УКРАЇНА

ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

четверта (позачергова) сесія районної ради 

сьомого скликання 

РІШЕННЯ

від 19.04.2016 

м. Галич

 

 

Про реформування друкованого
засобу масової інформації
та редакції газети «Галицьке слово»

 

Керуючись ч. 2 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 3 ст. 4, ч.1 ст.9, ст.12 Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації”, ст.ст. 8, 20, 21, Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, Цивільним та Господарським Кодексами України, на підставі пропозиції трудового колективу комунального підприємства газети «Галицьке слово» щодо способу реформування, відповідно до ст. 9.1., 9.2. Статуту газети «Галицьке слово» (нова редакція) та висновків постійних комісій районної ради з питань соціально-економічного розвитку, дорожнього господарства, підприємництва, туризму, розвитку малого та середнього бізнесу і з питань освіти, культури, спорту, національного та духовного відродження, районна рада вирішила:

1. Визначити спосіб реформування друкованого засобу масової інформації газети «Галицьке слово» комунального підприємства «Редакція газети «Галицьке слово» шляхом виходу Галицької районної ради із складу її співзасновників із перетворенням редакції членами трудового колективу у суб'єкт господарювання із збереженням назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації.

2. Після включення редакції газети «Галицьке слово до переліку друкованих засобів масової інформації та редакцій, що підлягають реформуванню, розпочати її перетворення, для чого укласти договір з редакцією газети «Галицьке слово» про вихід Галицької районної ради зі складу співзасновників газети та зміну її співвласників з умовою із збереженням назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації.

3. Доручити голові районної ради П.Андрусяку делегувати представників районної ради у склад спільної з представниками Галицької міської ради та колективу газети комісії з перетворення комунального підприємства «Редакція газети «Галицьке слово» у складі 5-ти чоловік.

4. Майно, яке на момент набуття чинності Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» перебувало на балансі газети редакції «Галицьке слово», передати безоплатно у власність газети «Галицьке слово» за умови подальшого функціонування цього друкованого засобу масової інформації із збереженням назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації.

5. Комісії з перетворенням комунального підприємства «Редакція газети «Галицьке слово»:

5.1. Після включення редакції до переліку друкованих засобів масової інформації та редакцій, що підлягають реформуванню на першому етапі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, провести процедуру реорганізації шляхом перетворення редакції з дотриманням вимог законодавства України.

5.2. У встановлений строк з дня прийняття рішення повідомити державного реєстратора про реорганізацію юридичної особи шляхом її перетворення та в подальшому подати в установленому законодавством порядку необхідні документи для внесення до єдиного державного реєстру відповідних записів.

Встановити, що строк для заявлення кредиторських вимог становить два місяці з дня прийняття цього рішення.

5.3. Після державної реєстрації та внесення до єдиного державного реєстру відповідних записів про перетворення редакції подати заяву про перереєстрацію друкованого засобу масової інформації в порядку, визначеному Законом України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні".

5.4. Після державної реєстрації та внесення до єдиного державного реєстру відповідних записів про перетворення редакції укласти договір на висвітлення діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у друкованому засобі масової інформації газеті «Галицьке слово».

5.5. Підготувати інформацію про:

• засновників (співзасновників) друкованих засобів масової інформації та редакцій;
• приміщення, в яких розташовані редакції;
• перелік майна, що перебуває на балансі редакції;
• джерела фінансування редакцій;
• кредиторську та дебіторську заборгованість;
• рішення засновників (співзасновників) стосовно способу реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій.

6. Дане рішення надіслати центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах (Державному комітету телебачення і радіомовлення України) для внесення до Зведеного переліку об'єктів реформування, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової інформації (Міністерству юстиції України) та трудовому колективу редакції.

7. Опублікувати дане рішення у місячний термін з дня його прийняття у газеті «Галицьке слово».

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, дорожнього господарства, підприємництва, туризму, розвитку малого та середнього бізнесу (М.Коржак), з питань освіти, культури, спорту, національного та духовного відродження (О.Ріжко) та заступника голови районної ради Л.Гордійчук.

 

Голова районної ради                      Павло Андрусяк