УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
тридцять сьома (позачергова) сесія районної ради
сьомого скликання

 РІШЕННЯ

від 13.12.2019
м. Галич

Про затвердження Зведеного плану
природоохоронних заходів Галицького
районного фонду охорони навколишнього
природного середовища на 2019 рік в новій редакції

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши запити від місцевих рад, організацій та установ Галицького району, районна рада вирішила:
1. Затвердити Зведений план природоохоронних заходів Галицького районного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2019 рік в новій редакції (далі – Зведений план) згідно з додатком до даного рішення.
2. Розмістити дане рішення на офіційному веб-сайті районної ради для відома розпорядників коштів згідно Зведеного плану.
3. Рішення тридцять п’ятої сесії районної ради сьомого скликання від 27.09.2019 «Про затвердження Зведеного плану природоохоронних заходів Галицького районного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2019 рік в новій редакції» вважати таким, що втратило чинність.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань екології та рекреації (Т.Гречух) .

 

Голова районної ради                                                Павло Андрусяк

Зведений план

УКРАЇНА

ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
тридцять сьома (позачергова) сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

 

від 13.12.2019
м. Галич

 

Про звернення депутатів
Галицької районної ради

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши колективне звернення  медичних працівників комунального закладу «Галицька центральна районна лікарня» від 11.12.2019 №10, районна рада вирішила:

 1. Схвалити звернення депутатів Галицької районної ради Івано-Франківської області до народних депутатів України І.Фріса, Е.Прощука, голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Д.Шмигаля, голови Івано-Франківської обласної ради О.Сича.
 2. Рішення та текст звернення надіслати народним депутатам України І.Фрісу, Е.Прощуку, голові Івано-Франківської обласної державної адміністрації Д.Шмигалю, голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу.
 3. Дане рішення оприлюднити на офіційному сайті Галицької районної ради.

Голова районної ради                                               Павло Андрусяк

 

Додаток
до рішення тридцять сьомої (позачергової) сесії
районної ради сьомого скликання
від 13.12.2019

Народному депутату України І.Фрісу

Народному депутату України Е.Прощуку

Голові Івано-Франківської обласної державної адміністрації
Д.Шмигалю

Голові Івано-Франківської обласної ради
О.Сичу

 

 

ЗВЕРНЕННЯ

Ми, депутати Галицької районної ради, вкрай стурбовані визначенням подальшого існування комунального закладу «Галицька центральна районна лікарня» в рамках проведення медичної реформи.
Враховуючи критерії відбору закладу охорони здоров’я для лікарні інтенсивного лікування, депутатський корпус Галицької районної ради та колектив медичних працівників КЗ «Галицька центральна районна лікарня» просять прийняти рішення про надання комунальному закладу «Галицька центральна районна лікарня» профілю лікарні інтенсивного лікування із збереженням існуючих відділень, а саме: терапевтичного, педіатричного, хірургічного, неврологічно-офтальмонологічного, анестезіології та інтенсивної терапії, акушерсько-гінекологічного, фізіотерапевтичного та клінічно-діагностичної лабораторії.
Галицька центральна районна лікарня надає вторинну спеціалізовану медичну допомогу та обслуговує близько 40 тисяч населення, яке проживає в 70 населених пунктах Галицького району.
Показники роботи відділень свідчать про достатні навантаження та ефективність функціонування цих відділень, а загалом всієї КЗ «Галицька центральна районна лікарня».
Комунальний заклад «Галицька центральна районна лікарня» зданий в експлуатацію в 2017 році, матеріально-технічна база відповідає сучасним вимогам для функціонування закладу охорони здоров’я даного профілю. Даний заклад охорони здоров’я забезпечений сучасним обладнанням для повноцінної роботи.
Неприйняття рішення на користь створення лікарні інтенсивного лікування неодмінно призведе до примусового закриття окремих відділень КЗ «Галицька центральна районна лікарня», необґрунтованого скорочення ліжко-місць та унеможливить надання своєчасної спеціалізованої медичної допомоги жителям Галицького району.
Комунальний заклад «Галицька центральна районна лікарня» розташований неподалік від автомобільній дороги державного значення Н-09 «Мукачево – Львів», що обумовлює підвищені вимоги до надання медичної допомоги у випадку виникнення ДТП, і є потребою для розширення потужностей відділення інтенсивної терапії.
В умовах економічної кризи, ми, представники громади Галицького району, глибоко стурбовані з приводу такої ситуації та не можемо стояти осторонь при прийнятті важливих рішень для нашої громади.
Враховуючи вищевикладене, зважаючи на географічне положення, густоту населення, стан автомобільного сполучення, показники захворюваності, доцільно є надати комунальному закладу «Галицька центральна районна лікарня» профіль - лікарня інтенсивного лікування.

