УКРАЇНА

ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
двадцята сесія районної ради
сьомого скликання
РІШЕННЯ

від 09.02 2018
м. Галич

Про затвердження районної
цільової програми місцевих стимулів
для медичних працівників
на 2018-2019 роки

Заслухавши та обговоривши основні положення районної цільової програми місцевих стимулів для медичних працівників на 2018-2019 роки на виконання розпорядження районної державної адміністрації від 19.12.2017 №787 «Про схвалення районної цільової програми місцевих стимулів для медичних працівників на 2018-2019 роки» з метою забезпечення (насамперед молодих спеціалістів) належними умовами праці, житлом, земельними ділянками, допомога їм в оформленні пільгових кредитів на будівництво та придбання житла, компенсації за наймане житло, введення місцевих надбавок до заробітної плати, районна рада вирішила:
1. Затвердити районну цільову програму місцевих стимулів для медичних працівників на 2018-2019 роки (далі - Програма), додається.
2. Комунальному закладу «Галицька центральна районна лікарня» (Л.Журавецький):
2.1.Забезпечити неухильне виконання заходів Програми.
2.2. При складанні та поданні фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Н.Гойсан) бюджетних запитів на наступний рік врахувати потребу в коштах на реалізацію заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини районного бюджету.
3. Головним розпорядником коштів по виконанню Програми визначити районну державну адміністрацію.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, праці та соціального захисту (О.Тарасевич).

 

Голова районної ради                                                           Павло Андрусяк

Програма

 УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ддвадцята сесія районної ради
сьомого скликання
РІШЕННЯ

від 09.02. 2018
м. Галич

Про затвердження районної
цільової програми забезпечення
медичного обслуговування
учасників антитерористичної операції
та членів їх сімей на 2016-2018 роки
в новій редакції

Заслухавши та обговоривши зміни до районної цільової програми забезпечення медичного обслуговування учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2016-2018роки на виконання Указу Президента України від 18.03.2015 року №150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції», розпорядження облдержадміністрації від 15.03.2016р. № 136 «Про невідкладні заходи щодо покращення надання допомоги учасникам АТО та членам їх сімей» з метою полегшення доступності до медичної допомоги демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в бойових діях в зоні проведення антитерористичної операції, районна рада вирішила:
1. Затвердити районну цільову програму забезпечення медичного обслуговування учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2016-2018 роки в новій редакції (далі - програма), що додається.
2. Комунальному закладу «Галицька центральна районна лікарня» (Л.Журавецький) забезпечити неухильне виконання заходів програми.
3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Н.Гойсан), виходячи з можливостей дохідної частини районного бюджету, забезпечити належне фінансування заходів програми.
4. Головним розпорядником коштів по виконанню програми визначити районну державну адміністрацію.
5. Рішення п’ятої сесії районної ради сьомого скликання від 31.05.2016 «Про затвердження районної цільової програми забезпечення медичного обслуговування учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2016-2018роки» вважати таким, що втратило чинність.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, праці та соціального захисту (О.Тарасевич).

Голова районної ради                                                                        Павло Андрусяк

Програма

                                                                                                      УКРАЇНА

ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
двадцята сесія районної ради
сьомого скликання
РІШЕННЯ

від 09.02. 2018
м. Галич

Про затвердження
районної цільової програми
«Здоров’я галичан на
2016-2020 роки»
в новій редакції

 

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада вирішила:
1. Затвердити районну цільову програму «Здоров’я галичан на 2016 – 2020 роки» в новій редакції.
2. Доручити начальникам управлінь та відділів районної державної адміністрації забезпечити виконання заходів програми.
3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Н.Гойсан), виходячи з можливостей дохідної частини районного бюджету, забезпечити належне фінансування заходів програми.
4. Рішення другої сесії районної ради сьомого скликання від 15.01.2016 Про затвердження районної цільової програми «Здоров’я галичан на 2016-2020 роки» вважати таким, що втратило чинність.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, праці та соціального захисту (О.Тарасевич).

 

 Голова районної ради                                                     Павло Андрусяк

Програма

                                                                 Проект
УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
двадцята сесія районної ради
сьомого скликання
РІШЕННЯ

від 09.02. 2018
м. Галич

 

 

Про затвердження переліку
закладів культури базової мережі,
структури та чисельності працівників
закладів культури Галицького району
на 2018 рік

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
1.Затвердити перелік закладів культури базової мережі Галицького району на 2018рік (додаток 1).
2.Затвердити структуру та чисельність працівників закладів культури Галицького району на 2018 рік (додаток 2).
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, науки, культури, національного та духовного відродження (О. Ріжко).

