УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
сорок третьої сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

від 10.07.2020
м. Галич

 

Про приведення посадових окладів
у відповідність згідно з законодавством
України

 

З метою підвищення ефективності виконання завдань, функцій та повноважень, покладених на виконавчий апарат районної ради, відповідно до пункту 4 частини першої статті 43, пункту 3 частини шостої статті 55, статті 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінетів Міністрів України від 09 березня 2006р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 441 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006р. № 268», враховуючи рекомендації президії районної ради, районна рада вирішила:
1. Затвердити схему посадових окладів керівних працівників і спеціалістів виконавчого апарату Галицької районної ради відповідно до додатку 49 до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 р.№268 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 441) згідно з додатком.
2. Начальнику відділу обліку і звітності, головному бухгалтеру районної ради Т.Довган привести посадові оклади керівних працівників і спеціалістів виконавчого апарату Галицької районної ради у відповідність з даним рішенням.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань законності, правопорядку, депутатської етики, регламенту та адміністративно-територіального устрою (Р.Бендяк).

 

Голова районної ради                           Павло Андрусяк 

Додаток

 

                                Проєкт
УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
сорок третя сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ


від 10.07.2020
м. Галич

Про звернення депутатів
Галицької районної ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада вирішила:
1. Схвалити звернення депутатів Галицької районної ради Івано-Франківської області до Президента України, Прем’єр - міністра України, Івано-Франківської обласної державної адміністрації (додається).
2. Рішення та текст звернення надіслати Президенту України В.Зеленському, Прем’єр-міністру України Д.Шмигалю, голові Івано-Франківської обласної державної адміністрації В.Федоріву .
3. Дане рішення оприлюднити на офіційному сайті Галицької районної ради.

Голова районної                                 ради Павло АндрусякДодаток
до рішення сорок третьої сесії
районної ради сьомого скликання
від 10.07.2020

Президенту України
В.Зеленському

Прем’єр - міністру України Д.Шмигалю

Голові Івано-Франківської обласної державної адміністрації
В.Федоріву

                                     ЗВЕРНЕННЯ

У червні 2020 року в Галицькому районі Івано-Франківської області виникли руйнівні повені, які спричинили значні збитки населенню району, а саме: у 20 населених пунктах району підтоплено 1473 домогосподарств та житлових будинків, 1180 підвалів житлових будинків, 1253 присадибних ділянок. Із зони підтоплення було евакуйовано 256 осіб, з них 46 дітей.
Місцева влада приступила до ліквідації наслідків стихії та оцінювання збитків, зокрема збитків завданих населенню. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02 липня 2020 р. № 811-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла в червні 2020 року» виділено кошти для надання допомоги сім’ям житлові будинки, яких пошкодженні, а також підлягають капітальному ремонту. Однак відповідно до існуючих документів, зокрема Методичних рекомендацій щодо використання коштів державного бюджету для виплати матеріальної допомоги населенню, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року, при визначенні потерпілих до уваги беруться виключно житлові приміщення.
Разом з тим, великої шкоди в Галицькому районі завдала повінь населенню, в яких вода була на подвір’ях, присадибних ділянках, в підвалах, що призвело до руйнування житлових будівель. Виплата цій категорії населення матеріальної грошової допомоги не передбачена.
Просимо Вас розглянути можливість внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 липня 2020 р. № 811-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла в червні 2020 року» в частині виплати матеріальної грошової допомоги сім’ям, постраждалим від затоплення домогосподарств, присадибних ділянок та підвалів житлових будинків.


Схвалено на сорок третій сесії
Галицької районної ради
сьомого скликання
10.07.2020

 

                               

 УКРАЇНА

ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
сорок третя сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

від 10.07.2020
м. Галич

Про продовження договорів оренди
комунального майна без проведення аукціону

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 03 жовтня 2019 року № 157-IX (далі – Закон), Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 р. № 483 (далі – Порядок), розглянувши лист Галицької районної державної адміністрації від 04.06.2020 №209/01-19/007 (вхідний номер 560/01-28/03 від 04.06.2020) щодо продовження договорів оренди комунального майна, враховуючи рекомендації спільного засідання постійних комісій районної ради (протокол від 09.07.2020), районна рада вирішила:
1. Продовжити договори оренди комунального майна без проведення аукціону, укладені із Галицькою районною державною адміністрацією, згідно додатку до цього рішення.
2. Договори, що продовжуються згідно пункту 1 цього рішення, продовжити на той самий строк, на тих самих умовах, на яких були укладені договори оренди, що продовжуються, з урахуванням вимог Закону та Порядку.
3. Укласти додаткові угоди про продовження договорів оренди комунального майна та про відшкодування вартості комунальних послуг та витрат балансоутримувача на утримання комунального майна.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань законності, правопорядку, депутатської етики, регламенту та адміністративно-територіального устрою (Р.Бендяк).

Голова районної ради                                 Павло Андрусяк

Додаток

  УКРАЇНА

ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
сорок третя сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

від 10.07.2020
м. Галич

Про деякі питання оренди майна
спільної власності територіальних
громад сіл, міста Галицького району

 

