УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
дев’ятнадцята сесія районної ради
сьомого скликання
РІШЕННЯ


від 21.12. 2017
м. Галич

Про затвердження Програми
соціально-економічного та
культурного розвитку району на 2018рік

Програма соціально-економічного та культурного розвитку району на 2018 рік визначає цілі, пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку та прогнозні показники на 2018 рік, а також заходи, спрямовані на забезпечення необхідних умов для стабілізації економіки та запобігання економічному спаду. Реалізацію намічених заходів та досягнення прогнозних показників передбачається здійснювати через економічні важелі державного регулювання та шляхом виконання місцевих цільових програм. Фінансування заходів цих програм здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей районного бюджету.
Прогнозні показники соціально-економічного розвитку району на 2018 рік сформовано за розрахунками структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.
Враховуючи вищенаведене, районна рада вирішила:
1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку району на 2018 рік (додається).
2. Основним координатором виконання Програми визначити управління економічного розвитку, туризму та житлово-комунального господарства райдержадміністрації (М.Чемеринська).
3. Головним розпорядником коштів на реалізацію заходів Програми визначити районну державну адміністрацію.
4. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Н.Гойсан), виходячи з можливостей дохідної частини районного бюджету, забезпечити належне фінансування заходів Програми.
5. Координатору виконання Програми звітувати районній раді про хід виконання заходів Програми щопіврічно.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради Л.Гордійчук і постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, дорожнього господарства, підприємництва, туризму, розвитку малого та середнього бізнесу (М.Коржак).

Голова районної ради                                                         Павло Андрусяк

Програма