
3. Відділу обліку і звітності виконавчого апарату районної ради (Т.Довган) забезпечити виконання заходів Програми.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної ради Л.Гордійчук та постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, дорожнього господарства, підприємництва, туризму, розвитку малого та середнього бізнесу (М.Коржак).

 

Голова районної ради                                 Павло Андрусяк

Програма

                                                                            
УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
дев’ятнадцята сесія районної ради
сьомого скликання
РІШЕННЯ

від 21.12.2017
м. Галич

Про затвердження районної цільової
програми « Вдосконалення системи
державного управління для забезпечення
реалізації бюджетної політики
на території району на 2018-2020 роки»

 

З метою підвищення ефективності роботи фінансового управління районної державної адміністрації районна рада
вирішила:
1. Затвердити районну цільову програму «Вдосконалення системи державного управління для забезпечення реалізації бюджетної політики на території району на 2018-2020 роки» (додається).
2. Основним координатором виконання Програми та розпорядником коштів на реалізацію заходів Програми визначити фінансове управління районної державної адміністрації.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради Л.Гордійчук і постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, дорожнього господарства, підприємництва, туризму, розвитку малого та середнього бізнесу (М.Коржак).

 

Голова районної ради                                                     Павло Андрусяк

Програма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                
УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
дев’ятнадцята сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

від 21.12.2017
м. Галич

Про списання
дебіторської заборгованості

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи, що термін позовної давності дебіторської заборгованості минув районна рада вирішила:

1. Зняти з обліку (провести списання) залишок коштів по загальному фонду районного бюджету, заблокованого на рахунку АПБ «Україна», в сумі 72649,67 грн.

2. Залишок коштів в сумі 17,54 грн., який знаходиться на рахунку районного бюджету з 2013 року і втратив цільове призначення, перерахувати в загальний фонд районного бюджету.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (Н.Бабак) .

 

Голова районної ради                              Павло Андрусяк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  


УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
дев’ятнадцята сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

від 21.12.2017
м. Галич

 

Про районний бюджет на 2018 рік

 

Керуючись статтею 77 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» районна рада
вирішила:
1. Визначити на 2018 рік:
– доходи районного бюджету в сумі 398434,8 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 396466,8 тис. гривень, доходи спеціального фонду районного бюджету – 1968,0 тис. гривень, в тому числі бюджет розвитку 858,0 тис.гривень згідно з додатком № 1 до цього рішення;
– видатки районного бюджету в сумі 398384,8 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 396416,8 тис. гривень, видатки спеціального фонду районного бюджету – 1968,0 тис. гривень згідно з додатком №3 до цього рішення;
– повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету в сумі 35,0 тис. гривень згідно з додатком №4 до цього рішення;
– надання кредитів з районного бюджету в сумі 85,0 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду районного бюджету  50,0 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету  35,0 тис. гривень згідно з додатком №4 до цього рішення;
– профіцит загального фонду районного бюджету та дефіцит спеціального фонду районного бюджету згідно з додатком №2 до цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду – 396416,8тис. гривень та спеціальному фонду – 1968,0 тис. гривень згідно з додатком №3 до цього рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету в сумі 25,0 тис. гривень.
4. Затвердити міжбюджетні трансферти згідно з додатком №5 до цього рішення:
інші субвенції місцевим бюджетам з загального фонду районного бюджету:
- на виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки – 330,0 тис. гривень;

інші субвенції місцевим бюджетам з спеціального фонду районного бюджету:

- на виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки – 858,0 тис. гривень.
5. Затвердити резервний фонд районного бюджету в сумі 400,0 тис. гривень.
6. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік, а саме на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду районного бюджету.
7. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм на загальну суму 4207,6 тис. гривень згідно з додатком №6 до цього рішення.
8. Затвердити перелік розпорядників субвенції переможців обласних конкурсів проектів та програм розвитку місцевого самоврядування в сумі 1188,0 тис. гривень згідно з додатком №7 до цього рішення.
9. Згідно з пунктом 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати дозвіл фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Н. Гойсан) в межах поточного бюджетного періоду за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (Н. Бабак) здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозити відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду.
10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Н. Гойсан) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
11. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
12. Установити, що до доходів загального фонду районного бюджету на 2018 рік належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також трансферти, що надаються з Державного бюджету України районному бюджету та дотації і субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів:
інші субвенції з обласного бюджету — 525,9 тис. гривень, з них на:
— додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА — 90,0 тис. гривень ;
— поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій та інвалідів війни — 23,9 тис. гривень.;
— пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи — 36,0 тис. гривень;
— виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки — 330,0 тис. гривень.
— додаткові виплату бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України —46,0 тис.гривень.
— дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров´я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету —19469,8 тис.гривень.
Установити, що частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань (засновником яких є районна рада), що вилучається до бюджету, зараховується до районного бюджету в розмірі 15 відсотків за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2018 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.
13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів:
— інші субвенції з обласного бюджету на виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки — 858,0 тис. гривень.
Джерелами формування спеціального фонду в частині фінансування є кошти, які передаються з іншої частини бюджету.
Джерелами формування в частині кредитування є повернення кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам.
14. Надати право районній державній адміністрації (М. Попович) за погодженням з районною радою (П. Андрусяк) та відповідно до рішення постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (Н. Бабак) у міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків районного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій між місцевими бюджетами з подальшим затвердженням на сесії районної ради.
Уповноважити голову районної ради П. Андрусяка у випадках, передбачених першим абзацом цього пункту, укладати договори про міжбюджетні трансферти з відповідними місцевими радами.
15. Надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації (Н. Гойсан) за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (Н. Бабак) при внесенні змін та доповнень до класифікації доходів, відомчої та типової програмної класифікації видатків та кредитування приводити у відповідність до неї доходи, видатки, фінансування та кредитування районного бюджету з подальшим затвердженням на сесії районної ради.
16. Надати пільги учасникам бойових дій ОУН-УПА, інвалідам по зору І-ІІ групи, дітям-інвалідам по зору:
— 50 відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах встановлених державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування відповідно до постанови КМУ від 06.08.2014 року № 409;
— 50 відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами), твердим паливом в межах встановлених державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування відповідно до постанови КМУ від 06.08.2014 року № 409;
— 50 відсоткова знижка абонементної плати за користування телефоном.
17. Надати пільги реабілітованим громадянам згідно статті 3 Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" на житлово-комунальні послуги в розмірі 25 відсотків та тверде паливо в розмірі 50 відсотків в межах встановлених державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування відповідно до постанови КМУ від 06.08.2014 року №409.
18. Надати пільги учасникам АТО та членам їх сімей, а також сім’ям загиблих учасників АТО до встановлення статусу, який дає право на пільги, що фінансуються з державного бюджету:
— 50 відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах встановлених державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування;
— 50 відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах встановлених державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування;
— 50 відсоткова знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.
До членів сім’ї пільговика належать: дружина (чоловік), неповнолітні діти (до 18 років), неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства І та ІІ групи, або інвалідами І групи, непрацездатні батьки, особа, яка знаходиться під опікою та піклуванням.
19. Надати пільги на житлово-комунальні послуги сім’ям військовослужбовців, які загинули в Афганістані в розмірі 100 відсотків знижки в межах норм передбачених законодавством.
20. Додатки №1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
21. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою і постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (Н.Бабак).

 

Голова районної ради                                                                                       Павло Андрусяк

Пояснювальна записка

Прогноз

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5,7

Додаток 6