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України від 03 жовтня 2019 р. №157-IX «Про оренду державного та комунального майна», постанови Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 р. №483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», з метою врегулювання питань, що стосуються передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, міста Галицького району, враховуючи рекомендації спільного засідання постійних комісій районної ради (протокол від 09.07.2020), районна рада вирішила:
1. Орендодавцям, балансоутримувачам, уповноваженим органам управління майна спільної власності територіальних громад сіл, міста Галицького району у сфері відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, міста району, керуватись вимогами Закону України від 03 жовтня 2019 р. №157-IX «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 р. № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна» (далі – Постанова).
2. Опублікувати до 29 липня 2020 року на офіційному веб-сайті районної ради, а також у друкованому засобі масової інформації газеті «Галицьке слово» інформацію про об’єкти Переліку нерухомого майна спільної комунальної власності територіальних громад сіл, міста Галицького району, що може бути передано в оренду у 2020 році (далі – Перелік), затвердженого рішенням тридцять восьмої сесії районної ради сьомого скликання від 20.12.2019 (за виключенням площі тих об’єктів, які до набрання чинності Законом передані в оренду).
Об’єкти оренди Переліку згідно Закону вважаються такими, щодо яких прийнято рішення про включення їх до Переліку першого типу.
3. Суб’єктам орендних відносин до початку роботи електронної торгової системи Порядок передачі в оренду державного та комунального майна, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 483 (далі – Порядок), у частині внесення (включення) та оприлюднення інформації в електронній торговій системі, надсилання інформації про потенційний об’єкт оренди, подання заяв, у тому числі заяв на оренду, в електронній торговій системі, оприлюднення в електронній торговій системі Переліків, договорів оренди, укладених без проведення аукціону, змін і доповнень до договорів оренди, що передбачені статтями 5, 6, 11, 14, частиною восьмою статті 15, частиною шостою статті 16 Закону (в частині роботи електронної торгової системи), застосовувати у такий спосіб:
шляхом оприлюднення на офіційних веб-сайтах орендодавців;
шляхом внесення, подання, надсилання в паперовій або в електронній формі (без використання електронної торгової системи).
4. Визначити Галицьку районну раду орендодавцем щодо єдиних майнових комплексів, нерухомого майна і споруд, майна, що не увійшло до статутного капіталу, яке перебуває у комунальній власності; нерухомого майна, яке знаходиться в неї на балансі; нерухомого майна балансоутримувачів, щодо якого вони не можуть виступати орендодавцями у зв’язку із перевищенням загальної площі 400 кв.м на одного балансоутримувача, в межах якої вони є орендодавцями.
5. Встановити, що на пленарних засіданнях сесій Галицької районної ради приймаються:
- рішення про намір передачі майна в оренду або рішення про відмову у включенні об’єкта до відповідного Переліку в разі наявності однієї з підстав, передбачених статтею 7 Закону, - у випадках, визначених пунктом 4 цього рішення;
- погодження рішення балансоутримувача про намір передачі майна в оренду (надання згоди на розпорядження майном балансоутримувача) або відмова у такому погодженні;
- рішення про доцільність передачі майна в оренду, яке є погодженням районної ради рішення балансоутримувача про намір передачі майна в оренду;
- рішення про включення до Переліку єдиних майнових комплексів комунальних підприємств;
- рішення про включення або про відмову у включенні чи недоцільність включення об’єктів комунальної власності до Переліку другого типу (крім випадків надання в оренду приміщень для розміщення громадських приймалень народних депутатів України і депутатів місцевих рад, комунальних закладів і установ, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету, приміщень для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо приміщень, які надаються суб’єктам виборчого процесу для проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії);
- затвердження додаткових умов оренди (у разі наявності) об’єкта, включеного до Переліку другого типу (у випадку, коли рішення про включення об’єкта оренди до такого Переліку приймається на сесії районної ради);
- затвердження умов оренди єдиного майнового комплексу комунального підприємства;
- рішення про використання майна за конкретним цільовим призначенням;
- рішення про скасування або зміну рішення про включення об’єкта оренди до Переліку відповідного типу, що тягне за собою необхідність відміни аукціону;
- рішення про продовження договору оренди комунального майна без проведення аукціону та рішення про відмову у продовженні договору оренди комунального майна, - у випадках, визначених пунктом 4 цього рішення;
- рішення про оголошення аукціону, за результатами якого чинний договір оренди може бути продовжений з існуючим орендарем або укладений з новим орендарем, або про відмову у продовженні договору з підстав, передбачених статтею 19 Закону;
- рішення про погодження або відмову у погодженні орендодавцю (окрім випадку, коли орендодавцем майна виступає районна рада як балансоутримувач) на внесення змін до договору оренди в разі, коли орендодавцем виступає балансоутримувач щодо майна, загальна площа якого не перевищує 400 кв.м і необхідність такого погодження випливає з вимог законодавства, статуту або положення балансоутримувача.
Районна рада може розглядати і вирішувати на пленарних засіданнях й інші питання, що стосуються передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, міста Галицького району, віднесені до їх відання Законом і Порядком.
6. Уповноважити голову районної ради П.Андрусяка, у випадках, визначених пунктом 4 цього рішення, на підставі рекомендацій постійної комісії районної ради з питань законності, правопорядку, депутатської етики, регламенту та адміністративно-територіального устрою шляхом видання розпоряджень вирішувати питання, що стосуються передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, міста району:
- про включення об’єктів до Переліку першого типу або про відмову у включенні об’єктів до Переліку першого типу з підстав, передбачених статтею 7 Закону;
- про розробку та затвердження умов оренди майна, додаткових умов оренди майна (в разі наявності);
- про надання згоди на укладення майбутнім орендарем договору суборенди;
- про виправлення технічних помилок (описок) в оголошенні про передачу майна в оренду, оприлюдненому в електронній торговій системі, протягом двох робочих днів з моменту здійснення такого оприлюднення в електронній торговій системі;
- про оголошення електронного аукціону щодо об’єкта оренди з Переліку першого типу;
- про виключення майна з Переліку першого типу;
- про відміну електронного аукціону;
- про затвердження протоколу про результати електронного аукціону;
- про відмову у затвердженні протоколу про результати електронного аукціону або про відмову від укладення договору оренди;
- про укладення договору оренди або про відмову в передачі в оренду відповідного об’єкта оренди;
- про задоволення заяви або про відмову у задоволенні заяви щодо внесення змін до договору оренди;
- про надання згоди на здійснення поточного та/або капітального ремонту за рахунок орендаря або про відмову у наданні згоди на здійснення такого ремонту;
- про надання згоди на здійснення ремонту, який дає право на зарахування витрат орендаря в рахунок орендної плати або про відмову у наданні згоди на здійснення такого ремонту;
- про зарахування витрат орендаря, здійснених на проведення капітального ремонту.
- інші питання, які випливають з вимог Закону і Порядку.
7. Уповноважити юридичний відділ виконавчого апарату районної ради:
- подавати, розглядати, перевіряти будь-які заяви та додані до них документи, що стосуються орендних відносин;
- вносити (включати) та оприлюднювати на офіційному веб-сайті районної ради та/чи в електронній торговій системі будь-яку необхідну інформацію, оголошення щодо процедури передачі майна в оренду, суборенду, інформаційне повідомлення про передачу об’єкта оренди без проведення аукціону, Переліки відповідного типу, умови та додаткові умови (у разі наявності) оренди майна, договори оренди, укладені за результатами проведення електронного аукціону та договори оренди, укладені без проведення аукціону, договори суборенди, зміни і доповнення до договорів оренди та інше;
- надсилати (вносити) інформацію про потенційний об’єкт оренди, вносити зміни або запропонувати балансоутримувачу внести зміни до інформації про об’єкт оренди, якщо інформацію про об’єкт оренди розкрито у неповному обсязі або суперечливо;
- до моменту появи автоматичної технічної можливості в електронній торговій системі здійснювати оголошення аукціонів у порядку, визначеному Законом і Порядком;
- перевіряти заяву на участь в електронному аукціоні, подану шляхом заповнення електронної форми, електронні копії та в разі потреби оригінали доданих документів переможця електронного аукціону щодо відповідності вимогам Закону;
- надавати згідно Порядку відповіді на запитання щодо лота, надіслані потенційними орендарями та доступ учасникам аукціону до документів, що стосуються лота;
- складати та завантажувати відповідні акти у разі відмови переможця електронного аукціону від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору оренди чи не підписання такого протоколу або договору у встановлені строки;
- спільно з відділом обліку і звітності виконавчого апарату районної ради та постійною комісією районної ради з питань законності, правопорядку, депутатської етики, регламенту та адміністративно-територіального устрою розраховувати, на підставі даних, викладених в поданих документах, бали потенційних орендарів за кожним із критеріїв оцінки, передбачених додатком 2 до Порядку;
- здійснювати всі інші дії, необхідні для виконання положень Закону та Порядку.
8. Вважати такими, що втратили чинність:
- рішення вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 08.12.2017 «Про затвердження Положення про оренду об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, міста Галицького району у новій редакції»;
- рішення вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 08.12.2017 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, міста
Галицького району».
9. Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-cайті районної ради.
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань законності, правопорядку, депутатської етики, регламенту та адміністративно-територіального устрою (Р.Бендяк).

