УКРАЇНА

ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
двадцять четверта (позачергова)сесія районної ради
сьомого скликання

 

РІШЕННЯ

від 07.09.2018
м.Галич

Про затвердження Зведеного плану
природоохоронних заходів Галицького
районного фонду охорони навколишнього
природного середовища на 2018 рік в новій редакції

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з надходженням додаткових запитів та проектно-кошторисної документації від місцевих рад, організацій та установ Галицького району, районна рада вирішила:
1. Затвердити Зведений план природоохоронних заходів Галицького районного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2018 рік в новій редакції (далі – Зведений план) згідно додатку до даного рішення.
2. Довести дане рішення до відома розпорядників коштів згідно Зведеного плану.
3. Рішення двадцять третьої (позачергової) сесії районної ради сьомого скликання від 17.08.2018 «Про затвердження Зведеного плану природоохоронних заходів Галицького районного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2018 рік в новій редакції» вважати таким, що втратило чинність.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань екології та рекреації (Т.Гречух) .

 

Голова районної ради                                 Павло Андрусяк

ЗВЕДЕННИЙ ПЛАН

 

 

 

 

УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
двадцять четверта (позачергова) сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ


від 07.09.2018
м. Галич

Про контингент учнів у спеціалізованому
Мистецькому навчальному закладі району
системи Міністерства культури України
на 2018-2019 рік

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про позашкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 06.07.1992 № 374 «Про оплату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 № 260 «Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», Положення про початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади системи Міністерства культури України, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
1. Встановити контингент учнів у Галицькій дитячій музичній школі на 2018-2019 навчальний рік чисельністю 165 учнів.
2. Погодити розмір батьківської плати на 2018-2019 навчальний рік у Галицькій ДМШ:
- фортепіано, гітара – 90 грн;
- баян, скрипка, акордеон –70 грн;
- бандура, духові інструменти – 60 грн;
- цимбали – 50 грн.
2.1 Доплата за навчання на додатковому інструменті – 30 грн.
3. Звільнити від оплати за навчання (включаючи плату за навчання на додатковому інструменті):
- дітей-сиріт;
- дітей, позбавлених батьківського піклування;
- дітей з малозабезпечених родин;
- дітей-інвалідів;
- дітей багатодітних сімей (троє і більше дітей віком до двадцяти трьох років, що навчаються);
- особливо обдарованих учнів, які впродовж двох і більше років займають перші місця в обласних конкурсах, а також дітей-лауреатів Всеукраїнських конкурсів та фестивалів;
- діти учасників військовослужбовців, задіяних в зоні АТО, та сімей переселенців із зони АТО.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, спорту національного та духовного відродження (О.Ріжко).

 

Голова районної ради                                                        Павло Андрусяк

УКРАЇНА

ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
двадцять четверта (позачергова) сесія районної ради
сьомого скликання

 

РІШЕННЯ

від 07.09.2018
м.Галич

 

Про затвердження районної
цільової програми «Духовне
життя на 2016-2020 роки»
у новій редакції

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши висновки засідання президії районної ради (протокол від 06.09.2018), районна рада вирішила:
1. Затвердити районну цільову програму «Духовне життя на 2016- 2020 роки» у новій редакції (далі – Програма) (додається).
2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (М.Бойчук) кошти районного бюджету «Інша субвенція» направити Галицькій районній раді на виконання заходів даної Програми.
3. Рішення двадцять першої сесії районної ради від 30.03.2018 «Про затвердження районної цільової програми «Духовне життя на 2016-2020 роки» у новій редакції» вважати таким, що втратило чинність.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради Л.Гордійчук та постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, спорту, національного та духовного відродження (О.Ріжко).

 

Голова районної ради                             Павло Андрусяк

Програма

УКРАЇНА

ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
двадцять четверта (позачергова)сесія районної ради
сьомого скликання

 

РІШЕННЯ

від 07.09.2018
м.Галич

Про затвердження розпоряджень
голови районної ради та
протоколів засідань постійної
комісії районної ради з
питань бюджету, фінансів,
податків та інвестицій

 

Відповідно до статей 43, 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада вирішила:
1. Затвердити розпорядження голови районної ради від 20.08.2018 №80 «Про внесення змін до розпоряджень від 16.07.2018 №58 та від 31.07.2018 № 70 «Про розподіл видатків екологічного фонду районного бюджету», від 20.08.2018 № 81 «Про внесення змін до розпоряджень від 16.07.2018 № 59 та від 31.07.2018 № 71 «Про фінансування природоохоронних заходів», від 20.09.2018 № 82 «Про розподіл видатків екологічного фонду районного бюджету»; від 20.08.2018 №83 «Про фінансування природоохоронних заходів»; від 28.08.2018 № 84 Про внесення змін до розпорядження від 20.08.2018 № 83 «Про фінансування природоохоронних заходів»
2. Затвердити протокол засідань постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 03.09.2018 № 24.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (Н.Бабак) та з питань екології та рекреації (Т.Гречух).

