УКРАЇНА

ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
сорокова сесія районної ради
сьомого скликання
РІШЕННЯ


від 06.03.2020

м.Галич

Про затвердження Положення про тарифи на платні медичні послуги в комунальному некомерційному підприємстві «Галицька лікарня» Галицької районної ради  Івано-Франківської області

Розглянувши лист тимчасово виконуючого обов’язки генерального директора комунального некомерційного підприємства «Галицька лікарня» Галицької районної ради Івано-Франківської області від 04.03.2020 №120, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти», районна рада вирішила:

 1. Затвердити Положення про тарифи на платні медичні послуги в комунальному некомерційному підприємстві «Галицька лікарня» Галицької районної ради Івано-Франківської області (додається).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної ради Л.Гордійчук та постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, праці та соціального захисту (О.Тарасевич ).

Голова районної ради                                                           Павло Андрусяк

 

   

      

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сорокової сесії районної ради сьомого  скликання від 06.03.2020 

 

Положення

про тарифи на платні медичні послуги в
комунальному некомерційному підприємстві «Галицька лікарня»
Галицької районної ради Івано-Франківської області

 1. Дане положення розроблено у відповідності до приписів Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996р. №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» з урахуванням положень Концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я України, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 року № 1013-р.
 2. Розрахунок собівартості платних медичних послуг здійснюється Підприємством за принципом класифікації витрат та розрахунку фактичної собівартості, визначеним у «Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»», що затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. №318.
 3. Кошти за платні медичні послуги зараховуються на спеціальні рахунки Підприємства і використовуються виключно для забезпечення потреб такого Підприємства та здійснення статутної діяльності.
 4. Тарифи на платні медичні послуги, що надаються населенню в Підприємствах, розраховуються індивідуально за кожним видом медичної послуги на основі обґрунтованих видатків Підприємства з урахуванням граничного рівня рентабельності.
 5. Обсяг платних медичних послуг, які не входять до програми гарантій медичного обслуговування населення, визначених законодавством України, може становити не більше 20% від обсягу всіх наданих послуг.
 6. Повна планова собівартість визначається із застосуванням нормативно-витратного методу на підставі державних і галузевих норм використання матеріальних ресурсів, норм часу, норм оплати праці, цін на медикаменти, витратні матеріали та вироби медичного призначення, витрат, пов’язаних з управлінням і обслуговуванням Підприємства, тощо.
 7. Вартість медичної послуги складається з собівартості, податку на додану вартість за ставками чинного законодавства на послуги в галузі охорони здоров’я та граничний рівень рентабельності. Граничний рівень рентабельності платних медичних послуг становить 20%.
 8. Підприємство реєструється платником ПДВ у визначеному законодавством порядку.
 9. Тарифи на платні медичні послуги затверджуються рішенням Галицької районної ради Івано-Франківської області.
 10. Розрахунки тарифів на платні медичні послуги проводяться з урахуванням фактичних видатків Підприємства один раз на рік.
 11. Відповідальність за належне застосування тарифів на платні медичні послуги несе керівник комунального некомерційного підприємства «Галицька лікарня» Галицької районної ради Івано-Франківської області.

 

Прейскурант