 

Голова районної ради                        Павло Андрусяк 

 

 

                          
УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
сорок третя сесія районної ради
сьомого скликання
РІШЕННЯ


від 10.07.2020

м.Галич

Про затвердження фінансового плану
комунального некомерційного
підприємства «Галицька лікарня» Галицької районної ради
Івано-Франківської області
на 9 місяців 2020 року

 

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Галицької районної ради Івано-Франківської області, затвердженого рішенням тридцять сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 13.12.2019, враховуючи рекомендації спільного засідання постійних комісій районної ради (протокол від 09.07.2020), районна рада вирішила:

 1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Галицька лікарня» Галицької районної ради Івано-Франківської області на 9 місяців 2020 року (додається).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій  (Н. Бабак).

Голова районної ради                           Павло Андрусяк

Фінплан 

                            
УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
сорок третя сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ


               від 10.07.2020
               м. Галич

Про звернення депутатів
Галицької районної ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада вирішила:
1. Схвалити звернення депутатів Галицької районної ради Івано-Франківської області до Президента України, Прем’єр - міністра України, народного депутата України, Івано-Франківської обласної державної адміністрації щодо відміни співфінансування видатків на реалізацію проектів будівництва комунальних закладів охорони здоров’я у сільській місцевості відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 983 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості» (додається).
2. Рішення та текст звернення надіслати Президенту України В.Зеленському, Прем’єр-міністру України Д.Шмигалю, народному депутату України І.Фрісу, голові Івано-Франківської обласної державної адміністрації В.Федоріву .
3. Дане рішення оприлюднити на офіційному веб-сайті Галицької районної ради.

 


Голова районної ради                      Павло АндрусякДодаток
до рішення сорок третьої
сесії районної ради
сьомого скликання
від 10.07.2020

Президенту України
В.Зеленському

Прем’єр - міністру України Д.Шмигалю

Народному депутату України
І.Фрісу

Голові Івано-Франківської обласної державної адміністрації
В.Федоріву

                                                  Звернення

У червні 2020 року на території Галицького району через інтенсивні грозові дощі внаслідок різкого підняття рівня води місцевих річок, стався паводок, який завдав значних пошкоджень інфраструктурі населених пунктів району зокрема, будівель закладів соціально-культурної сфери, доріг, мостів та берегоукріплювальних споруд.
Для відновлення даних об’єктів виникла потреба витрат значних коштів, в тому числі і коштів місцевих бюджетів району.
Разом з тим, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 6 грудня 2017 р. № 983 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості», проекти, що реалізуються за рахунок даної субвенції, підлягають співфінансуванню з місцевих бюджетів на рівні не менше ніж 10 відсотків їх вартості, для місцевого бюджету району це складає 1,74 млн.грн.
У зв’язку із вищенаведеним, ми, депутати Галицької районної ради, просимо не застосовувати вимогу щодо співфінансування видатків на реалізацію проектів будівництва комунальних закладів охорони здоров’я у сільській місцевості, а саме:
- нове будівництво амбулаторій монопрактики сімейної медицини в селах Дубівці, Дем'янів,  Старий Мартинів Галицького району Івано-Франківської області.