 

Голова районної ради                                                  Павло Андрусяк 

УКРАЇНА

ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
двадцять четверта (позачергова)сесія районної ради
сьомого скликання

 

РІШЕННЯ

від 07.09.2018
м.Галич

Про районну цільову програму
охорони навколишнього природного
середовища на 2016 - 2020 роки
в новій редакції

З метою впровадження і підвищення ефективності виконання природоохоронних заходів в районі, оптимізації стану навколишнього природного середовища, умов життєдіяльності населення та забезпечення екологічної безпеки регіону, керуючись ст. 47 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:

 1. Затвердити районну цільову програму охорони навколишнього природного середовища на 2016 – 2020 роки в новій редакції (далі – Програма) (додається).
 2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (М.Бойчук) забезпечити належне фінансування заходів Програми.
 3. Рішення четвертої (позачергової) сесії районної ради сьомого скликання від 19.04.2016 «Про районну цільову програму охорони навколишнього природного середовища на 2016 – 2020 роки» вважати таким, що втратило чинність.
 4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову районної ради П.Андрусяка та постійну комісію районної ради з питань екології та рекреації (Т.Гречух).

 

 

Голова районної ради                                                Павло Андрусяк

Затверджено
рішення двадцять четвертої (позачергової) сесії районної ради сьомого скликання
від 07.09.2018

 

Районна цільова програма охорони навколишнього природного середовища на 2016 -2020 роки


Районна цільова програма охорони навколишнього природного середовища на 2016 - 2020 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (із змінами та доповненнями) від 25.06.1998, постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 « Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природних заходів» (із змінами та доповненнями).

1.Обґрунтування доцільності розроблення та реалізації Програми
Необхідність розроблення Програми викликана невідповідністю стану навколишнього природного середовища в Галицькому районі сучасним вимогам до якості довкілля та середовища проживання населення, а також необхідністю координації зусиль з метою оптимізації його стану. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в області становлять 197 кг у розрахунку на одиницю населення, що є найбільшим показником в Івано-Франківській області. У катастрофічному стані перебуває більшість очисних споруд району. Є необхідність побудови нових очисних споруд в населених пунктах, в яких вони відсутні. Через низьку якість очищення води у поверхневі водойми щорічно потрапляє близько 8,8 млн.м3 недостатньо очищених стічних вод та 0,7 млн.м3 неочищених стічних вод. Надзвичайно складною є проблема утворення та знешкодження промислових та побутових відходів. Практично не вирішується питання використання ресурсноцінних відходів, на низькому рівні перебуває питання створення потужностей для їх переробки та утилізації. До 2020 року необхідно побудувати новий полігон твердих побутових відходів або завод по переробці твердих побутових відходів. Також необхідно вирішити питання по використанню та переробці золи Буршинської ТЕС та золовідвалів. Важливе значення буде мати побудова водовідвідних систем вздовж автомобільних шляхів для попередження руйнації дорожнього полотна.

2. Основна мета Програми
Основна мета Програми – поетапне поліпшення екологічного стану в Галицькому районі шляхом зменшення об’ємів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, зменшення скидів забруднених стічних вод у водойми, зменшення негативного впливу промислових і твердих побутових відходів на довкілля та попередження руйнації дорожнього полотна через встановлення водовідведення.
Пріоритетними напрямками виконання Програми охорони навколишнього природного середовища в районі є:
- наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення, що охоплюють зазначені у переліку природоохоронні заходи;
- будівництво, розширення та реконструкція каналізаційних мереж та споруд на них;
- будівництво та реконструкція очисних споруд в населених пунктах району;
- впровадження технологій, що забезпечують запобігання виникненню , зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного повітря;
- будівництво, розширення та реконструкція протиерозійних, гідро-технічних, протикарстових, берегоукріплювальних та інших споруд;
- проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти;
- впорядкування джерел;
- будівництво дамб;
- заходи з озеленення міст та сіл району;
- наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення;
- заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища;
- інші заходи, відповідно до рішення постійної комісії районної ради з питань екології та рекреації.

