УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
тридцять четверта (позачергова) сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

 


від 04.09.2019
м. Галич

Про співфінансування
інвестиційного проекту

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішеннями двадцять восьмої сесії районної ради від 21.12.2018 "Про районний бюджет на 2019 рік" та двадцять дев’ятої сесії районної ради районної ради від 01.03.2019 «Про співфінансування інвестиційних проектів у 2019 році», протоколу засідання постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій №20 від 20.08.2019, районна рада вирішила:
1. Здійснити перерозподіл видатків районного бюджету, зменшити асигнування райдержадміністрації на фінансування заходів Районної цільової програми соціально-економічного та культурного розвитку Галицького району на 2019 рік на суму 100 000 грн., при цьому вивільнені кошти спрямувати для надання субвенції Івано-Франківському обласному бюджету за кодом бюджетної програми 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на співфінансування інвестиційного проекту «Впровадження заходів з енергозбереження по об’єкту «Капітальний ремонт Галицького районного будинку культури за адресою вул. Осмомисла, 1 в м. Галичі Івано-Франківської області» в сумі 100 000 грн..
2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (М.Бойчук) внести відповідні уточнення у бюджетні призначення головних розпорядників коштів районного бюджету за функціональною та економічною ознаками.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради Л.Гордійчук та постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (Н.Бабак).

 

Голова районної ради                                                    Павло Андрусяк

 

УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
тридцять четверта (позачергова) сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

від 04 .09. 2019
м. Галич

Про депутатський запит
Н.Бабак

 

Відповідно до частини 7,8 статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» районна рада вирішила:
1. Депутатський запит Н.Бабак щодо ремонту мосту через річку Лімниця між селами Залуква та Пукасівці Галицького району надіслати голові Галицької районної державної адміністрації М.Поповичу для розгляду та надання відповіді (додається).
2. Відповідь на запит надати районній раді та депутату у встановлений чинним законодавством термін.


Голова районної ради                                  Павло Андрусяк

Звернення 

УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
тридцять четверта (позачергова) сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

від 04.09.2019
м. Галич

 

Про реорганізацію комунального закладу
«Галицька центральна районна лікарня»
шляхом перетворення у комунальне
некомерційне підприємство «Галицька
лікарня» Галицької районної ради
Івано-Франківської області

 

Відповідно до статей 52-54, 78, 137 Господарського кодексу України, статей 104-108 Цивільного кодексу України,  статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» від 06.04.2017 № 2002-VIII, розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 1013-р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я», розділу IX «Ліквідація і реорганізація лікарні» Статуту комунального закладу «Галицька центральна районна лікарня», затвердженого рішенням дванадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 03.03.2017, з метою підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливостей щодо його доступності та якості, ефективного використання кадрового потенціалу, збільшенню господарської і фінансової автономії, підвищення ефективності використання бюджетних  коштів, районна рада вирішила:

 1. Реорганізувати комунальний заклад «Галицька центральна районна лікарня» (юридична адреса: 77100, Івано-Франківська область, Галицький район, місто Галич, вул. Н. Вівчаренко, 36, код ЄДРПОУ 01993405) шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Галицька лікарня» Галицької районної ради Івано-Франківської області.
 2. Встановити, що комунальне некомерційне підприємство «Галицька лікарня» Галицької районної ради Івано-Франківської області є правонаступником майна, прав та обов’язків комунального закладу «Галицька центральна районна лікарня».
 3. Створити комісію з припинення (реорганізації шляхом перетворення) комунального закладу «Галицька центральна районна лікарня» та затвердити її персональний склад згідно з додатком.
 4. Встановити, що до комісії з припинення (реорганізації шляхом перетворення) комунального закладу «Галицька центральна районна лікарня» з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи.
 5. Місцем роботи комісії з припинення (реорганізації шляхом перетворення) комунального закладу «Галицька центральна районна лікарня» визначити приміщення за адресою: 77100, Івано-Франківська область, Галицький район, м. Галич, вул. Н. Вівчаренко, 36.
 6. Встановити строк для заявлення вимог кредиторами до комунального закладу «Галицька центральна районна лікарня» - протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення в друкованому засобі масової інформації рішення щодо реорганізації юридичної особи.
 7. Комісії з припинення (реорганізації шляхом перетворення) комунального закладу «Галицька центральна районна лікарня» провести організаційно-правові заходи, передбачені чинним законодавством, а саме:
  • Протягом трьох робочих днів з дати прийняття даного рішення передати державному реєстратору документи для державної реєстрації рішення про припинення (реорганізацію шляхом перетворення) комунального закладу «Галицька центральна районна лікарня»;
  • Забезпечити прийняття та розгляд вимог кредиторів комунального закладу «Галицька центральна районна лікарня» протягом 30 днів з дня отримання такої вимоги;
  • Розробити проект статуту комунального некомерційного підприємства «Галицька лікарня» Галицької районної ради Івано-Франківської області та подати його на розгляд та затвердження районної ради;
  • Провести інвентаризацію та оцінку майна комунального закладу «Галицька центральна районна лікарня»;
  • Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами скласти передавальний акт та подати його для затвердження Галицькій районній раді;
  • Повідомити трудовий колектив про реорганізацію комунального закладу «Галицька центральна районна лікарня» шляхом перетворення. Забезпечити дотримання встановлених трудових прав та соціальних гарантій працівників в ході проведення процедури реорганізації юридичної особи;
  • Після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами забезпечити подання документів державному реєстратору для проведення державної реєстрації створення комунального некомерційного підприємства «Галицька лікарня» Галицької районної ради Івано-Франківської області та державної реєстрації припинення комунального закладу «Галицька центральна районна лікарня»;
  • Здійснити інші заходи, передбачені чинним законодавством, пов’язані з припиненням діяльності та реєстрацією юридичної особи.
 1. Пункт 3 рішення двадцять другої сесії районної ради сьомого скликання від 06.06.2018 «Про звільнення з посади головного лікаря комунального закладу «Галицька центральна районна лікарня» вважати таким, що втратив чинність.