Звернення прийнято на сорок

третій сесії Галицької районної ради

сьомого скликання 10 .07. 2020 

 

   УКРАЇНА

ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
сорок третя сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

від 10.07.2020
м. Галич

Про надання КНП «Галицька лікарня»
Галицької районної ради Івано-Франківської
області згоди на передачу майна в оренду

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  відповідно до статті 6 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 03 жовтня 2019 року № 157-IX (далі – Закон), пункту 20 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 р.  № 483 (далі – Порядок), підпункту 7.3.8. пункту 7.3. розділу 7 «Управління підприємством та громадський контроль за його діяльністю» Статуту комунального некомерційного підприємства «Галицька лікарня» Галицької районної ради Івано-Франківської області, затвердженого рішенням тридцять сьомої (позачергової) сесії районної ради сьомого скликання від 13.12.2019, розглянувши лист комунального некомерційного підприємства «Галицька лікарня» Галицької районної ради Івано-Франківської області від 06.07.2020   № 366 (вхідний номер 653/01-28/07 від 06.07.2020), враховуючи рекомендації спільного засідання постійних комісій районної ради (протокол від 09.07.2020), районна рада вирішила:

 1. Надати згоду балансоутримувачу КНП «Галицька лікарня» Галицької районної ради Івано-Франківської області на передачу в оренду нежитлових приміщень Галицької центральної районної лікарні (Літер.А) поліклінічного корпусу, що знаходяться за адресою: Івано-Франківська область, м.Галич, вул.Н.Вівчаренко, 36, а саме:

1.1. кабінет №102 (III поверх) площею 16,4 кв.м;

1.2. кабінет №103 (III поверх) площею 15,6 кв.м;

  1.3. лабораторія №116 та №117 (III поверх) загальною площею 14,1 кв.м.

 1. Майно, вказане в пункті 1 цього рішення, використовувати за конкретним цільовим призначенням – для провадження приватної медичної практики.
 2. Надіслати дане рішення балансоутримувачу КНП «Галицька лікарня» Галицької районної ради Івано-Франківської області.
 3. Балансоутримувачу КНП «Галицька лікарня» Галицької районної ради Івано-Франківської області здійснити всі необхідні дії, передбачені Законом та Порядком, що стосуються подальшої процедури передачі в оренду майна, вказаного в пункті 1 цього рішення.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань законності, правопорядку, депутатської етики, регламенту та адміністративно-територіального устрою (Р.Бендяк).

 

Голова районної ради                                             Павло Андрусяк 

 

УКРАЇНА

ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
сорок третя сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

від 10.07.2020
м. Галич

Про доцільність передачі майна (нежитлове
приміщення центральної районної лікарні
 котельні) в оренду

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  відповідно до статті 6 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 03 жовтня 2019 року № 157-IX (далі – Закон), пункту 22 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 р.   № 483 (далі – Порядок), беручи до уваги лист комунального некомерційного підприємства «Галицька лікарня» Галицької районної ради Івано-Франківської області від 15.06.2020 № 331 (вхідний номер 594/01-22/07 від 15.06.2020), враховуючи рекомендації спільного засідання постійних комісій районної ради (протокол від 09.07.2020), районна рада вирішила:

 1. Визначити за доцільне передати в оренду нежитлове приміщення центральної районної лікарні (Літер.К) котельню (електрощитові №1 площею 3,9 кв.м, тамбур №2 площею 2,2 кв.м, котельня №3 площею 99,8 кв.м, операторна №4 площею 6,4 кв.м, душова №5 площею 1,7 кв.м, санвузол №6 площею 1,6 кв.м, санвузол №7 площею 1,3 кв.м, комора №8 площею 5,6 кв.м, котельня №9 площею 105,5 кв.м, операторна №10 площею 20,6 кв.м, складське приміщення №11 площею 57,4 кв.м, тамбур №12 площею 1,5 кв.м) загальною площею 307,5 кв.м, що знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, м.Галич, вул.Н.Вівчаренко, 36.
 2. Майно, вказане в пункті 1 цього рішення, використовувати за конкретним цільовим призначенням – котельня.
 3. Вважати дане рішення погодженням уповноваженого органу управління Галицької районної ради рішення балансоутримувача про намір передачі майна в оренду.
 4. Балансоутримувачу КНП «Галицька лікарня» Галицької районної ради Івано-Франківської області здійснити всі необхідні дії, передбачені Законом та Порядком, що стосуються подальшої процедури передачі в оренду майна, вказаного в пункті 1 цього рішення.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань законності, правопорядку, депутатської етики, регламенту та адміністративно-територіального устрою (Р.Бендяк).

 

Голова районної ради                                       Павло Андрусяк

 УКРАЇНА

ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
сорок третя сесія районної ради
сьомого скликання
РІШЕННЯ

 

від 10.07.2020

м.Галич

Про призначення директора
Галицької музичної школи

 

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 26 Закону України «Про освіту», статті 23 Закону України «Про позашкільну освіту». Наказом Міністерства культури України від 09.08.2018року №686 «Про затвердження Положення про мистецьку школу», статуту Галицької музичної школи (нова редакція), затвердженого рішенням дев’ятої сесії районної ради сьомого скликання від 16.12.2016, розглянувши лист Галицької районної державної адміністрації від 06.07.2020   № 249/01-19/007, щодо погодження призначення на посаду директора Галицької дитячої музичної школи, враховуючи рекомендації спільного засідання постійних комісій районної ради ( протокол від 09.07.2020), районна рада вирішила:

 1. Призначити на посаду директора Галицької музичної школи Ковальчук Євгенію Андріївну.
 2. Доручити начальнику відділу культури, національностей та релігій Галицької районної державної адміністрації Масляк Г.І. укласти контракт з  Ковальчук Є.А. терміном на 2 роки.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради Л.Гордійчук та постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, спорту, національного та духовного відродження (О.Ріжко).