3.Характеристика сучасного екологічного стану на території району
3.1.Водні ресурси
У зв’язку із зменшенням обсягів використання води у народному господарстві, головним чином за рахунок промисловості, протягом останнього часу мала місце тенденція до зменшення обсягів скидів зворотних вод у водойми району. При цьому основними забруднювачами поверхневих вод району є м.Галич, м.Бурштин, смт. Більшівці, с.Залуква, ДЛОК «Сокіл».
За даними гідрохімічних досліджень поверхневих вод району якісний стан води р. Дністер, Лімниця, Луква, Луквиця в межах району протягом останніх п’яти років характеризується сталими показниками забруднення. Певне зниження рівня забруднення ріки пояснюється зменшенням обсягів водовідведення забруднених стоків, починаючи з 2007 року.
Необхідно зауважити, що більша частина антропогенного навантаження на водотоки району припадає на малі річки – притоки Дністра, в басейні якого розміщується більшість водокористувачів району. Так, останнім часом значно погіршилася якість води у р. Луква через відсутність в прибережних селах каналізаційних мереж та очисних споруд. Висока забрудненість і Бурштинського водосховища.
3.2.Атмосферне повітря
На території Галицького району знаходиться одне із найбільш забруднюючих підприємств в Західній Україні - Бурштинська ТЕС. Її викиди становлять близько 87% від валового обсягу викидів по району. На підприємства обробної та видобувної промисловості в середньому припадає по 2% викидів. Загалом в межах району викиди в атмосферне повітря здійснюють близько 8-ми промислових та приватних підприємств.
Найбільшу частку у структурі викидів становлять сполуки сірки (близько 71,8% всіх викидів по району), тверді завислі частинки (13,6%) та сполуки азоту (6,8%). Загалом протягом року в атмосферне повітря регіону потрапляє близько 180 тис. тонн забруднюючих речовин. За щільністю викидів (18 т/км2) район займає перше місце в області.

3.3.Земельні ресурси
Загальний земельний фонд району становить 72336,1 тис. га. Більша половина (50408га) території зайнята сільськогосподарськими землями, в тому числі: ріллі – 37401 га, багаторічні насадження – 612 га, сінокоси – 2031 га, пасовища – 10093 га, лісовкриті площі – 12226 га.
Однією з найбільших екологічних проблем, пов’язаних з розорюванням земель на схилах з кутом нахилу поверхні більше 5°, відсутністю системи протиерозійних заходів на сільськогосподарських угіддях тощо, є розвиток ерозійних процесів і зниження родючості ґрунтів. Загалом площа еродованих земель на території району становить 15,0 тис. га, у т. ч. 9,0 тис. га ріллі.
Неабиякою проблемою залишається підвищення родючості ґрунтів на малопродуктивних землях та їх хімічна меліорація.

3.4.Стан утилізації та захоронення твердих побутових відходів.
За даними державної статистичної звітності на території району знаходиться полігон промислових відходів 4-го класу небезпеки (зола та шлаки Бурштинської ТЕС – 32 млн.т, галіти). Щороку на території району утворюється 14,5 тис.т відходів 20 тис.т малонебезпечних (золи, шлаку), 20 тис.т. твердих побутових відходів. Промислові та тверді побутові відходи накопичуються на районному сміттєзвалищі в с.Різдвяни , а також на стихійних сміттєзвалищах, які так чи інакше виникають в містах та селах району.
Відсутність системи роздільного збору твердих побутових відходів призводить до вивезення вторинних матеріальних ресурсів (поліетилен, ПЕТ пляшки, складська тара, папір) на звалища. Органами місцевого самоврядування практично не вирішується питання виділення земельних ділянок під полігони для ТПВ. Як наслідок, більша половина сільських населених пунктів не мають відведених ділянок дляскладування твердих побутових відходів.

4.Природні території з особливим статусом охорони.
Основу природно-заповідного фонду району становлять Галицький національний природний парк (загальна площа якого становить 11,8 тис.га) та Галицький Національний заповідник «Давній Галич»
Відсоток заповідності в Галицькому районі становить – 20,1%.

5.Етапи вирішення завдань Програми і терміни їх виконання
Термін реалізації Програми – з 2016 по 2020 роки, із здійсненням першочергових заходів, що відповідають основним пріоритетним напрямкам державної політики в галузі охорони довкілля та використання природних ресурсів.
Етапи виконання Програми визначаються щорічно згідно переліку природоохоронних заходів, передбачених в Зведеному плані природоохоронних заходів Галицького районного фонду охорони навколишнього природного середовища,затвердженого сесією районної ради.