Схвалено на тридцять сьомій (позачерговій) сесії
Галицької районної ради
сьомого скликання
13.12.2019

УКРАЇНА

ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
тридцять сьома (позачергова) сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

 

від 13.12.2019
м.Галич

Про затвердження Порядку складання,
затвердження та контролю виконання
фінансового плану комунального
некомерційного підприємства
Галицької районної ради
Івано-Франківської області

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статтею  78 Господарського кодексу України, Наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», з метою вдосконалення системи фінансового планування, підвищення ефективності роботи комунальних некомерційних підприємств Галицької районної ради Івано-Франківської області, враховуючи рекомендації засідання постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, праці та соціального захисту (протокол від 11.12.2019),  районна рада вирішила:

 1. Затвердити Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Галицької районної ради Івано-Франківської області (далі-Порядок) (додається).
 2. Керівникам комунальних некомерційних підприємств Галицької районної ради Івано-Франківської області:

2.1. Забезпечувати своєчасне складання, подання на розгляд для погодження/затвердження фінансового плану та звітів про його виконання згідно з Порядком.

2.2.  Забезпечити оприлюднення звітів про виконання фінансового плану згідно з Порядком шляхом опублікування на офіційному веб-сайті районної ради.

 1. Галицькій районній державній адміністрації (С.Канюка) забезпечувати своєчасне погодження фінансового плану КНП «Галицький центр ПМСД» Галицької районної ради Івано-Франківської області відповідно до Порядку.
 2. Рішення двадцять дев’ятої сесії районної ради сьомого скликання від 01.03.2019 «Про затвердження Порядку складання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Галицький центр первинної медико-санітарної допомоги» Галицької районної ради Івано-Франківської області» вважати таким, що втратило чинність.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради Л.Гордійчук та постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, праці та соціального захисту (О.Тарасевич).

Голова районної ради                                   Павло Андрусяк

 

 

Затверджено
рішення тридцять сьомої (позачергової) сесії районної
ради сьомого скликання
від 13.12.2019


ПОРЯДОК
складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Галицької районної ради Івано-Франківської області


1. Цей Порядок визначає процедуру складання, погодження/затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Галицької районної ради Івано-Франківської області (далі - підприємство).
2. Фінансовий план підприємства складається за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку на кожний наступний рік з поквартальною розбивкою і відображає очікувані фінансові результати в запланованому році. Фінансовий план підприємства містить інформацію щодо фактичних показників минулого року, планових і прогнозованих показників поточного року, запланованих показників на плановий рік.
3. Проєкт фінансового плану підприємства, підписаний керівником підприємства, з пронумерованими та прошнурованими сторінками у двох примірниках разом з пояснювальною запискою в паперовому та електронному вигляді подається до органу управління підприємства до 01 червня року, що передує плановому.
Фінансовий план підприємства за рік, що минув, не підлягає погодженню/затвердженню.
4. Орган управління у строк, що становить не більш як 10 робочих днів з дня надходження проєкту фінансового плану підприємства, здійснює аналіз зазначеного проєкту з обов’язковим порівнянням його показників з показниками фінансово-господарської діяльності підприємства за два попередні роки, приймає рішення про погодження/затвердження фінансового плану або повернення його на доопрацювання та в письмовій формі повідомляє підприємство про прийняте рішення.
У разі повернення проєкту фінансового плану на доопрацювання підприємство забезпечує його доопрацювання з урахуванням зауважень та подає на повторне погодження/затвердження протягом строку, установленого органом управління, але не більш як 10 робочих днів з дня надходження зауважень до проєкту.
5. Оформлений згідно пункту 3 цього Порядку, попередньо розглянутий на засіданні постійних комісій районної ради проєкт фінансового плану затверджується на сесії Галицької районної ради до 01 вересня року, що передує плановому.
6. Зміни до затвердженого фінансового плану підприємства можуть уноситись не більше чотирьох разів протягом календарного року.
Зміни до фінансового плану підприємства не можуть уноситись у періоди, календарний строк яких закінчився.
Проєкт змін до фінансового плану підприємства погоджується/затверджується органом управління за процедурою, передбаченою пунктами 3-5 цього Порядку.
7. В міжсесійний період зміни до фінансового плану затверджуються розпорядженням голови районної ради з подальшим його затвердженням на сесії районної ради.
8. На фінансовому плані проставляється відмітка «Змінений» з датами погодження/затвердження.
9. Контроль за своєчасним складанням фінансового плану підприємства здійснює орган управління.
10. Контроль за виконанням показників затвердженого фінансового плану підприємства здійснює Галицька районна рада.
11. Звіт про виконання фінансового плану підприємства в паперовому та електронному вигляді за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку, підприємство подає Галицькій районній раді щокварталу в строки, установлені для подання фінансової звітності, разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності підприємства із зазначенням значних відхилень фактичних показників від планових.
Звіт про виконання фінансового плану підприємства за IV квартал подається разом із звітом про виконання фінансового плану підприємства за рік.
Показники виконання фінансового плану підприємства подаються:
за IV квартал та рік - до 31 березня року, що настає за звітним періодом;
за І, ІІ та ІІІ квартали - до 31 травня, 31 серпня та 30 листопада року, що настає за звітним періодом.
12. Звіт про виконання фінансового плану підприємства попередньо розглядається на засіданні постійних комісій районної ради з подальшим затвердженням на сесії.
13. Затверджений фінансовий план та звіти про виконання фінансового плану опубліковуються на офіційному веб - сайті Галицької районної ради.