 

Голова районної ради                                  Павло Андрусяк

 

                          
УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
сорок третя сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ


від 10.07.2020
м. Галич

м.Галич

Про звернення депутатів
Галицької районної ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  районна рада вирішила:

 1. Схвалити звернення депутатів Галицької районної ради Івано-Франківської області до Івано-Франківської обласної ради та Івано-Франківської обласної державної адміністрації (додається).
 2. Рішення та текст звернення надіслати голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу, голові Івано-Франківської обласної державної адміністрації В.Федоріву .
 3. Дане рішення оприлюднити на офіційному веб-сайті Галицької районної ради.

Голова районної ради                   Павло Андрусяк

Звернення

УКРАЇНА

ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
сорок третя сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

від 10.07.2020
м. Галич

 

Про надзвичайну ситуацію
природного характеру та ліквідацію
її наслідків на території Галицького району

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  районна рада вирішила:

 1. Інформацію про надзвичайну ситуацію природного характеру та ліквідацію її наслідків на території Галицького району взяти до відома (додається).

 

Голова районної ради                         Павло Андрусяк

Інформація

 

 

                

УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
сорок третя сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

від 10.07.2020
м. Галич

 

Про контингент учнів у спеціалізованому
мистецькому навчальному закладі району
системи Міністерства культури України
на 2020-2021 навчальний рік

 

Відповідно до статті 26 Закону України   «Про позашкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 06.07.1992 № 374 «Про оплату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 № 260 «Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», Положення про початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади системи Міністерства культури України, розпорядження голови Галицької районної державної адміністрації від 14.02.2015року №75 «Про районну програму соціальної підтримки сімей військовослужбовців і правоохоронних органів, які беруть участь у проведенні антитерористичної операції в східних областях України», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:

 1. Встановити контингент учнів у Галицькій дитячій музичній школі на 2020-2021 навчальний рік чисельністю 165 учнів.
 2. Погодити розмір батьківської плати на 2020-2021 навчальний рік Галицькій ДМШ :

   - фортепіано, гітара – 180 грн;

   - баян, скрипка, акордеон -150 грн;

   - бандура, духові інструменти – 130 грн;

   - цимбали – 70 грн. 

2.1  Доплата за навчання на додатковому інструменті  50 грн.

 1. Звільнити від оплати за навчання (включаючи плату за навчання на додатковому інструменті :
 • дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • дітей з малозабезпечених родин;
 • дітей з інвалідністю;
 • дітей багатодітних сімей (троє і більше дітей віком до двадцяти трьох років, що навчаються);
 • особливо обдарованих учнів, які впродовж двох і більше років займають перші місця в обласних конкурсах, а також дітей –лауреатів Всеукраїнських конкурсів та фестивалів;
 • дітей військовослужбовців, задіяних в зоні ООС та сімей переселенців із східних регіонів України.

4. Контроль за виконанням  даного рішення  покласти на  постійну комісію  районної ради з питань освіти, культури, спорту, національного та духовного відродження (О.Ріжко).

 

Голова районної ради                Павло Андрусяк

                           

УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
сорок третя сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

від 10.07.2020
м. Галич

Про перелік закладів культури
базової мережі, структури та чисельності
працівників закладів культури Галицького
району на 2020 рік

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
1.Затвердити перелік закладів культури базової мережі Галицького району Галицького району на 2020 рік (додаток 1).
2. Затвердити структуру та чисельність працівників закладів культури Галицького району на 2020 рік (додаток 2).
3. Зобов’язати голів місцевих рад району затверджувати табелі обліку робочого часу працівників закладів культури району.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, спорту, національного та духовного відродження (О. Ріжко).

Голова районної ради                              Павло Андрусяк

Додаток 1 Перелік закладів культури базової мережі

Додаток 2 Структура та чисельність працівників закладів культури

 

 

 

УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
сорок третя сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ


від 10.07.2020
м. Галич

Про Програму соціально-економічного
та культурного розвитку району на 2020 рік
в новій редакції

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 23.03.2000 № 1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» та від 31.05.2017 № 411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки» районна рада вирішила:

 1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку району на 2020 в новій редакції (додається).
 2. Основним координатором виконання Програми визначити відділ житлово-комунального господарства, енергетики та захисту довкілля районної державної адміністрації (В.Горбаль).
 3. Головним розпорядником коштів на реалізацію заходів Програми визначити районну державну адміністрацію.
 4. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (М.Бойчук), виходячи з можливостей дохідної частини районного бюджету, забезпечити належне фінансування заходів Програми.
 5. 5. Рішення сорокової сесії районної ради сьомого скликання від 06.03.2020 «Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку району на 2020 рік» вважати таким, що втратило чинність.
 6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради Л.Гордійчук і постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, дорожнього господарства, підприємництва, туризму, розвитку малого та середнього бізнесу (М.Коржак).

 

Голова районної ради                       Павло Андрусяк

Програма

                          

УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
сорок третя сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

від 10.07.2020
м. Галич

Про затвердження Порядку надання

орендарю згоди орендодавця комунального

майна на здійснення невід’ємних поліпшень

орендованого майна спільної власності

територіальних громад сіл, міста Галицького 

району в новій редакції

Відповідно до Закону України від 03 жовтня 2019 р. №157-IX «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон), постанови Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 р. № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна» (далі – Постанова ), з метою приведення у відповідність з вимогами цих актів процедури надання орендарю згоди орендодавця комунального майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна cпільної власності територіальних громад сіл, міста Галицького району, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації спільного засідання постійних комісій районної ради (протокол від 09.07.2020), районна рада вирішила:

 1. Затвердити Порядок надання орендарю згоди орендодавця комунального майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна спільної власності територіальних громад сіл, міста Галицького району (нова редакція) (далі – Порядок), що додається.
 2. Орендодавцям, балансоутримувачам майна спільної власності територіальних громад сіл, міста Галицького району керуватись затвердженим Порядком при наданні згоди орендарям на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна.
 3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення двадцять третьої (позачергової) сесії Галицької районної ради сьомого скликання від 17.08.2018 «Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця майна спільної комунальної власності територіальних громад сіл, міста Галицького району на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна».
 4. Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-cайті районної ради.
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань законності, правопорядку, депутатської етики, регламенту та адміністративно-територіального устрою (Р.Бендяк).