6. Комплекси заходів, що повинні здійснюватися на кожному з етапів

6.1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів:
1) ремонт та реконструкція існуючих очисних споруд. Послідовність реалізації заходів з відновлення роботи очисних споруд визначатиметься при формуванні щорічних переліків природоохоронних заходів для фінансування з Державного та місцевого фондів охорони навколишнього природного середовища за підсумками інвентаризації наявних потужностей з очищення стоків;
2) будівництво очисних споруд в населених пунктах району, де вони взагалі відсутні. З метою вирішення питання забезпечення населених пунктів очисними спорудами передбачається щорічне будівництво 2-3 комплексів очисних споруд на території району шляхом співфінансування за участю фондів охорони навколишнього природного середовища, місцевих бюджетів, власних коштів підприємств та інших суб’єктів;
3) будівництво, розширення та реконструкція систем роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них, систем водопостачання з замкнутими циклами для потреб технічного водопостачання стічних вод після їх відповідного очищення і оброблення, оборотних систем виробничого водопостачання, систем послідовного і повторного використання води, а також споруд для збирання, очищення та використання вод поверхневого стоку у системах водопостачання;
4) придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах тощо;
5) роботи, пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм;
6) створення водоохоронних зон з комплексом заходів, спрямованих на запобігання забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів, а також винесення об’єктів забруднення з прибережних смуг;
7) проведення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок,
8) проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення, впорядкування джерел, поглиблення русел річок та водойм, будівництва дамб тощо.

 

6.2. Охорона атмосферного повітря:
1) ремонт, реконструкція та встановлення пиловловлюючого обладнання на енергетичних та промислових підприємствах району;
2) впровадження технологій, що забезпечують запобігання виникненню, зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного повітря. При цьому особлива увага повинна надаватись використанню альтернативної енергетики;
3) оснащення пунктів контролю приладами спостереження за забрудненням повітря.

6.3. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів:
1) будівництво, розширення та реконструкція протиерозійних, гідро-технічних, протикарстових, берегоукріплювальних та інших споруд, а також проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти;
2) проведення заходів щодо хімічної меліорації грунтів;
3) рекультивація територій полігонів твердих побутових відходів;
4) рекультивація порушених земель;
5) поліпшення малопродуктивних земельних угідь;
6) проведення обстеження грунтів.

6.4. Охорона і раціональне використання мінеральних ресурсів:
1) заходи, здійснювані з метою застосування раціональних, екологічно безпечних технологій видобування корисних копалин і вилучення наявних у них компонентів;
2) будівництво, розширення та реконструкція комплексів для закладки відпрацьованих, відкритих та підземних гірничих виробок;
3) проведення заходів з рекультивації відпрацьованих площ видобування корисних копалин;
4) заходи, які здійснюються з метою застосування раціональних екологічно безпечних технологій видобування корисних копалин.

6.5. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів:
1) ліквідація лісових та степових пожеж і пожеж торфовищ та їх наслідків;
2) ліквідація наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів;
3) заходи з озеленення міст і сіл:
- формування ландшафту територій , що озеленюються;
- висівання газонної трави, висаджування квітів, кущів, дерев, формування клумб та догляд за ними;
- придбання обладнання інвентарю та необхідної техніки для обслуговування територій , що озеленюються.

6.6. Охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу:
1) будівництво, розширення та реконструкція розплідників для розведення диких звірів та птахів з метою їх розселення в природному середовищі;
2) будівництво та облаштування притулків для утримання безпритульних тварин;
3) заходи щодо охорони тваринного світу та боротьби з браконьєрством.

6.7. Збереження природно-заповідного фонду:
1) будівництво, обладнання, реконструкція і розширення приміщень , призначених для науково-дослідних робіт пропаганди природоохоронних знань і створення експозицій, а також інших об’єктів (майстерень, кордонів, установок для миття машин з безстічним циклом, мостів, доріг, стежок, огорож і вольєрів, будівництво гідротехнічних та інших споруд, об’єктів зв’язку в заповідниках, національних природних парках, ботанічних садах, дендрологічних парках, зоологічний парках з метою збереження та відтворення екологічних систем і пов’язаних з діяльністю цих установ, а також витрати на утримання об’єктів природно-заповідного фонду;
розроблення проектів створення територій і об’єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій;
2) витрати на резервування територій для заповідання;
3) створення центрів для розведення рідкісних та зникаючих тварин і рослин;
4) здійснення заходів щодо відновлення корінних природних комплексів на заповідних територіях;
5) придбання спеціального обладнання, транспортних засобів і засобів зв’язку, віднесених до організації заповідників та інших природоохоронних установ;
6) розроблення проектів створення території і об’єктів природно-заповідного фонду та організація їх територій.

6.8. Раціональне використання та зберігання промислових
і твердих побутових відходів:
1) будівництво, розширення та реконструкція споруд, придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових, сільськогосподарських і промислових відходів виробництва;
2) забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин;

6.9. Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування:
1) розроблення державних цільових і регіональних екологічних програм;
2) наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення, що охоплюють зазначені у переліку природоохоронні заходи;
3) проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;
4) видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення бібліотек, відеотек тощо;
5) проведення екологічної експертизи;
6) забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування.
Окремо необхідно виділити питання щодо впровадження екологічного менеджменту на промислових підприємствах району, як це передбачено міжнародними стандартами серії ISO 15001, та сприяння екологічно чистому виробництву.