 

УКРАЇНА

ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
тридцять сьома (позачергова) сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

 

від 13.12.2019
м. Галич

Про створення комунального
некомерційного підприємства
«Галицька лікарня» Галицької
районної ради Івано-Франківської області

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», статтями 104 – 108 Цивільного кодексу України, статтями 56–59, 63, 78 Господарського кодексу України, рішенням тридцять четвертої (позачергової) сесії Галицької районної ради сьомого скликання від 04.09.2019 «Про реорганізацію комунального закладу «Галицька центральна районна лікарня» шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Галицька лікарня» Галицької районної ради Івано-Франківської області», враховуючи рекомендації  засідання постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, праці та соціального захисту (протокол від 11.12.2019), районна рада вирішила:

 1. Затвердити передавальний акт балансових рахунків, матеріальних цінностей, активів та зобов’язань комунального закладу «Галицька центральна районна лікарня» до правонаступника – комунального некомерційного підприємства «Галицька лікарня» Галицької районної ради Івано-Франківської області, що додається.
 2. Створити комунальне некомерційне підприємство «Галицька лікарня» Галицької районної ради Івано-Франківської області шляхом реорганізації (перетворення) комунального закладу «Галицька центральна районна лікарня» (код ЄДРПОУ 01993405).
 3. Встановити, що комунальне некомерційне підприємство «Галицька лікарня» Галицької районної ради Івано-Франківської області є правонаступником усіх прав, обов’язків та майна комунального закладу «Галицька центральна районна лікарня».
 4. Визначити розмір статутного капіталу комунального некомерційного підприємства «Галицька лікарня» Галицької районної ради Івано-Франківської області в сумі 5000 (п’ять тисяч) гривень.
 5. Місцезнаходження комунального некомерційного підприємства «Галицька лікарня» Галицької районної ради Івано-Франківської області визначити за адресою: 77100, Івано-Франківська область, Галицький район, місто Галич, вулиця Н. Вівчаренко, 36.
 6. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства «Галицька лікарня» Галицької районної ради Івано-Франківської області (додається) та доручити голові районної ради П. Андрусяку підписати Статут комунального некомерційного підприємства «Галицька лікарня» Галицької районної ради Івано-Франківської області.
 7. Призначити Крупу Володимира Михайловича тимчасово виконуючим обов’язки генерального директора комунального некомерційного підприємства «Галицька лікарня» Галицької районної ради Івано-Франківської області до моменту призначення керівника підприємства за результатами конкурсу.
 8. Згідно частини 6 статті 22 Бюджетного кодексу України змінити статус комунального некомерційного підприємства «Галицька лікарня» Галицької районної ради Івано-Франківської області в мережі з розпорядника бюджетних коштів на одержувача бюджетних коштів.
 9. Здійснити передачу залишків бюджетних призначень на 2019 рік за програмною та економічною ознаками, передачу залишків коштів на реєстраційних рахунках комунального закладу «Галицька центральна районна лікарня», відкритих в органах Державної казначейської служби України та обсягу кредиторської та дебіторської заборгованостей на реєстраційні рахунки комунального некомерційного підприємства «Галицька лікарня» Галицької районної ради Івано-Франківської області.
 10. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (М.Бойчук) внести відповідні зміни до районного бюджету на 2019 рік.
 11. Голові комісії з припинення (реорганізації шляхом перетворення) комунального закладу «Галицька центральна районна лікарня», тимчасово виконуючому обов’язки генерального директора комунального некомерційного підприємства «Галицька лікарня» Галицької районної ради Івано-Франківської області Крупі Володимиру Михайловичу здійснити передбачені діючим законодавством організаційно-правові заходи, пов’язані з завершенням процедури реорганізації (перетворення) і створенням комунального некомерційного підприємства «Галицька лікарня» Галицької районної ради Івано-Франківської області.
 12. Покласти відповідальність за організацію та виконання цього рішення на голову комісії з припинення (реорганізації шляхом перетворення) комунального закладу «Галицька центральна районна лікарня», тимчасово виконуючого обов’язки генерального директора комунального некомерційного підприємства «Галицька лікарня» Галицької районної ради Івано-Франківської області Крупу Володимира Михайловича.
 13. 13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради Л.Гордійчук та постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, праці та соціального захисту (О. Тарасевич).

 

Голова районної ради                                       Павло Андрусяк

Передавальний акт

Статут