 

Голова районної ради                                     Павло Андрусяк

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення сорок третьої сесії Галицької

районної ради сьомого скликання
від 10.07.2020

 

ПОРЯДОК
надання орендарю згоди орендодавця комунального майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна спільної власності територіальних громад сіл, міста Галицького району (нова редакція)

1. Цей Порядок розроблено з метою реалізації права орендаря на отримання згоди орендодавця комунального майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна спільної власності територіальних громад сіл, міста Галицького району.
2. Процедура надання орендарю згоди орендодавця комунального майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна спільної власності територіальних громад сіл, міста Галицького району включає такі етапи:
1) подання клопотання і пакета документів орендарем;
2) розгляд клопотання і документації орендаря;
3) прийняття відповідного рішення.
3. Орендар може звернутися з клопотанням про отримання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень, якщо за розрахунками орендаря, який отримав майно за результатами проведення аукціону або конкурсу, підтвердженими висновком будівельної експертизи, його прогнозовані витрати на ремонт об’єкта оренди, за виключенням його витрат на виконання ремонтних робіт, що були зараховані згідно з частиною другою статті 21 Закону України від 3 жовтня 2019 року № 157-IX «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон), становитимуть не менш як 25 відсотків ринкової вартості об’єкта оренди, визначеної суб’єктом оціночної діяльності для цілей оренди майна станом на будь-яку дату поточного року.
4. Для розгляду питання про надання згоди орендарю на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна спільної власності територіальних громад сіл, міста Галицького району орендар подає до районної ради клопотання і такі документи:
1) опис передбачуваних поліпшень;
2) інформацію про доцільність здійснення поліпшень орендованого майна (крім випадку, коли уповноваженим органом управління цілісного майнового комплексу, будівлі, споруди або балансоутримувачем майна виступає районна рада. В такому разі доцільність здійснення поліпшень орендованого майна буде визначатися відповідно до цього Порядку в ході розгляду заяви орендаря);
3) приписи органів пожежного нагляду, охорони праці (за їх наявності);
4) завірену копію проектно-кошторисної документації, якщо інше не встановлено договором оренди;
5) звіт за результатами експертизи кошторисної частини проектної документації на здійснення невід’ємних поліпшень.
Орендар подає також документи, необхідність яких передбачена пунктом 158 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 483 (далі – Порядок передачі в оренду).
5. Інформація про доцільність здійснення невід’ємних поліпшень надається на підставі наданих орендарем документів, передбачених пунктом 4 цього Порядку:
1) у разі оренди цілісного майнового комплексу, будівлі або споруди - органом, уповноваженим управляти відповідним майном спільної власності територіальних громад сіл, міста Галицького району (за його наявності);
2) у разі оренди приміщень, частин будівель і споруд - балансоутримувачем.
6. Балансоутримувач орендованого майна приймає рішення про відмову у погодженні клопотання орендаря про здійснення невід’ємних поліпшень, якщо майно перебуває у задовільному стані і не вимагає додаткових поліпшень для здійснення орендарем виду діяльності, передбаченого договором оренди, або якщо поліпшення можуть бути виконані в межах поточного ремонту.
7. Попереднє вивчення та опрацювання поданих орендарем документів здійснює виконавчий апарат районної ради (посадова особа за дорученням голови районної ради).
8. У разі подання орендарем документів у неповному обсязі або неналежно оформлених, виконавчий апарат районної ради (посадова особа за дорученням голови районної ради) повідомляє заявника про необхідність усунення встановлених недоліків. У випадку неусунення недоліків, подані документи повертаються орендареві без розгляду.
9. У разі подання орендарем в повному обсязі, належно оформлених документів, розпорядженням голови районної ради створюється комісія, до складу якої входять представники районної ради та/або балансоутримувача, відділу містобудування, архітектури та інфраструктури Галицької районної державної адміністрації (за згодою), Галицького комунального підприємства «Капітальне будівництво».
10. Комісія:
- розглядає подані орендарем клопотання і документацію;
- аналізує та надає висновки щодо дотримання орендарем умов, визначених пунктом 3 цього Порядку;
- розглядає інформацію балансоутримувача про доцільність здійснення поліпшень орендованого майна та в разі наявності підстав, передбачених пунктом 11 цього Порядку, приймає рішення про відмову у погодженні клопотання орендаря про здійснення невід’ємних поліпшень;
- визначає доцільність здійснення поліпшень орендованого майна (у випадку, коли уповноваженим органом управління цілісного майнового комплексу, будівлі, споруди або балансоутримувачем майна виступає районна рада) та в разі наявності підстав, передбачених пунктами 6, 11 цього Порядку, приймає рішення про відмову у погодженні клопотання орендаря про здійснення невід’ємних поліпшень;
- здійснює огляд приміщення та складає акт візуального обстеження об’єкта оренди, в якому зазначається опис стану об’єкта та до якого додаються фотографічні зображення об’єкта оренди;
- готує проєкт рішення про надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень майна спільної власності територіальних громад сіл, міста Галицького району на розгляд пленарного засідання сесії районної ради;
- здійснює інші повноваження, передбачені цим Порядком, Порядком передачі в оренду.
11. Підставами для прийняття рішення комісії про відмову у погодженні клопотання орендаря про здійснення невід’ємних поліпшень є:
- отримання орендарем майна в оренду без проведення аукціону або конкурсу;
- прийняття балансоутримувачем майна рішення, передбаченого пунктом 6 цього Порядку.
12. Рішення про надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень майна спільної власності територіальних громад сіл, міста Галицького району приймається на пленарному засіданні сесії Галицької районної ради.
13. Клопотання орендаря про здійснення невід’ємних поліпшень майна, переданого в оренду, та рішення, що приймається за результатами розгляду такого клопотання, оприлюднюються орендодавцем протягом п’яти робочих днів з дати отримання відповідного клопотання та прийняття відповідного рішення в електронній торговій системі.
14. Контроль за здійсненням невід’ємних поліпшень орендованого майна здійснюється орендодавцем та балансоутримувачем.
15. Після здійснення невід’ємних поліпшень орендар подає районній раді інформацію про завершення виконання робіт та копії підписаних замовником і підрядником актів приймання виконаних робіт. Якщо об’єктом оренди є єдиний майновий комплекс або нерухоме майно, площа якого перевищує 150 кв. метрів, орендар також подає документи, що підтверджують оплату виконаних робіт.
16. Компенсація вартості здійснених орендарем невід’ємних поліпшень здійснюється у порядку, визначеному Законом та Порядком передачі в оренду.
17. Якщо об’єкт оренди підлягає приватизації, то компенсація вартості невід’ємних поліпшень здійснюється у порядку, визначеному Законом України «Про приватизацію державного та комунального майна».
18. Вартість невід’ємних поліпшень орендованого майна, зроблених орендарем без згоди Галицької районної ради компенсації не підлягає.