 

Голова районної ради               Павло Андрусяк

Додаток 1

Додаток 2

 

  УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
двадцята сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

від 09.02. 2018
м. Галич

Про затвердження структури та чисельності
виконавчого апарату районної ради
та працівників, які здійснюють господарське
обслуговування адмінбудинку
районної ради на 2018 рік

З метою підвищення ефективності виконання завдань, функцій та повноважень, покладених на виконавчий апарат районної ради, відповідно до пункту 4 частини першої статті 43, пункту 3 частини шостої статті 55, статті 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінетів Міністрів України від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», враховуючи рекомендації президії районної ради, районна рада вирішила:
1. Затвердити структуру та чисельність виконавчого апарату районної ради та працівників, які здійснюють господарське обслуговування адмінбудинку районної ради (згідно додатків 1-2).
2. Враховуючи те, що адмінбудинок районної ради перебуває на балансі районної ради, доручити голові районної ради П.Андрусяку в міру необхідності заключати трудові угоди із працівниками на господарське обслуговування адмінбудинку районної ради у межах коштів, які виділяються щорічно на утримання районної ради відповідно до рішень про районний бюджет.
3. Надати право голові Галицької районної ради затверджувати штатний розпис виконавчого апарату районної ради та працівників, які здійснюють господарське обслуговування адмінбудинку районної ради, у разі необхідності вносити зміни до структури та штатного розпису районної ради в межах затвердженої чисельності.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань законності, правопорядку, депутатської етики, регламенту та адміністративно-територіального устрою (Р.Бендяк).

 

Голова районної ради                                                                                         Павло Андрусяк

УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
двадцята сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

від 09.02. 2018
м. Галич

Про затвердження Регламенту
Галицької районної ради сьомого
скликання в новій редакції

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань законності, правопорядку, депутатської етики, регламенту та адміністративно-територіального устрою, районна рада вирішила:
1. Затвердити Регламент Галицької районної ради сьомого скликання в новій редакції згідно з додатком.
2. Ввести в дію даний Регламент Галицької районної ради з часу його прийняття.
3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення дев’ятої сесії районної ради сьомого скликання від 16.12.2016 «Про регламент районної ради сьомого скликання в новій редакції» .
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого апарату районної ради Ж.Басовську та постійну комісію з питань законності, правопорядку, депутатської етики, регламенту та адміністративно-територіального устрою (Р.Бендяк).

 

Голова районної ради                                                                            Павло Андрусяк

Регламент

УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
двадцята сесія районної ради
сьомого скликання
РІШЕННЯ

від 09.02. 2018
м. Галич

Про затвердження районної цільової програми
підтримки впровадження єдиної технології
прийому громадян та призначення усіх видів
допомог за принципом «єдиного вікна» та виїзної
роботи «мобільного соціального офісу»
в управлінні соціального захисту населення
районної державної адміністрації на 2018 рік

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада вирішила:
1. Затвердити районну цільову програму підтримки впровадження єдиної технології прийому громадян та призначення усіх видів допомог за принципом «єдиного вікна» та виїзної роботи «мобільного соціального офісу» в управлінні соціального захисту населення районної державної адміністрації на 2018 рік.
2. Доручити начальникам управлінь та відділів районної державної адміністрації забезпечити виконання заходів програми.
3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Н.Гойсан), виходячи з можливостей дохідної частини районного бюджету, забезпечити належне фінансування заходів програми.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, праці та соціального захисту (О.Тарасевич).

 

Голова районної ради                                                                     Павло Андрусяк

Програма

                                                       Проект
УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
двадцята сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

від 09.02. 2018
м. Галич

Про затвердження
штатного розпису
РКП «Галичтеплосервіс»

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
1. Затвердити штатний розпис працівників РКП «Галичтеплосервіс» (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної ради Л.Гордійчук та постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, дорожнього господарства, підприємства, туризму, розвитку малого та середнього бізнесу (М.Коржак).

 

Голова районної ради                                       Павло Андрусяк

                                                                                                      УКРАЇНА

ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
двадцята сесія районної ради
сьомого скликання

 

РІШЕННЯ

від 09.02.2017
м.Галич

 

Про відміну рішення
Галицької районної ради

Розглянувши клопотання відділу у Галицькому районі Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області від 03.01.2018 №14-9-0.23-1/103-18 та Залуквянської сільської ради від 17.01.2018 №16, відповідно до пункту «є» статті 10 Земельного кодексу України, пункту 21 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань розвитку села, аграрної політики, використання земель та природних ресурсів, районна рада вирішила:

1. Відмінити рішення п’ятнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 23.08.2017 «Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с.Залуква Залуквянської сільської ради Галицького району» у зв’язку з тим, що в проекті землеустрою не були враховані площі, які згідно рішення Івано-Франківської обласної ради від 27.08.1999 знаходяться в межах населеного пункту с.Залуква.

