УКРАЇНА

ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
тридцять сьома (позачергова) сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

 

від 13.12.2019
м.Галич

Про затвердження Порядку складання,
затвердження та контролю виконання
фінансового плану комунального
некомерційного підприємства
Галицької районної ради
Івано-Франківської області

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статтею  78 Господарського кодексу України, Наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», з метою вдосконалення системи фінансового планування, підвищення ефективності роботи комунальних некомерційних підприємств Галицької районної ради Івано-Франківської області, враховуючи рекомендації засідання постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, праці та соціального захисту (протокол від 11.12.2019),  районна рада вирішила:

  1. Затвердити Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Галицької районної ради Івано-Франківської області (далі-Порядок) (додається).
  2. Керівникам комунальних некомерційних підприємств Галицької районної ради Івано-Франківської області:

2.1. Забезпечувати своєчасне складання, подання на розгляд для погодження/затвердження фінансового плану та звітів про його виконання згідно з Порядком.

2.2.  Забезпечити оприлюднення звітів про виконання фінансового плану згідно з Порядком шляхом опублікування на офіційному веб-сайті районної ради.

  1. Галицькій районній державній адміністрації (С.Канюка) забезпечувати своєчасне погодження фінансового плану КНП «Галицький центр ПМСД» Галицької районної ради Івано-Франківської області відповідно до Порядку.
  2. Рішення двадцять дев’ятої сесії районної ради сьомого скликання від 01.03.2019 «Про затвердження Порядку складання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Галицький центр первинної медико-санітарної допомоги» Галицької районної ради Івано-Франківської області» вважати таким, що втратило чинність.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради Л.Гордійчук та постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, праці та соціального захисту (О.Тарасевич).

Голова районної ради                                   Павло Андрусяк

 

 

Затверджено
рішення тридцять сьомої (позачергової) сесії районної
ради сьомого скликання
від 13.12.2019


ПОРЯДОК
складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Галицької районної ради Івано-Франківської області


1. Цей Порядок визначає процедуру складання, погодження/затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Галицької районної ради Івано-Франківської області (далі - підприємство).
2. Фінансовий план підприємства складається за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку на кожний наступний рік з поквартальною розбивкою і відображає очікувані фінансові результати в запланованому році. Фінансовий план підприємства містить інформацію щодо фактичних показників минулого року, планових і прогнозованих показників поточного року, запланованих показників на плановий рік.
3. Проєкт фінансового плану підприємства, підписаний керівником підприємства, з пронумерованими та прошнурованими сторінками у двох примірниках разом з пояснювальною запискою в паперовому та електронному вигляді подається до органу управління підприємства до 01 червня року, що передує плановому.
Фінансовий план підприємства за рік, що минув, не підлягає погодженню/затвердженню.
4. Орган управління у строк, що становить не більш як 10 робочих днів з дня надходження проєкту фінансового плану підприємства, здійснює аналіз зазначеного проєкту з обов’язковим порівнянням його показників з показниками фінансово-господарської діяльності підприємства за два попередні роки, приймає рішення про погодження/затвердження фінансового плану або повернення його на доопрацювання та в письмовій формі повідомляє підприємство про прийняте рішення.
У разі повернення проєкту фінансового плану на доопрацювання підприємство забезпечує його доопрацювання з урахуванням зауважень та подає на повторне погодження/затвердження протягом строку, установленого органом управління, але не більш як 10 робочих днів з дня надходження зауважень до проєкту.
5. Оформлений згідно пункту 3 цього Порядку, попередньо розглянутий на засіданні постійних комісій районної ради проєкт фінансового плану затверджується на сесії Галицької районної ради до 01 вересня року, що передує плановому.
6. Зміни до затвердженого фінансового плану підприємства можуть уноситись не більше чотирьох разів протягом календарного року.
Зміни до фінансового плану підприємства не можуть уноситись у періоди, календарний строк яких закінчився.
Проєкт змін до фінансового плану підприємства погоджується/затверджується органом управління за процедурою, передбаченою пунктами 3-5 цього Порядку.
7. В міжсесійний період зміни до фінансового плану затверджуються розпорядженням голови районної ради з подальшим його затвердженням на сесії районної ради.
8. На фінансовому плані проставляється відмітка «Змінений» з датами погодження/затвердження.
9. Контроль за своєчасним складанням фінансового плану підприємства здійснює орган управління.
10. Контроль за виконанням показників затвердженого фінансового плану підприємства здійснює Галицька районна рада.
11. Звіт про виконання фінансового плану підприємства в паперовому та електронному вигляді за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку, підприємство подає Галицькій районній раді щокварталу в строки, установлені для подання фінансової звітності, разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності підприємства із зазначенням значних відхилень фактичних показників від планових.
Звіт про виконання фінансового плану підприємства за IV квартал подається разом із звітом про виконання фінансового плану підприємства за рік.
Показники виконання фінансового плану підприємства подаються:
за IV квартал та рік - до 31 березня року, що настає за звітним періодом;
за І, ІІ та ІІІ квартали - до 31 травня, 31 серпня та 30 листопада року, що настає за звітним періодом.
12. Звіт про виконання фінансового плану підприємства попередньо розглядається на засіданні постійних комісій районної ради з подальшим затвердженням на сесії.
13. Затверджений фінансовий план та звіти про виконання фінансового плану опубліковуються на офіційному веб - сайті Галицької районної ради.