Начальник юридичного відділу
виконавчого апарату районної ради                                         Діана Івасишин 

 

УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
сорок третя сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ


від 10.07.2020
м.Галич

Про затвердження висновку
про оцінку майна, ціни продажу
та укладання договору купівлі-продажу
об’єкта приватизації –
нежитлових приміщень першого поверху (літ. А)
загальною площею 18,0 кв.м за адресою:
Івано-Франківська область, Галицький район,
м. Галич, вул. Коновальця,19

Керуючись статтями 43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 №1891 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 №224), Положення про орган приватизації об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад сіл, міста Галицького району Галицької районної ради, затвердженого рішенням двадцять третьої (позачергової) сесії районної ради сьомого скликання від 17.08.2018, рішення сорокової сесії Галицької районної ради сьомого скликання від 06.03.2020 «Про внесення змін до рішення тридцять п’ятої сесії районної ради сьомого скликання від 27.09.2019 «Про затвердження переліку об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад сіл, міста Галицького району, що підлягають приватизації», на виконання пункту 3 рішення сорокової сесії Галицької районної ради сьомого скликання від 06.03.2020 «Про приватизацію об’єкта комунальної власності територіальних громад сіл,міста Галицького району за адресою м.Галич, вулиця        Коновальця, 19» та на підставі позитивного висновку рецензента           Смольняк Є.М., що міститься в рецензії від 03.06.2020 №36 на звіт про оцінку майна нежитлових приміщень загальною площею 18,0 м2 за адресою:                         вул. Коновальця, 19, м. Галич Івано-Франківської області, враховуючи рекомендації спільного засідання постійних комісій районної ради (протокол від 09.07.2020), районна рада вирішила:

 1. Затвердити Висновок про оцінку об’єкта приватизації – нежитлових приміщень першого поверху (літ. А) загальною площею 18, 0 кв.м за адресою: Івано-Франківська область, Галицький район, м. Галич, вул. Коновальця,19, а саме:

          - ринкова вартість об’єкта приватизації з урахуванням невід’ємних покращень складає 136907 грн. (сто тридцять шість тисяч дев’ятсот сім гривень) без урахування податку на додану вартість (надалі – ПДВ);

- частка орендаря у вартості нежитлових приміщень становить 32528 грн. (тридцять дві тисячі п’ятсот двадцять вісім гривень) без урахування ПДВ;

- частка комунального майна у вартості нежитлових приміщень становить 104379 грн. (сто чотири тисячі триста сімдесят дев’ять гривень) без урахування ПДВ;

- частка комунального майна у вартості нежитлових приміщень загальною площею 18,0  кв.м, що розташовані на вул. Коновальця,19 в              м. Галичі Івано-Франківської області без врахування невід’ємних покращень становить з ПДВ 125254,80 грн. (сто двадцять п’ять тисяч двісті п’ятдесят чотири гривні) 80 коп. Сума податку на додану вартість:  20875,80 грн. (двадцять тисяч вісімсот сімдесят п’ять гривень) 80 коп.

 1. Затвердити ціну продажу об’єкта приватизації - нежитлових приміщень першого поверху (літ. А) загальною площею 18,0 кв.м за адресою: Івано-Франківська область, Галицький район, м. Галич, вул. Коновальця,19, у розмірі:

104379 грн. (сто чотири тисячі триста сімдесят дев’ять гривень) без урахування ПДВ;

125254,80 грн. (сто двадцять п’ять тисяч двісті п’ятдесят чотири гривні) 80 коп. з урахуванням ПДВ. Сума податку на додану вартість: 20875,80 грн. (двадцять тисяч вісімсот сімдесят п’ять гривень) 80 коп.

 1. Визначити покупцем нежитлових приміщень першого поверху (літ.А) загальною площею 18,0 кв.м., розташованих за адресою: Івано-Франківська область, Галицький район, м.Галич, вулиця Коновальця, 19, яке підлягає приватизації шляхом викупу - орендаря цього приміщення Приватне підприємство «Телекомпанія «РАІ» за ціною, визначеною в пункті 2 цього рішення.
 2. Доручити виконавчому апарату районної ради здійснити дії, передбачені чинним законодавством, щодо приватизації шляхом викупу орендарем Приватним підприємством «Телекомпанія «РАІ» об’єкта спільної комунальної власності територіальних громад сіл, міста Галицького району за адресою: Івано-Франківська область, Галицький район, м.Галич, вулиця Коновальця, 19.
 3. Доручити голові районної ради П.Андрусяку укласти договір купівлі-продажу об’єкта спільної комунальної власності територіальних громад сіл, міста Галицького району приміщень (№5, 5а, 5б згідно технічного паспорту) першого поверху (літ. «А») Галицької центральної районної аптеки №12 площею 18,0 кв.м, що складає 2/100 ідеальних часток приміщення Галицької центральної районної аптеки №12, по вулиці Коновальця, 19 в м.Галич за ціною, вказаною в пункті 2 цього рішення.
 4. Уповноважити голову районної ради П.Андрусяка підписати договір купівлі-продажу об’єкта спільної комунальної власності територіальних громад сіл, міста Галицького району, вказаний в пункті 5 цього рішення.
 5. Контроль за виконанням умов договору купівлі-продажу об’єкта спільної комунальної власності територіальних громад сіл, міста Галицького району, вказаного в пункті 5 цього рішення, покласти на відділ обліку і звітності виконавчого апарату районної ради (Т.Довган).
 6. Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті районної ради та в електронній торговій системі.
 7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (Н.Бабак).