 

Голова районної ради                                           Павло Андрусяк

УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
двадцята сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

від 09.02 2018
м. Галич

 

Про план роботи
районної ради на 2018 рік

 

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» районна рада вирішила:
1. Затвердити план роботи районної ради сьомого скликання на
2018 рік (додається).
2. Рішення опублікувати на офіційному веб-сайті районної ради.
3. Виконавчому апарату районної ради та апарату районної державної адміністрації спільно з постійними комісіями районної ради та начальниками управлінь та відділів Галицької районної державної адміністрації забезпечити виконання плану роботи.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної ради Л.Гордійчук.

 

Голова районної ради                                                              Павло Андрусяк

План роботи районної ради

Україна
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
двадцята сесія районної ради
сьомого скликання
РІШЕННЯ


від 09.02. 2018
м. Галич

Про затвердження технічної документації
з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки площею 2,8568 га
за межами населеного пункту с.Медуха
Присліпської Любомири Іванівни
на території Медухівської сільської ради

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 2,8568 га Присліпської Любомири Іванівни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Медухівської сільської ради за межами населеного пункту с.Медуха, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.10,21 Земельного Кодексу України, ст.ст.13,15,18,21,23 Закону України «Про оцінку земель», ст.21 Закону України « Про оренду землі», районна рада вирішила:
1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 2,8568 га Присліпській Любомирі Іванівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Медухівської сільської ради за межами населеного пункту с.Медуха.
2. Відповідно до розробленого ДП «Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 2,8568 га Присліпській Любомирі Іванівні на території Медухівської сільської ради за межами населеного пункту с.Медуха, затвердити грошову оцінку земельної ділянки в розмірі 81690,80 грн.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань розвитку села, аграрної політики, використання земель та природних ресурсів (В.Зіньковський).

 

Голова районної ради                                                               Павло Андрусяк

УКРАЇНА

ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
двадцята сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

від 09.02.2018
м.Галич

 

Про співфінансування
інвестиційних проектів у 2018 році

 

Керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою реалізації Постанови Кабінету Міністрів від 18 .03. 2015  № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» районна рада вирішила:
1.Направити на розгляд регіональної комісії з оцінки та проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, наступні інвестиційні проекти:
- «Добудова незавершеного будівництва блоків №1, №2 (їдальня та спортивний корпус) Мединського НВК Галицького району Івано-Франківської області»;
- «Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с.Крилос Галицького району Івано-Франківської області (І черга)»;
- «Впровадження заходів з енергозбереження в Блюдниківській ЗОШ І-ІІІ ст. Галицького району Івано-Франківської області (капітальний ремонт)»;
-«Капітальний ремонт (Впровадження заходів з енергозбереження) в Залуквянській ЗОШ І-ІІІ ст. ім.І.Блажкевич с.Залуква Галицького району Івано-Франківської області»;
- «Будівництво комплексного спортивного майданчику з штучним покриттям для фізкультурно-оздоровчого занять учнів Мединського НВК в селі Мединя по вул. Чорновола, 101 Галицького району Івано-Франківської області.
2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Н.Гойсан) при внесенні змін до районного бюджету на 2018 рік передбачити кошти в сумі 2579.1 тис.грн. для співфінансування інвестиційних проектів, а саме:
- «Добудова незавершеного будівництва блоків №1, №2 (їдальня та спортивний корпус) Мединського НВК Галицького району Івано-Франківської області»- 1510,0тис.грн.;
- «Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с.Крилос Галицького району Івано-Франківської області (І черга)» - 455,3 тис.грн.;
- «Впровадження заходів з енергозбереження в Блюдниківській ЗОШ І-ІІІ ст. Галицького району Івано-Франківської області (капітальний ремонт)» -320,0тис.грн.;
- «Капітальний ремонт (Впровадження заходів з енергозбереження) в Залуквянській ЗОШ І-ІІІ ст. ім.І.Блажкевич с.Залуква Галицького району Івано-Франківської області» -150,0 тис.грн;
- «Будівництво комплексного спортивного майданчику з штучним покриттям для фізкультурно-оздоровчого занять учнів Мединського НВК в селі Мединя по вул. Чорновола, 101 Галицького району Івано-Франківської області - 143,876 тис.грн.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради Л.Гордійчук і постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (Н.Бабак).

  

Голова районної ради                                                            Павло Андрусяк