На виконання  постанови Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року №483 "Деякі питання оренди державного та комунального майна" та рішення сорок третьої сесії Галицької районної ради сьомого скликання від 10.07.2020 "Про деякі питання оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, міста Галицького району" розміщуємо інформацію про об'єкти оренди.

Інформація про об'єкти, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду, які станом на 01.02.2020 перебували у переліку нерухомого майна, що може бути передано в оренду

Подальші дії щодо вищевказаних об'єктів оренди здійснюються відповідно до порядку, визначеного статтею 12 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", за наявності заяви потенційного орендаря або за ініціативою орендодавця.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На момент набрання чинності Законом України «Про оренду державного і комунального майна» та станом на 16.07.2020 договори про передачу права на експлуатацію, передбачені Законом України «Про оренду державного та комунального майна», договори, передбачені частиною третьою статті 2 зазначеного Закону, інші цивільно-правові договори, на підставі яких треті особи мають право користування (доступу) державним або комунальним майном, включаючи договори безоплатного користування, договори про спільну діяльність та договори позички, Галицькою районною радою Івано-Франківської області не укладалися.