7. Орієнтовні розрахунки вартості реалізації програми
та джерела її фінансування.
Фінансування Програми передбачається головним чином за рахунок коштів Державного, обласного, районного, сільських фондів охорони навколишнього природного середовища. Крім того, планується залучення міжнародної допомоги шляхом впровадження проектів співфінансування.

8. Очікувані результати реалізації заходів Програми та їх відповідність головній меті, прогнозна характеристика стану навколишнього природного середовища за етапами реалізації програми
Очікується, що в результаті реалізації Програми в районі буде:
- забезпечено очисними спорудами міста, селище і села району, а також приведено у відповідність до сучасних вимог існуючі очисні споруди;
- під’єднано максимальну кількість промислових і соціально-культурних об’єктів до систем очищення води;
- впроваджено технології, що забезпечують запобігання виникненню, зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного повітря на об’єктах з високим рівнем валового викиду в атмосферу;
- буде приведено у відповідність до діючого законодавства стан полігону твердих побутових відходів;
- створено відповідні потужності для переробки та утилізації твердих побутових відходів, які утворюються на території району.

 

9. Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням
При реалізації Програми основну увагу передбачається зосередити на питанні комплексного вирішення екологічних проблем на території району, в т.ч. в частині її фінансово-економічного забезпечення.
Планується перейти від тактики ліквідації негативних наслідків антропогенного впливу до тактики запобігання їм. При цьому передбачається ширше, у порівнянні з попереднім періодом, залучення коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища та міжнародної фінансової допомоги до фінансування зазначених об’єктів.
Управління процесом виконання Програми здійснюється Галицькою районною радою, міською, селищною і сільськими радами, які мають місцеві фонди.
Контроль за виконанням Програми покладається на районну раду .

 

Керуючий справами
виконавчого апарату
районної ради                                                                      Жанна Басовська

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
двадцятьчетверта(позачергова) сесія районної ради
сьомого скликання

 

РІШЕННЯ

від 07.09.2018
м.Галич

Про внесення змін до рішення
двадцять першої сесії районної ради
сьомого скликання від 30.03.2018
«Про визначення опорного закладу,
його філій та реорганізації закладів
загальної середньої освіти району»

Керуючись статтею 43 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення двадцять третьої (позачергової) сесії районної ради сьомого скликання від 17.08.2018 «Про затвердження Статуту Галицького ліцею імені Ярослава Осмомисла Галицької районної ради Івано-Франківської області у новій редакції», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, спорту, національного та духовного відродження, районна рада вирішила:

 1. Внести зміни та доповнення до рішення двадцять першої сесії районної ради сьомого скликання від 30.03.2018 «Про визначення опорного закладу, його філій та реорганізації закладів загальної середньої освіти району», а саме:
  • Пункт 1 викласти у такій редакції:

«1.Визначити опорним закладом Галицький ліцей імені Ярослава Осмомисла Галицької районної ради Івано-Франківської області».

 • Пункт 2 викласти у такій редакції:

«2. Визначити філіями Галицького ліцею  імені Ярослава Осмомисла Галицької районної ради Івано-Франківської області:

  - філія № 1 Галицького ліцею  імені Ярослава Осмомисла Галицької районної ради Івано-Франківської області, яка виконує функцію закладу середньої освіти ІІ ступеня та знаходиться за адресою: вул. Львівська, 3, м.Галич, Галицький район,  Івано-Франківська область,77100;

 - філія № 2 Галицького ліцею  імені Ярослава Осмомисла Галицької районної ради Івано-Франківської області, яка виконує функцію закладу середньої освіти ІІ ступеня та знаходиться за адресою: вул. Шкільна, 1, с.Придністров’я, Галицький район,  Івано-Франківська область, 77134;

- філія  № 3 Галицького ліцею  імені Ярослава Осмомисла Галицької районної ради Івано-Франківської області, яка виконує функцію закладу освіти І ступеня та знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 3, с.Демешківці, Галицький район,  Івано-Франківська область, 77134».

1.3. Пункт 3 викласти у такій редакції:

«3. Реорганізувати Галицьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 2 Галицької районної ради Івано-Франківської області (код ЄДРПОУ 23804758), Демешківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня-дошкільний навчальний заклад» Галицької районної ради Івано-Франківської області (код ЄДРПОУ 20559531), Придністровську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Галицької районної ради Івано-Франківської області (код ЄДРПОУ 20563254) шляхом приєднання до Галицького ліцею імені Ярослава Осмомисла Галицької районної ради Івано-Франківської області (код ЄДРПОУ 23804735)».

