ПРОЄКТ

УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
сорокова сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

від 06.03.2020
м. Галич

 

Про організацію харчування учнів
закладів загальної середньої освіти
та вихованців закладів дошкільної
освіти Галицького району у 2020 році

 

Відповідно до ст.32, 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.25 Закону України «Про освіту», ст. 21,22 Закону України «Про загальну середню освіту», ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту»,ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства», постанов Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591«Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», від 20.08.2014 року № 413 «Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення», від 19.06.2002 року № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», від 02.02.2011 року № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операцій з надання яких звільняються від обкладання податком на додану вартість», на виконання спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», наказу Міністерства аграрної політики від 01.10.2012 № 590 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)», постанови Міністерства охорони здоров’я України та Державного санітарного лікаря України № 28 від 02.03.2004 «Про заходи щодо забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя учнів загальноосвітніх навчальних закладів», Закону України прийнятого Верховною Радою 24.12.2015 року № 911-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»,п.6 Закону України «Про внесення змін та визначення такими, що втратили чинність, до деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 року № 76-VIII, Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 року № 1768-III, п. 19 ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», з метою забезпечення повноцінного харчування учнів закладів загальної середньої та дошкільної освіти району районна рада вирішила:
1. Відділу освіти (І.Матейко), керівникам установ освіти:
1.1. Організувати безкоштовне харчування за рахунок коштів районного бюджету дітей пільгових категорій закладів загальної середньої освіти, а саме: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, учнів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».
1.2. Організувати безкоштовне харчування за рахунок коштів районного бюджету дітей пільгових категорій закладів дошкільної освіти, а саме: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям", дітей, із сімей, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищує рівня забезпечення прожиткового мінімуму.
1.3. Організувати безкоштовне харчування за рахунок коштів районного бюджету дітей-інвалідів закладів загальної середньої освіти та дітей, які прибули з АР Криму та південно-східних областей України, дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, учасниками бойових дій або загинули під час виконання службових обов’язків у зоні проведення АТО, закладів загальної середньої та дошкільної освіти.
1.4. На підставі рішень сесій міської, сільських рад організувати харчування учнів, не включених в перелік категорій дітей, визначених підпунктами 1.1.-1.3. пункту 1 даного рішення, за кошти надані даними радами.
1.5. На підставі рішень протоколів батьківських зборів організовувати харчування для учнів, не включених в перелік категорій дітей, визначених підпунктами 1.1.-1.3 пункту 1 даного рішення за кошти батьків.
2. Відділу освіти районної державної адміністрації (І.Матейко):
2.1. Встановити у 2020 році вартість гарячого харчування для учнів категорій, включених в перелік підпунктів 1.1 та 1.3 пункту 1 даного рішення, які навчаються в закладах загальної середньої освіти району, у розмірі 18.00 грн.
2.2. Встановити у 2020 році вартість харчування вихованців закладів дошкільної освіти до 35грн. в день, та встановити батьківську плату за їх харчування в розмірі 60% - у місті, 40%- у селі, а саме:
- віком від 3-х років при режимі роботи 10,5 годин-35 грн., з них батьківську плату в місті -21 грн., в селі-14грн.
- віком до 3-х років при режимі роботи 10,5 годин-31 грн., з них батьківську плату в місті-18,60 грн., в селі-12,40 грн.
При режимі роботи 6,5 годин-25 грн., з них батьківська плата -10 грн.
2.3. Встановити батьківську плату за харчування дітей з багатодітних сімей у закладах дошкільної освіти в розмірі 50%.
2.4. Встановити батьківську плату за харчування дітей закладів дошкільної освіти, не включених в перелік категорій, визначених підпунктами 1.2. та 1.3 пункту 1 даного рішення, в розмірі 60% - у місті, 40% - у селі.
3. Керівникам закладів загальної середньої та дошкільної освіти району:
3.1.Забезпечити виконання вимог нормативно-правових документів з питань організації харчування учнів та дотримання санітарно-гігієнічних норм.
3.2.Тримати на постійному контролі оформлення документів, що підтверджують право на одержання безкоштовного харчування, згідно вимог чинного законодавства.
4. Вважати таким, що втратило чинність рішення двадцять восьмої сесії районної ради сьомого скликання від 21.12.2018 «Про організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів дошкільної освіти Галицького району в 2019 році».
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної ради Л.Гордійчук та постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, спорту, національного та духовного відродження (О.Ріжко).

 

Голова районної ради                                         Павло Андрусяк