УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
дев’ятнадцята сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

від 21.12.2017
м. Галич

Про уточнення
районного бюджету на 2017 рік

Керуючисть статтею 78 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада вирішила:
1. Враховуючи виконання дохідної частини загального фонду районного бюджету за результатами одинадцяти місяців 2017, внести зміни до планових показників в розрізі платежів збільшивши їх в загальному обсязі на суму 4893700 грн., в тому числі по кодах:
ККД Назва Зміни
(+,-), грн.

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати +5 148 207
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами +153 740
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата -310 000
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування -43 000
11010900 Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України -40 982
11020200
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності
-4 000
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету -895
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань +6 320
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень +3 600
22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних посл -2 000
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності -20 000
22130000 Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами +710
24060300 Інші надходження +2 000
Всього +4 893 700

які направити на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ:
- Галицькій районні раді – 72940 грн.,
- відділу освіти Галицької РДА – 2129570 грн.,
- Галицькій РДА (КЗ «Галицька ЦРЛ») – 2009300 грн.,
- відділу культури Галицької РДА – 381170 грн.,
- Галицькій РДА (для районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді) – 42500 грн.,
- Територіальному центру надання соціальних послуг – 209550 грн.,
- відділу агропромислового розвитку:
ДЮСШ «Колос» - 34760 грн.,
РО ВФСТ «Колос» - 13910 грн.
2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Н.Гойсан) внести відповідні зміни до розпису районного бюджету.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради Л.Гордійчук та постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (Н.Бабак) .

 

Голова районної ради                                                 Павло Андрусяк