 • В пункті 4 слова «Демешківського навчально-виховного комплексу Демешківської сільської ради Галицького району Івано-Франківської області» замінити словами «Демешківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня-дошкільний навчальний заклад» Галицької районної ради Івано-Франківської області».
 • Внести зміни до додатків 1 – 3, виклавши їх у новій редакції згідно з додатками 1 – 3 до цього рішення.
 • В пункті 5.1 пункту 5 слова «Галицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 імені Ярослава Осмомисла Галицької районної ради Івано-Франківської області» замінити словами «Галицького ліцею імені Ярослава Осмомисла Галицької районної ради Івано-Франківської області».
 • В пункті 5.4 пункту 5 слова «Галицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 імені Ярослава Осмомисла Галицької районної ради Івано-Франківської області» замінити словами «Галицького ліцею імені Ярослава Осмомисла Галицької районної ради Івано-Франківської області».
 • Пункт 6 виключити.

У зв’язку з цим пункти 7 – 11 вважати відповідно пунктами 6 - 10. 

 1. Затвердити Статут Галицького ліцею імені Ярослава Осмомисла Галицької районної ради Івано-Франківської області у новій редакції (далі – Статут) з додатками (додається).
 2. Директору Галицького ліцею імені Ярослава Осмомисла Галицької районної ради Івано-Франківської області Савчук М.А. здійснити реєстрацію Статуту з додатками відповідно до чинного законодавства.
 3. Вважати таким, що втратив чинність Статут Галицького ліцею імені Ярослава Осмомисла Галицької районної ради Івано-Франківської області у новій редакції, затверджений рішенням двадцять третьої (позачергової) сесії районної ради сьомого скликання від 17.08.2018, після реєстрації Статуту.
 4. Вважати таким, що втратило чинність рішення двадцять третьої (позачергової) сесії районної ради сьомого скликання від 17.08.2018 «Про внесення змін в рішення двадцять першої сесії районної ради сьомого скликання від 30.03.2018 «Про визначення опорного закладу, його філій та реорганізацію закладів загальної середньої освіти району».
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної ради Л.Гордійчук та постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, спорту, національного та духовного відродження (О.Ріжко).

 

Голова районної ради                                               Павло Андрусяк

Додаток Склад комісій

Статут ліцею

Положення про філію 1

Додаток 2

Додаток 3
УКРАЇНА

ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
двадцять четверта сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

 

від 07.09.2018
м.Галич

 

Про фактичну мережу установ освіти
району на 2018 - 2019 навчальний рік

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерством охорони здоров’я України від 24.03.2016  № 234, Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63, враховуючи подання дирекції закладів освіти району, з метою забезпечення реалізації захисту конституційних прав громадян на одержання дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, створення сприятливих умов для навчання і виховання дітей:

 1. Затвердити фактичну мережу установ освіти району на 2018 - 2019 навчальний рік згідно додатків 1 -
 2. З метою впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» у Галицькому ліцеї  імені Ярослава Осмомисла, враховуючи Типовий навчальний план даного проекту, для посилення індивідуальної роботи з учнями та поглибленого вивчення іноземної мови дозволити поділ на дві групи:
 • 1 В клас (34 учні) - при вивчені математики;
 • 2 В клас (24 учні) - при вивчені англійської мови.
 1. Дозволити проводити поділ класів на групи при вивченні окремих предметів у Галицькій гімназії:

українська мова  -

1 (5) клас - 3,5 години;

 2 (6) клас - 3,5 години;

англійська мова   -

1 (5) клас - 3 години;

2 (6) клас - 2 години;

німецька мова      -

1 (5) клас - 2 години;

2 (6) клас - 2 години;

 1. З метою забезпечення належних умов для організації освітнього процесу на уроках трудового навчання, відповідно до листа Галицької районної санітарно-епідеміологічної станції від 10.09.2012 року № 774 дозволити поділ на групи  при  вивченні  трудового навчання  у 5-их (75 учнів), 7-их (64 учні) та 8-их (51 учень) класах Галицького ліцею  імені Ярослава Осмомисла (технічна праця – по 2 години у 5-их , 7-их та 8-их класах).
 2. Для забезпечення наступності у вивченні іноземної мови додатково ввести для учнів:
 • 10-их класів Галицького ліцею імені Ярослава Осмомисла - 2 години німецької мови;
 • 11-их класів Галицького ліцею імені Ярослава Осмомисла - 3,5 години німецької мови;
 • 11-го класу Комарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів  - 2 години англійської мови;
 • 10-го класу Комарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів - 2 години англійської мови.
 1. Дозволити функціонування двох 2-их класів (35 учні) у Дубовецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів з 01 вересня 2018 року.
 2. З метою забезпечення правадітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти відкрити класи з інклюзивною формою навчання згідно додатку 7.
 3. Відкрити групи для дітей старшого дошкільного віку при закладах загальної середньої освіти району згідно додатку 8.
 4. Відкрити групи продовженого дня у загальноосвітніх навчальних закладах згідно додатку 9.
 5. У 2018 - 2019 навчальному році забезпечити функціонування групи для дітей старшого дошкільного віку при Новоскоморохівській ЗОШ І-ІІ ступенів за рахунок субвенції наданої Новоскоморохівською сільською радою.
 6. З метою забезпечення належних умов для організації харчування учнів 5 - 9-их класів продовжити функціонування 0,5 ставки кухаря у Бовшівській ЗОШ І-ІІ ступенів.
 7. З метою забезпечення якісного медичного контролю за організацією харчування учнів ввести 0,5 штатної одиниці сестри медичної з дієтичного харчування у Блюдниківської ЗОШ І-ІІІ ступенів з 01 вересня 2018 року.
 8. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Голова районної ради                                                            Павло Андрусяк

