УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
тридцять восьма сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

від 20.12.2019
м. Галич

Про районний бюджет на 2020 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» районна рада вирішила:

 1. Визначити на 2020 рік:

– доходи районного бюджету в сумі 196 498 182 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 192 523 400 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету – 3 974 782  гривень, згідно з      додатком 1 до цього рішення;

– видатки районного бюджету в сумі 196 468 182 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 192 316 100 гривень, видатки спеціального фонду районного бюджету – 4 152 082  гривень згідно з            додатком 3до цього рішення;

– повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету в сумі 35000 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;

– надання кредитів з районного бюджету в сумі 65 000 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду районного бюджету -   30 000 гривень та надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету - 35000 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;

– профіцит загального фонду районного бюджету в сумі 177 300 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

– дефіцит спеціального фонду районного бюджету в сумі 177 300 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

— оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету в розмірі 25000 гривень, що становить 0,01 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

— резервний фонд районного бюджету в сумі 400 000 гривень, що становить 0,21 відсотка загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3,4 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення:

- інші  субвенції місцевим бюджетам з загального фонду районного бюджету:

 • на виконання програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки – 250 000 гривень;

- інші субвенції місцевим бюджетам з спеціального фонду районного бюджету:

- на виконання програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки – 795 000 гривень.

Надати право районній державній адміністрації, в особі фінансового управління районної державної адміністрації, та відповідно до рішення постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (Н. Бабак) здійснювати внесення змін до доходів та видатків районного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій між місцевими бюджетами з подальшим затвердженням на сесії районної ради.

 1. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм на загальну суму 2 533 800 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.
 2. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік: 1) до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 101, 1032, 1034 , 1036  Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 6 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»:

  – базова дотація – 26 572 100 гривень;

  – освітня субвенція – 80 704 600 гривень;

  – медична субвенція – 6 628 700 гривень.

Установити, що частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань (засновником яких є районна рада), що вилучається до бюджету, зараховується до районного бюджету в розмірі 15 відсотків за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2020 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України;

 3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені  статтею 64 Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів;

2) у частині фінансування  є надходження, визначені  пунктом 4 частини 1  статті 15 Бюджетного кодексу України та кошти, які передаються з іншої частини бюджету;

3) у частині кредитування є повернення кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам.

 1. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України перелік захищених видатків загального фонду районного бюджету на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду районного бюджету.

 1. Згідно з пунктом 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати дозвіл фінансовому управлінню районної державної адміністрації (М. Бойчук) в межах поточного бюджетного періоду за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (Н. Бабак) здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозити відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду.
 2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації (М. Бойчук) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 3. Головним розпорядникам коштів районного бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених  бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм,  координувати роботу розпорядників бюджетних кошів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

 здійснити публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими  Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

 оприлюднити, шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах,  паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

4) в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством  України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 1. Установити що перерозподіл бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів у процесі виконання районного бюджету здійснюється з дотриманням вимог статті 23 Бюджетного кодексу України.
 2. Затвердити перелік розпорядників субвенції — проектів-переможців обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування згідно з додатком 7 до цього рішення.
 3. Надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації (М. Бойчук) за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (Н. Бабак) при внесенні змін та доповнень до класифікації доходів, відомчої та типової програмної класифікації видатків та кредитування приводити у відповідність до неї доходи, видатки, фінансування та кредитування районного бюджету з подальшим затвердженням на сесії районної ради.
 4. Встановити, що розподіл вільних залишків коштів загального фонду районного бюджету здійснюється фінансовим управлінням районної державної адміністрації за погодженням із постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (Н. Бабак), з подальшим затвердженням на сесії районної ради.
 5. Рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.
 6. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 7. Галицькій районній раді (П. Андрусяк) забезпечити оприлюднення цього рішення відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України, а саме в десятиденний термін з дня його прийняття.
 8. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою і постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (Н.Бабак).


18. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою і постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (Н.Бабак).

 

Голова районної ради                                           Павло Андрусяк

  Пояснювальна записка   Додаток 1  Додаток 2  Додаток 3

Додаток 4  Додаток 5  Додаток 6  Додаток 7