   9.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної ради Л.Гордійчук та постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, праці та  соціального захисту (О.Тарасевич).

 

Голова районної ради                                                              Павло Андрусяк

 Додаток
до рішення тридцять четвертої
(позачергової) сесії
районної ради сьомого скликання
від 04.09.2019

Комісія
з припинення (реорганізації шляхом перетворення) комунального закладу «Галицька центральна районна лікарня»

Голова комісії:
Крупа Володимир Михайлович – завідувач поліклінічного відділення КЗ «Галицька ЦРЛ», реєстраційний номер облікової картки платника податків (інформація з обмеженим доступом);

Заступники голови комісії:

Борецька Галина Йосипівна – заступник головного лікаря з медичної частини КЗ «Галицька ЦРЛ», реєстраційний номер облікової картки платника податків (інформація з обмеженим доступом);

Бурмей Нонна Василівна - заступник головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності КЗ «Галицька ЦРЛ», реєстраційний номер облікової картки платника податків (інформація з обмеженим доступом);

 

Члени комісії:

Бугай Петро Васильович – лікар-анестезіолог, в.о. завідувача відділення анестезіології та інтенсивної терапії КЗ «Галицька ЦРЛ, реєстраційний номер облікової картки платника податків (інформація з обмеженим доступом);

 Григорович Нінель Володимирівна – завідувач неврологічно-офтальмологічного відділення КЗ «Галицька ЦРЛ», реєстраційний номер облікової картки платника податків (інформація з обмеженим доступом);

Зайцева Віра Василівна – в.о. головного бухгалтера КЗ «Галицька ЦРЛ», реєстраційний номер облікової картки платника податків (інформація з обмеженим доступом);

Засєдволк Марія Володимирівна – завідувач акушерсько-гінекологічного відділення КЗ «Галицька ЦРЛ», реєстраційний номер облікової картки платника податків (інформація з обмеженим доступом);

Івасишин Діана Григорівна – начальник юридичного відділу виконавчого апарату Галицької районної ради, реєстраційний номер облікової картки платника податків (інформація з обмеженим доступом);

Іжицька Наталія Олександрівна – голова профспілкового комітету КЗ «Галицька ЦРЛ», реєстраційний номер облікової картки платника податків (інформація з обмеженим доступом);

 Йосипишин Ірина Романівна – завідувач дитячого відділення, лікар – педіатр КЗ «Галицька ЦРЛ», реєстраційний номер облікової картки платника податків (інформація з обмеженим доступом);

Кулинич Олег Володимирович – завідувач хірургічного відділення, лікар –хірург КЗ «Галицька ЦРЛ», реєстраційний номер облікової картки платника податків (інформація з обмеженим доступом);

Маланюк Любов Валентинівна – начальник відділу правового забезпечення апарату районної державної адміністрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків (інформація з обмеженим доступом);

Манюх Володимир Ярославович – завідувач терапевтичного відділення, лікар-терапевт КЗ «Галицька ЦРЛ», реєстраційний номер облікової картки платника податків (інформація з обмеженим доступом);

 

 

Керуючий справами                                                   Жанна Басовська