Додаток до мережі

 

 

УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
двадцять четверта (позачергова)сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

від 07.09.2018
м. Галич

 

Про внесення змін до рішення
чотирнадцятої сесії районної ради
сьомого скликання від 06.07.2017
«Про визначення опорного
навчального закладу, його філій та
реорганізацію навчальних закладів»

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, спорту, національного та духовного відродження, у зв’язку з кадровими змінами у відділі освіти Галицької районної державної адміністрації,районна рада вирішила:
1. Внести зміни до рішення чотирнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 06.07.2017 «Про визначення опорного навчального закладу, його філій та реорганізацію навчальних закладів», а саме додатки 1-3 викласти у новій редакції згідно з додатками 1 – 3 до цього рішення.
2. Вважати таким, що втратило чинність рішення вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 08.12.2017 «Про внесення змін до рішення чотирнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 06.07.2017 «Про визначення опорного навчального закладу, його філій та реорганізацію навчальних закладів».
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради Л.Гордійчук та постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, спорту, національного та духовного відродження (О.Ріжко).

 

Голова районної ради                                                           Павло Андрусяк

склад комісій

 

 УКРАЇНА

ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
двадцять четверта (позачергова) сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

від 7.09.2018
м. Галич

Про затвердження порядку денного
двадцять четвертої (позачергової)
сесії районної ради
сьомого скликання

 

Відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
1. Затвердити порядок денний двадцять четвертої (позачергової) сесії районної ради сьомого скликання (додається).

 

Голова районної ради                                              Павло Андрусяк

 

 Перелік питань на двадцять четверту (позачергову) сесію

 

 1. Про затвердження порядку денного.
 2. Про затвердження розпоряджень голови районної ради та протоколів засідань постійної комісії з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій.
 3. Про внесення змін до рішення двадцять першої сесії районної ради сьомого скликання від 30.03.2018 «Про визначення опорного закладу, його філій та реорганізацію  закладів загальної середньої освіти району».
 4. Про внесення змін до рішення чотирнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 06.07.2017 «Про визначення опорного навчального закладу, його філій та  реорганізацію навчальних закладів».
 5. Про фактичну мережу установ освіти району на 2018-2019 навчальний рік.
 6. Про контингент учнів у спеціалізованому Мистецькому навчальному закладі району системи Міністерства культури  України на 2018-2019 рік
 7. Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності, що можуть бути передані в оренду.
 8. Про районну цільову програму охорони навколишнього природного середовища на 2016 - 2020 роки в новій редакції.
 9. Про затвердження Зведеного плану природоохоронних заходів Галицького районного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2018 рік в новій редакції.
 10. Про затвердження районної цільової програми «Духовне життя на 2016-2020 роки» у новій редакції.
 11. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 6,8861 га за зверненям ТОВ «Солар Залуква» за межами населеного пункту с.Залуква Залуквянської сільської ради, урочище «Клітки».
 12. 12. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 5,2500 га за зверненням фізичної особи- підприємця Безрукого Василя Юрійовича за межами населеного пункту с.Перлівці на території Перлівецької сільської ради.

13.Різне.

 

 

УКРАЇНА

ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
двадцять четверта (позачергова) сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ


від 07.09.2018
м.Галич

Про затвердження переліку нерухомого
майна спільної комунальної власності
територіальних громад сіл, міста Галицького
району, що може бути передано в оренду

Керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна», статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши листи балансоутримувача комунального закладу «Галицька центральна районна лікарня» від 04.09.2018 № 664, від 05.09.2018 №667, від 06.09.2018 №672, враховуючи рекомендації президії від 06.09.2018, районна рада вирішила:
1. Затвердити перелік нерухомого майна спільної комунальної власності територіальних громад сіл, міста Галицького району, що може бути передано в оренду згідно з додатком до цього рішення.
2. Оприлюднити дане рішення в газеті «Галицьке слово» та на офіційному веб-сайті районної ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, дорожнього господарства, підприємництва, туризму, розвитку малого та середнього бізнесу (М.Коржак).

