УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

третя сесія районної ради
(друге пленарне засідання)
сьомого скликання

РІШЕННЯ

від 12.04.2016
м. Галич

Про тимчасовий порядок
голосування в районній раді

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з прийнятим Законом України «Про внесення змін до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»» щодо поіменних голосувань, районна рада вирішила:
1. До введення в дію електронної системи голосування в районній раді встановлюється така процедура персонального голосування:
1.1. відкрите поіменне голосування з кожного питання порядку денного здійснюється шляхом заповнення депутатами бюлетеня такого зразка:

Галицька районна рада VІІ скликання
третя сесія друге пленарне засідання

12 квітня 2016 року

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРСОНАЛЬНОГО ГОЛОСУВАННЯ:
41. Про затвердження районної цільової соціальної програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 2016 – 2020 роки.

«За» «Проти» «Утримався»

ПІБ депутата _______________ _________________
(особистий підпис)

1.2. бюлетені, підписані депутатами опрацьовуються лічильною комісією, результати голосування на пленарному засіданні оголошує голова лічильної комісії;
1.3. голова лічильної комісії передає бюлетені відповідальним працівникам виконавчого апарату районної ради;
1.4. результати відкритого поіменного голосування оприлюднюються на офіційному сайті районної ради або в іншій, передбачений законодавством спосіб.
2. Рішення припиняє свою дію після введення електронної системи голосування в районній раді.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань законності, правопорядку, депутатської етики, регламенту та адміністративно-територіального устрою (Р.Бендяк) та заступника голови районної ради Л.Гордійчук.

Голова районної ради                           Павло Андрусяк