 

Голова районної ради                                      Павло Андрусяк

Висновок

                                 
УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
сорок третя сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ


від 10.07.2020 року
м. Галич

Про надання дозволу
на перереєстрацію
транспортного засобу

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів,  мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 №1388, Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів Збройних Сил України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 №1032, розпорядження Об’єднаного оперативного штабу Збройних Сил України Р-6791, враховуючи пропозиції начальника Військової служби правопорядку у Збройних Силах України – начальника Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України від 05.11.2019 №306/4/8642 та 18.11.2019 №306/4/8928, розглянувши Лист-прохання командира військової частини А0536 А.Полякова №2/6700/5/59 від 30.01.2020, враховуючи рекомендації спільного засідання постійних комісій районної ради (протокол від 09.07.2020), районна рада вирішила:

 1. Надати дозвіл на перереєстрацію в Регіональному сервісному центрі МВС в Донецькій області №1445 (м. Волноваха) автомобіля Niva Chevrolet шасі №Х9К21230060127520, переданого Галицькою районною радою на праві оперативного управління на баланс військової частини №В4680.
 2. Відділу обліку і звітності виконавчого апарату районної ради (Т.Довган) здійснити всі необхідні дії для передачі документів на автомобіль та номерних знаків Регіональному сервісному центру МВС в Донецькій області №1445 (м. Волноваха).
 3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення сорокової сесії районної ради сьомого скликання від 06.03.2020 «Про зняття з реєстрації транспортного засобу».
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради Л.Гордійчук, постійну комісії районної ради з питань законності, правопорядку, депутатської етики, регламенту та адміністративно-територіального устрою (Р.Бендяк).

 

Голова районної ради                                          Павло Андрусяк

 УКРАЇНА

ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
сорок третя сесія районної ради
сьомого скликання
РІШЕННЯ

 

від 10.07.2020

м.Галич

Про затвердження змін до фінансового плану
на 2020 рік комунального некомерційного підприємства
«Галицький центр первинної медико-санітарної
допомоги» Галицької районної ради
Івано-Франківської області

Керуючись  статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до підпункту 7.3.3 пункту 7.3 розділу 7 «Управління підприємством» Статуту комунального некомерційного підприємства «Галицький центр первинної медико-санітарної допомоги» Галицької районної ради Івано-Франківської області в новій редакції, затвердженого рішенням двадцять дев’ятої сесії районної ради сьомого скликання від 01.03.2019, Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Галицької районної ради Івано-Франківської області, затвердженого рішенням тридцять сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 13.12.2019, враховуючи рекомендації спільного засідання постійних  комісій районної ради (протокол від 09.07.2020), районна рада вирішила:

 1. Затвердити зміни до фінансового плану на 2020 рік комунального некомерційного підприємства «Галицький центр первинної медико-санітарної допомоги» Галицької районної ради Івано-Франківської області, що додаються.
 2. Головному лікарю комунального некомерційного підприємства «Галицький центр первинної медико-санітарної допомоги» Галицької районної ради Івано-Франківської області І.Цибуху забезпечити своєчасне виконанням вимог, передбачених зазначеним фінансовим планом.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (Н.Бабак) та з питань охорони здоров’я, материнства, праці та соціального захисту (О.Тарасевич). 

Голова районної ради                                           Павло Андрусяк

Пояснювальна записка

Фінансовий план

УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
сорок третя сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

 

від 10 .07. 2020
м. Галич

Про субвенцію
обласному бюджету

Керуючись статтями 14,78 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішеннями тридцять восьмої сесії районної ради сьомого скликання від 20.12.2019 «Про районний бюджет на 2020 рік», сорок другої (позачергової) сесії районної ради сьомого скликання від 08.05.2020 «Про передачу залишку коштів», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань  бюджету, фінансів, податків та інвестицій (протокол від 16.06.2020 №17), районна рада вирішила:

 1. Надати субвенцію Івано-Франківському обласному бюджету на співфінансування видатків для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» в сумі 108400 грн., в тому числі на закупівлю сучасних меблів — 30700 грн., на закупівлю комп'ютерного обладнання — 77700 грн. за кодом бюджетної програми 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» (видатки розвитку).

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду на суму 108400 грн.

 1. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (М.Бойчук) внести відповідні зміни до розпису районного бюджету на 2020 рік за програмною та економічною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради Л.Гордійчук та постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (Н.Бабак).

  

Голова районної ради                      Павло Андрусяк

              
УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
сорок третя сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

 

від 10 .07. 2020
м. Галич

Про субвенцію Бурштинському
міському бюджету

Керуючись статтями 14,78 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішеннями тридцять восьмої сесії районної ради сьомого скликання від 20.12.2019 «Про районний бюджет на 2020 рік», розглянувши запит КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради від 05.06.2020 №168, районна рада вирішила:

 1. Надати субвенцію Бурштинському міському бюджету в сумі 75000 грн. на співфінансування видатків для проведення поточного ремонту приміщень моргу та допоміжних приміщень комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня», яке надає послуги Галицькому району.
 2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (М.Бойчук) внести відповідні зміни до розпису районного бюджету на 2020 рік за програмною та економічною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради Л.Гордійчук та постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (Н.Бабак).

  

Голова районної ради                                Павло Андрусяк