 

Голова районної ради                                                        Павло Андрусяк

Додаток

 

 

 

                                               Проект

УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
двадцять __________ сесія районної ради
сьомого скликання


РІШЕННЯ


від _________2018
м. Галич

Про затвердження технічної документації
з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки площею 5,2500 га
за межами населеного пункту с.Перлівці
Безрукого Василя Юрійовича
на території Перлівецької сільської ради

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення кадастровий номер (2621286200:04:001:0439) площею 5,2500 га, яка надається в оренду Безрукому Василю Юрійовичу для видобудування піщаної-гравійної суміші, придатної для використання у дорожньому будівництві, за межами населеного пункту с.Перлівці Перлівецької сільської ради Галицького району Івано-Франківської області, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст.10, 21 Земельного Кодексу України, ст. ст.13, 15, 18, 21, 23 Закону України «Про оцінку земель», ст. 21 Закону України «Про оренду землі», районна рада вирішила:
1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 5,2500 га, яка надається в оренду Безрукому Василю Юрійовичу для видобудування піщаної-гравійної суміші, придатної для використання у дорожньому будівництві, за межами населеного пункту с.Перлівці Перлівецької сільської ради Галицького району Івано-Франківської області.
2. Відповідно до розробленого ДП «Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 5,2500 га, яка надається в оренду Безрукому Василю Юрійовичу для видобудування піщаної-гравійної суміші, придатної для використання у дорожньому будівництві, за межами населеного пункту с.Перлівці Перлівецької сільської ради Галицького району Івано-Франківської області, затвердити грошову оцінку земельної ділянки в розмірі 7000484,86 грн.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань розвитку села, аграрної політики, використання земель та природних ресурсів (В.Зіньковський).

Голова районної ради                                                    Павло Андрусяк

Проект


УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
двадцять ______сесія районної ради
сьомого скликання
РІШЕННЯ

від _______ 2018
м. Галич

 

Про встановлення меж зон санітарної

охорони Корчевського водозабору питних

підземних вод у Галицькому районі


З метою запобігання забруднення Корчевського водозабору питних підземних вод, води якого із свердловин використовуються для водопостачання м. Бурштин, с.Дем'янів, с.Задністрянське, ДТЕК Бурштинська ТЕС, забезпечення населення високоякісною питною водою відповідно до вимог статті 93 Водного кодексу Україні, Положення про порядок проектування та експлуатації зон санітарної охорони джерел водопостачання та водопроводів господарсько-питного призначення і Постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 №2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні,» районна рада вирішила:
1. Встановити межі зони санітарної охорони Корчевського родовища питних підземних вод згідно з додатком № 1.
2. Погодити план санітарно-оздоровчих заходів в зоні санітарної охорони водозабору Корчевського водозабору питних підземних вод згідно з додатком №2.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань розвитку села, аграрної політики, використання земель та природних ресурсів (В.Зіньковський).

 

 

Голова районної ради                                            Павло Андрусяк

/Додатки_до_Рішення_Про_встановлення_зон

                                                                                                   УКРАЇНА

ГАЛИЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

двадцять четверта (позачергова) сесія районної ради

сьомого скликання

 

Рішення

 

від 07.09. 2018

м. Галич

 

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки

земельної ділянки площею 6,8861 га

за зверненням ТОВ «Солар Залуква»

за межами населеного пункту с.Залуква

Залуквянської сільської ради,

 урочище «Клітки»

 

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 6,8861 га (кадастровий номер 2621283300:02:001:1100) ТОВ «Солар Залуква», для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  за межами населеного пункту с.Залуква Залуквянської сільської ради, урочище «Клітки» Галицького району Івано-Франківської області, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст.10, 21 Земельного Кодексу України, ст. ст.13, 15, 18, 21, 23 Закону України «Про оцінку земель», ст. 21 Закону України «Про оренду землі», районна рада вирішила:

 1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 6,8861 га ТОВ «Солар Залуква» для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій за межами населеного пункту с.Залуква Залуквянської сільської ради, урочище «Клітки» Галицького району Івано-Франківської області.
 2. Відповідно до розробленої ПП «Прикарпатський земельний центр» технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 6,8861 га ТОВ «Солар Залуква» для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій за межами населеного пункту с.Залуква Залуквянської сільської ради, урочище «Клітки» Галицького району Івано-Франківської області, затвердити грошову оцінку земельної ділянки в розмірі 6939209,82 грн.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань розвитку села, аграрної політики, використання земель та природних ресурсів (В.Зіньковський).

 

 

Голова районної ради                                                                Павло Андрусяк