УКРАЇНА

ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

четверта (позачергова) сесія районної ради 

сьомого скликання 

РІШЕННЯ

від 19.04. 2016 

м. Галич

 

Про внесення змін до рішення другої
сесії районної ради «Про внесення змін
до районного бюджету на 2016 рік»
від 15.01.2016 р.

Районна рада вирішила:

Внести зміни до рішення другої сесії районної ради (третє пленарне засідання) від 15.01.2016 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2016рік», виклавши його в наступній редакції:

1. Визначити на 2016 рік:

- доходи районного бюджету у сумі 229779,962 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 227845,780 тис. грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 1934,182 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 195,0 тис. грн. згідно з додатком 1 цього рішення;

- видатки районного бюджету у сумі 229749,962 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 227815,780 тис. грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 1934,182 тис. грн. згідно з додатком 2 та 3 до цього рішення;

-повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету в сумі 35,0 тис. грн. згідно з додатком 5 до цього рішення;

- надання кредитів з районного бюджету у сумі 65,0 тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду районного бюджету— 30,0 тис.грн., спеціального фонду районного бюджету 35,0 тис.грн. згідно з додатком 5 цього рішення;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2016 рік, у тому числі по загальному фонду 227815,780 тис. грн. та спеціальному фонду 1934,182 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 25,0 тис. гривень.

4. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення:

іншої субвенції із загального фонду районного бюджету:

- на фінансування переможців обласних конкурсів проектів та програм розвитку самоврядування в сумі 275,0 тис. грн;

- Бурштинському міському бюджету — 150,0 тис.грн.

медичної субвенції із загального фонду районного бюджету Бурштинському міському бюджету для медичного обслуговування Бурштинською міською лікарнею населення, що проживає в селах району, прилеглих до м. Бурштина – 1000,0 тис. грн.

іншої субвенції із спеціального фонду районного бюджету:

- на фінансування переможців обласних конкурсів проектів та програм розвитку місцевого самоврядування – 195,0 тис. грн.

5. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду районного бюджету на 2016 рік на: 

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

заходи пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду районного бюджету.

6. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

7. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2016 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також трансферти, що надаються з Державного бюджету України районному бюджету та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів: 

інші субвенції з обласного бюджету — 433,5 тис.грн., з них на:

— додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА— 120,0 тис.грн.

— поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій та інвалідів війни — 15,9 тис.грн.;

— пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи — 22,6 тис.грн.;

— виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки — 275,0 тис.грн.

інші субвенції з Бурштинського міського бюджету — 734,280 тис.грн., з них для:

— забезпечення повноцінного функціонування ЦСПРДД «Довір’я»— 200,0 тис.грн.

— організації професійного навчання у Бурштинському МВНК учнів міста Бурштина — 504,280 тис.грн;

— придбання паливо-мастильних матеріалів для перевезення учнів із прилеглих сіл до навчальних закладів міста Бурштина — 30,0 тис.грн.

Установити, що частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань (засновником яких є районна рада), що вилучається до бюджету, зараховується до районного бюджету в розмірі 15 відсотків за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2016 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів:

інші субвенції з обласного бюджету на виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки — 195,0 тис.грн. 

Джерелами формування у частині фінансування є кошти, які передаються з іншої частини бюджету.

Джерелами формування у частині кредитування є повернення кредитів наданих на будівництво (реконструкцію) житла для молодих сімей та одиноких громадян, а також відсотків за користування ними, індивідуальним сільським забудовникам та для підтримки малого і середнього підприємництва.

9. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних ) програм на загальну суму 1532,0 тис. грн.. (додаток 6).

10. Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2016 рік в сумі 200 тис. грн. 

11. Надати право районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (Н.Бабак) у міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків районного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій між місцевими бюджетами з подальшим затвердженням на сесії районної ради.

12. Надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації (І.Мацькевич) за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (Н.Бабак) при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування районного бюджету з подальшим затвердженням на сесії районної ради.

13. Надати пільги учасникам бойових дій ОУН-УПА, інвалідам по зору І-ІІ групи, дітям-інвалідам по зору:

— 50 відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах встановлених державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування відповідно до постанови КМУ від 06.08.2014 року №409;

— 50 відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами), твердим паливом в межах встановлених державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування відповідно до постанови КМУ від 06.08.2014 року № 409;

— 50 відсоткова знижка абонементної плати за користування телефоном.

14. Надати пільги реабілітованим громадянам згідно статті 3 Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" на житлово-комунальні послуги в розмірі 25 відсотків та тверде паливо в розмірі 50 відсотків в межах встановлених державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування відповідно до постанови КМУ від 06.08.2014 року №409.

15. Надати пільги учасникам АТО та членам їх сімей , а також сім’ям загиблих учасників АТО до встановлення статусу, який дає право на пільги, що фінансуються з державного бюджету:

— 50 відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах встановлених державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування;

— 50 відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах встановлених державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування;

— 50 відсоткова знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

До членів сім’ї пільговика належать: дружина (чоловік), неповнолітні діти (до 18 років), неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства І та ІІ групи, або інвалідами І групи, непрацездатні батьки, особа, яка знаходиться під опікою та піклуванням.

16. Надати пільги на житлово-комунальні послуги сім’ям військовослужбовців, які загинули в Афганістані в розмірі 100 відсотків знижки в межах норм передбачених законодавством.

17. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позик на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

18. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (Н. Бабак) та заступника голови районної ради Л. Гордійчук.

 

Голова районної ради                      Павло Андрусяк